Mat & Dryck

Stora skillnader på omega-3-kapslar

Både halten av omega-3 och priset skilde mellan åtta sorter.

När det gäller förekomsten av miljögifter i fisk och fiskoljor har debatten länge varit het.Bild: Foto: Emma Larsson
Testfakta lät Eurofins i Lidköping analysera åtta vanligt förekommande fabrikat av omega-3-kapslar. Resultatet visar inte bara att priset varierar kraftigt, utan även halten omega-3.
Daily Wellness sälolja har den lägsta halten av omega-3. Därför blir den också testets klart dyraste.
När det gäller förekomsten av miljögifter i fisk och fiskoljor har debatten länge varit het. Men Testfaktas analys visar att halten dioxiner och PCB har sjunkit betänkligt sedan Livsmedelsverket gjorde en liknande analys 2004. Samtliga fabrikat i testet ligger långt under WHO:s gränsvärde.
– Jag antar att effekten kommer sig av att problemet har uppmärksammats. När vi gjorde vår screening av fiskoljor fanns inga gränsvärden för PCB och halten var då ganska hög. Det har man kommit till rätta med nu och det är ju jättebra, säger Per Ola Darnerud, toxikolog på Livsmedelsverket.
En ren fiskolja innehåller av naturen 30-40 procent omega-3.
I testet sticker tre fabrikat ut i det avseendet: Daily Wellness sälolja med endast 24 procent omega-3, samt Möllers och Fritt Flyt med 59,5 respektive 71,9 procent.
– Den höga halten omega 3 i Fritt Flyt beror på att råvaran destilleras för att få bort oönskade ämnen och oönskade fettsyror. Kvar blir koncentrerad etylester av omega-3-fettsyror, säger Helena Krantz på Vesterålens Naturprodukter som tillverkar Fritt Flyt.
Att få i sig tillräckligt med omega-3 utan att äta kapslar är annars ganska enkelt. Tre portioner fet fisk i veckan räcker.
UPPDATERING: Hela testet finns att läsa på www.testfakta.se

De testade kapslarna:

Fritt Flyt
Möllers
Active Care
Multiplex Original Omega
Aco Omega 3 Forte
Omega Max 1000
Eskimo-3

Fakta

Förebygger hjärt–kärlsjukdomar

Omega-3-fettsyror är livsnödvändiga och man kan bara få i sig dem via mat eller kosttillskott. Men det är endast de längre fleromättade fettsyrorna EPA och DHA från fisk och fiskolja, som har visat sig ha extra hälsobringande egenskaper och bland annat förebygger hjärt- kärlsjukdomar. Troligtvis beror detta på att DHA bidrar till lägre hjärtfrekvens och minskar risken för arytmi. EPA/DHA minskar även kolesterol och triglycerider i blodet. Det finns dessutom många studier som tyder på att de skyddar mot demens och alzheimer. Visst stöd finns även för att EPA/DHA kan öka läs- och skrivförståelse, lindra depressioner och hjälpa barn som är hyperaktiva.

Omega-3 finns även i vegetabiliska oljor från bland annat linfrö, raps och valnöt.

Gå till toppen