Inpå livet

Finns det osjälviska handlingar?

Vad är 
en god
gärning? Sydsvenskan har ställt frågan till en docent vid Lunds universitet och till en fängelseimam.

David Alm, docent på filosofiska institutionen vid Lunds universitet:
– En god gärning ska bidra till att göra världen bättre. En hård kärna, som nog gäller universellt, säger att man ska tillgodose andra personers grundläggande behov som mat och kläder. Men utöver detta finns det skilda åsikter om vad som förbättrar livet. Som 
att missionera – en del anser att detta är en god gärning, men alla håller inte med.
Kan det räknas som en god gärning om givaren förväntar sig någon form av belöning?
– Om man handlar av enbart egoistiska skäl, där man förutser att handlingen kommer att gynna en själv, så är det tveksamt.
Finns det helt osjälviska handlingar?
– Inom moralfilosofin brukar man hävda att osjälviska handlingar existerar. Men frågar du en psykolog, så får du kanske ett annat svar.
Bygger goda gärningar alltid på frivillighet, eller kan de frammanas av plikt, tradition eller religion?
– Att handla utifrån en pliktkänsla är, enligt filosofen Kant, rentav bättre än att enbart ledas av sympatikänsla. Om man däremot utför goda gärningar för att en tredje person tvingar en så handlar det om egoism. I dessa fall vill man helt enkelt undvika obehagliga konsekvenser.
– När det gäller religion, så finns det säkert olika motiv – en del är rädda att tappa status, andra handlar av moralisk plikt. Det är nog olika från fall till fall.
Bör man tala om sina goda gärningar?
– Det beror på vilket sätt man gör det på. Visst kan det uppmuntra andra. 
Men om man bara vill få sig själv att framstå som bättre än andra, så lär det inte inspirera till stordåd, utan snarare bli irriterande.

Högsäsong

”Vi ser en betydande ökning av pengaöverföring under ramadan. En av våra viktiga målgrupper är just människor som skickar pengar till 
de muslimska länderna.”
Mårten Barkman, betalningsförmedlingen Western Union.
Gå till toppen