Ekonomi

Fråga familjejuristen om arv

Många fick svar på frågor om arv när familjejuristen Jonas Gosenius chattade med Sydsvenskans läsare. Läs hela chatten.

Heidi:
Måste ett testamente vara skrivet genom en jurist eller gäller t.ex. testamente man kan trycka ut ifrån nätet och fylla i själv?

Jonas Gosenius:
Det finns inga krav på att en jurist skall medverka vid upprättandet av ett testamente. Om det blir fel i ett testamente upptäcks detta oftas först när den som upprättat testamentet har avlidit och då är det svårt att rätta eventuella felaktigheter.


Magnus:
Hej! Min bror fick min mors andel av en släktegendom (fastighet) i gåva av min mor. Han sålde den senare och fick 4 miljoner för den. Vid bouppteckningen skall ju gåvan återföras. Vilket värde skall användas, marknadsvärde, taxeringsvärde, eller gåvans skattemässigt beräknade värde(gåvoskatten)? Magnus

Jonas Gosenius:
Gåvor till barn presumeras utgöra förskott på arv (om inte annat visas). Gåvans marknadsvärde vid gåvotillfället skall då beaktas i bouppteckningen och vid arvskiftet, så att övriga barn erhåller lika mycket innan resten fördelas lika mellan barnen. Om behållningen i dödsboet inte räcker till att kompensera övriga barn måste talan väckas inom ett år från bouppteckningen om gåvan kränkt övriga barns laglotter. Här gäller marknadsvärdet på fastigheten idag.


malin:
Jag är enda barnet. Mina föräldrar har inga syskon. Min far är död sedan 20 år. Jag har ingen kontakt med min mor. Kan hon göra mig arvlös? Hur får jag veta att hon är död (är det sjukvården som söker upp anhöriga?)

Jonas Gosenius:
Bröstarvingar (barn, barnbarn osv) har rätt till laglott, som utgör hälften av arvslotten. Din mamma kan således halvera Ditt arv genom testamente. Hon kan givetvis göra Dig arvlös genom att göra åt alla sina pengar. Om hon ger bort sina pengar finns möjlighet att angripa detta i efterhand. Du får i vart fall reda på dödsfallet i samband med bouppteckningen, som Du skall kallas till.


peter:
Vad händer om en arvinge har skulder hos kronofogden? Kan fogden ta det ärvda beloppet?

Jonas Gosenius:
Ett kommande eller utbetalt arv innebär en tillgång hos den som har skulder hos kronofogden och kan utmätas om kronofogden får reda på det kommande arvet.


Petra:
Hej, Jag är sambo sedan 16 år tillbaka och vi har en son tillsammans. Vi är inte gifta och jag undrar nu vad du rekommenderar oss att göra om vi inte gifter oss? Vad händer om någon av oss dör? Ingen av oss har barn från tidigare förhållande. Tack på förhand! Hälsningar Petra i Malmö

Jonas Gosenius:
Skriv testamente till förmån för varandra om Ni vill ha en arvsrätt. Om barnet är under 18 år skall en godman förordnas som bevakar barnets rätt i samband med boutredningen, eftersom den andre föräldern är motpart. En godman är skyldig att framställa laglottsanspråk. Om Ni gifter Er ärver Ni varandra med fri förfoganderätt, barnet får vänta och ingen godman behövs.


Palmen:
Hej! Kort fråga. Hur fungerar arvet (finns inget testamente) vid följande situation: Mamma och Pappa (gifta) har två gemensamma barn (varav jag är en). Pappa har dessutom 2 särkullbarn. Jag vet situationen om pappa dör först, men hur fungerar det om mamma dör först? "Ärver" pappa allt följt av att vi 4 syskon ärver en fjärdedel när han dör eller har jag och min bror rätt till större del (3/8delar var) eftersom vi har innestående arvsdel från mamma?

Jonas Gosenius:
Om mamma dör först ärver pappa allt med fri förfoganderätt. När sedan pappa avlider anses hälften av arvet komma från mamma och tillfaller de båda gemensamma barnen, och hälften från pappa som fördelas mellan hans fyra barn.


Anna:
Hej, Kan skulder under några omständigheter gå i arv?

