Malmö

Nu rivs Per Albins bunkrar

I Malmö finns det 25 värn kvar från Per Albin Hanssons tid som statsminister. Eller fanns, för nu ska åtta bort.

Bild: Läsarbild: Christina Sandberg
MALMÖ. Ett av dem försvann redan på onsdagsmorgonen vid bågskytteklubben på Ribban. Projektledare Torbjörn Andersson på gatukontoret förklarar:
– Fortifikationsverket har bestämt sig för att avyttra alla värn i den så kallade Per Albin-linjen. Först tänkte Malmö riva alla men stadsantikvarien sa nej och jag och min chef, Per, som är båda är lite militärt intresserade inventerade värnen. Nu ska 17 plomberas och det stora värnet vid Cementafabriken ska bli visningsvärn. Då kan vi sätta in en kanon också, säger han.
Per Albin-linjen, eller Skånelinjen, som den också kallades, byggdes åren 1939-41 och var Sveriges längsta försvarslinje. Efter kalla kriget ansågs linjen ha spelat ut sin försvarande roll helt och hållet.
Gå till toppen