Lund

Onda föreläsningar i Filosoficirkeln

1 september inleder Dick Harrison höstens föreläsningar i Filosoficirkeln. Temat är: Kan vi utrota det onda?

LUND. Harrisson talar om slaveriet på 1800- och 1900-talet. 8 september föreläser Christer Löfstedt om den röda damens eviga herravälde. 15 september ger Marcia Cavalcante reflektioner ur Hannah Arendt.
Om Ellen Key och tanken på en bättre värld talar Ronny Ambjörnsson 22 september. Om korruptionsbekämpning i Sverige föreläser Andreas Bergh 29 september. Karin Johannisson talar om melankolins språk 6 oktober.
Om Luther och djävulen handlar det 13 oktober i Per Svenssons föreläsning. Johan Östling talar om nazismen och efterkrigstidens Sverige 20 oktober.
27 oktober ställer Bengt Liljegren frågan: Adolf Hitler– monster eller människa? Ateismen och det onda är titeln 3 november när Agneta Blom är föreläsare. 10 november är det Göran Hermeréns tur och hans titel är: Att bekämpa det onda till varje pris.
Av två onda ting är Wlodek Rabinowicz rubrik 17 november. 24 november talar Pia Dellson om svåra sjukdomar, att bekämpa döden och lidande. Om Claude Levi–Strauss talar Christina Schmidt 1 december. 8 december ställer Birgitta Forsman frågan: Bör vi förneka den mänskliga naturen?
Siste föreläsare är biskopen i Lund Antje Jackelén. 15 december tar hon upp hösten tema: Kan vi utrota det onda?
Föreläsningarna är på Palaestra och börjar klockan 19.30. Föreläsningen 15 september är på Eden.
Gå till toppen