Jonas Gosenius:
Sämsta utfallet som arvinge är att ärva noll. Om det finns mer skulder än tillgångar i dödsboet övergår inte skulderna till arvingarna. Arvingarna kan då inte heller behålla tillgångarna, utan de skall fördelas lika mellan fordringsägarna efter det att prioriterade skulder har betalats.


Också Jonas:
Hej! Jag undrar hur stor laglotten är? Är det samma som skälig egendom?

Jonas Gosenius:
Laglotten är halva arvslotten. Ett barn arvslott 1/1 laglott 1/2. Två barn arvslott 1/2 laglott 1/4 osv.


Christer Nordst:
Hej. Vår far gick bort för ett tag sen. Hans lägenhet som varit i hans ägor sedan 1946 har sålts. Vi ska ju betala skatt på försäljningen av lägenheten. Det är 22% av försäljningsvärdet. Man får dock göra ett avdrag på 150% av taxeringsvärdet år 1974. Men hur ska man kunna få reda på detta. Varken bostadsrättsföreningen eller mäklaren kan ta fram något belopp på vad taxeringsvärdet var 1974. Tacksam för svar.

Jonas Gosenius:
Hej Christer. Skatten är 22 procent av vinsten, inte av försäljningssumman. Från försäljningssumman avräknas försäljningsomkostnader, anskaffningsvärdet samt bl a kapitaltillskott till föreningen. Som ett alternativt anskaffningsvärde kan Ni använda 150 procent av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet 1974. Förmögenhetsvärdet är tillgångarna i föreningen (taxeringsvärdet) minus skulderna i föreningen. Finns gamla bokslut i föreningen?


Johanna:
Jag och min man är gifta och har gemensam ekonomi, bl a gemensam bostadsrätt. Vi har nga gemensamma barn, mitt yngsta barn är boende hemma (17 år) och våra andra barn är utflyttade. Vi vill försäkra oss om att kunna bo kvar i bostadsrätten ifall den ene av oss går bort. Hur ska vi lösa detta bäst? Kan vi i testamentet be barnen att ej ta ut sin arvslott förrän vi båda har gått bort?

Jonas Gosenius:
En begäran att barnen inte skall ta ut arvet när den förste avlider är just en begäran. Barnen har ändå rätt till sin laglott. Ni halverar ändå summan som Ni måste lösa ut barnen med genom att skriva ett testamente. Se över livförsäkringar och sätt in varandra som förmånstagare. Teckna nya livförsäkringar.


någon:
Du rekommenderade "petra" att skriva ett testamente om man är sambos med ett barn. Kan ett sådant testamente bli fel i fall man skriver det själv? Det måste väl vara ett enkelt att skriva ut själv från nätet som "Heidi" skriver om???

Jonas Gosenius:
Det finns formella krav på hur ett testamente skall upprättas. Brister det i formkraven kan testamentet förklaras ogiltigt. Blanketter på nätet som testamente kan fungera, men det gäller att veta vad formuleringarna innebär och vilka konsekvenser testamentet får när personen avlider.


Cecilia:
Varför uppmärksammas aldrig den s.k. basbeloppsregeln?! Regeln som säger att om ett dödsbo uppgår till mindre än 4 basbelopp sker inget skifte och som i praktiken kan göra särkullbarn arvlösa. Mina barns pappa gifte sig fyra månader före sin död (inga barn i det äkt.sk) och parets gemensamma bo var mindre än 4 basbelopp vid dödsfallet. Därmed försvann alla lagliga möjligheter att få del av hans kvarlåtenskap. Pengar var ointressant för dem, men det hade inte rätt till en enda pinal från sin far!

Jonas Gosenius:
Det är riktigt att det finns en basbeloppsregle som innebär att efterlevande make/maka alltid har rätt att få behålla fyra basbelopp. Den efterlevandes enskilda egendom skall dock avräknas från de fyra basbeloppen. Regeln är numera en arvsregel (var tidigare en bodelningsregel) och detta innebär att barnen har rätt till arv i det framtida dödsboet efter den efterlevande hustrun. Hustrun i detta fall övertar med fri förfoganderätt.


