Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur & Nöjen

Kunskapens äppelskrutt

Arton författare har gått samman i ett upprop mot förändringarna på Malmö stadsbibliotek.

Någonting är ruttet på Malmö stadsbibliotek. När en bibliotekschef, som på grund av allmän opinion blivit tvingad att snygga till ett av sina viktigaste beslut, triumfatoriskt tillkännager att hon lyssnar på sin tid, vill man gärna veta vilken sibylla hon rådfrågat. Inte är det de orakel som varje dag kommer för att använda sig av bibliotekets tjänster och låna något från dess fantastiska bestånd. Gallringen fortsätter trots allt. Faktum är att 460 000 kronor har avsatts till en annonskampanj för att Malmös befolkning ska förstå vad det är som gör bibliotekschefen Elsebeth Tanks vision så samtida.
Det är följaktligen inte Tank som lyssnar, utan Malmös befolkning som ska lyssna på henne. Låntagarna måste lära sig att boken är passé och upplevelsen det nya. Tiden kräver att böcker försvinner ut och vi författare kommer in. Men vill vi författare in på ett bibliotek där eftertanke, läsande och bildning på ett förklenande sätt ställs mot upplevelser och information?
Biblioteket är en av samhällets viktigaste institutioner för läsandet, för den förändring av människan som ordet kan innebära. Vi frågar oss därför vilken tid Elsebeth Tank lever i. Enligt henne är det en tid frigjord från expertvälde. Men utan att blinka agerar hon själv som den stora auktoriteten på vad som kännetecknar vår samtid och vad denna tid kräver. Det räcker inte att dagens informationsöverflöd har gjort bibliotekarien och hennes boksamlingar onödiga. Även eleven ansvarar bäst själv för sin utbildning. Till och med patienten är expert på sin egen sjukdom. Man kan undra vad författare är bra för. Den ensamme och olycklige kan väl dikta om sin egen smärta? Den sanningstörstande kan skriva sin egen roman. Den erfarenhetssökande kan sätta upp sin egen dramatik.
Tank vet således något vi andra inte vet. Hon vet att vi inte går till bibliotek för att låna böcker. De finns att köpa på internetbokhandeln Adlibris och att läsa på Google books, skriver hon. Men det är gratis att låna böcker på stadsbiblioteket och de flesta titlar som är tillgängliga på Google books går det bara att läsa utdrag ur.
Läser man Tanks visioner om det framtida biblioteket så uppdagas snart en politisk agenda som handlar om mycket mer än gallring och synen på teknologi. Det handlar om synen på det offentliga. Om synen på medborgaren och demokratin.
Vi värjer oss mot den utveckling som Tank hävdar är lag. Tank är nämligen inte bara domare, hon är även jury. Det är hon som fattat besluten att bryta upp ämneskompetenta arbetsgrupper, centralisera inköp av litteratur och annat bestånd, arbeta för sponsring och omvandla biblio­teket till en kommersialiserad upplevelsepark. Det är inget tiden kräver. Det är något Tank systematiskt genomför. Och inget engagerade medborgare stillasittande kan acceptera.
Mary Andersson
Marjaneh Bakhtiari
Ida Börjel
Bo Cavefors
Fredrik Ekelund
Per Engström
Angela Garcia
Mats Kolmisoppi
Maria Küchen
Lukas Moodysson
Jan Mårtenson
Daniel Möller
Hanna Nordenhök
Peder Alexis Olsson
Niklas Qvarnström
Lasse Söderberg
Pär Thörn
Andrzej Tichy
Läs alla artiklar om: Biblioteksdebatten
Gå till toppen