Axel:
Artiklarna oklara om relationen mellan bodelning och efterlevande makes arvsrätt. I faktarutan står som huvudregel, att all egendom delas lika om en av dem går bort - innebär inte efterlevande makes arvsrätt, att han/hon ärver allt, INNAN barnen får något? Svaren om Gunnar och Ewa och om Ibrahim och Gunnel är väldigt oklara på den här punkten. Alltså: vad gäller om efterlevandes arvsrätt i relation till bodelning respektive äktenskapsförord samt i relation till gemensamma barn?

Jonas Gosenius:
Om det finns särkullbarn till makar i ett äktenskap så ärver makarna inte varandra. Särkullbarnen ärver allt. En man A avlider och efterlämnar hustru B och ett barn C från ett tidigare äktenskap. Om A har tillgångar på 900 000 kr och hustrun tillgångar på 100 000 kr, så ärver C 500 000 kr och inte 900 000 kr. Vid bodelningen finns sammanlagt 1000 000 kr som skall fördelas med hälften vardera eller 500 000 kr. B får 400 000 kr vid bodelningen och C 500 000 kr i arv.


jan-ake svensso:
Hej! En man utan arvingar avlider. Närmsta släktingar är kusiner, som jag vet inte ärver direkt. Vi har letat efter ett testamente, då personen ifråga var oerhört släktkär, men inte ännu hittat något. Han har dck muntligen uttryckt i detalj hur han ville att hans kvarlåtenskap skulle fördelas. Vi undrar o ett "muntligt" testamente kan gälla, om alla inblandade är överens om fördelningen? Vad kan vi säa till bankens bouppteckningsman?

Jonas Gosenius:
Legal arvinge i detta fallet är allmänna arvsfonden. Om en person har upprättat testamente skall detta godkännas av arvsfonden. Utgångspunkten är att muntliga testamenten inte gäller. Det finns vissa situationer när det kan gälla om personen befunnit sig i en nödsituation.


Ulla-Britt:
Hej! Gift par utan barn. Mannen har brorsbarn. Mannen dog. De hade skrivit testamente som de båda hade gjort upp tillsammans. Efter några år ändrade kvinnan testamentet och utesluter ett av brorsbarnen. Vid hennes bortgång vad är det då som gäller? Gäller hennes nya testamente? Eller det gamla som de båda har underskrivet?

Jonas Gosenius:
Ett inbördes testamente är två testamenten på samma papper. Kvinnan har givetvis rätt att ändra på "sitt" testamente. Mannens testamente gäller alltjämt och det uteslutna brorsbarnet ärver alltjämt mannen när hustrun avlider.


Anna Persson:
Arv som ena maken fått före coh under äktenskapet, ingår det automatiskt vid en bodelning när man skiljer sig?

Jonas Gosenius:
Ja, om inte makarna undantagit arv i ett äktenskapsförord eller om arvlåtaren i sitt testamente förordnat om att det skall vara enskild egendom.


Micke:
Hej, Kan man skriva bort arvslotten, dvs jag vill inte något av mina barn ärver mig?

Jonas Gosenius:
Du kan halvera barnens arv genom ett testamente. Om Du skriver ett testamente att barnen inte skall ha något måste barnen begära jämkning för att få ut sin laglott. Gör de inte detta får de inget. Således kan Du göra barnen arvlösa men inte mot deras bestridande.


moderator:
Chatten är snart slut, men vi hinner med ett fåtal frågor till.


Undrande.:
Vad händer när särkullbarnen vägrar svara på upprepade kallelser till dödsbo?Ett år har gått,inget har hänt,och för efterlevande hustru och barn är det psykiskt tungt.Särkullbarnen emigrerade till Usa på 60-talet,och är förmodligen adopterade enligt amerikansk lag,utan att skattemyndigheten i Sverige informerats. Finns preskibtionstid om dom inte ger sig tillkänna?

Jonas Gosenius:
Hittar Ni inte barnen får Ni ansöka om godman för bortovarande personer. Den gode mannen kan sedan delges eventuella testamenten. Om Ni vet var barnen finns men de inte vill medverka får Ni ansöka om boutredningsman som får hand om dödsboet och som kan undersöka om barnen är bortadopterade.


Max:
kan ett testamente skrivas så att kvarvarande make/sambo inte blir tvungen att sälja boende för att lösa ut särkullsbarnen? Det handlar således om tryggheten att få bo kvar för ena parten inte om att undanhålla barn och barnbarn sitt rätteliga andel av laglotten!

Jonas Gosenius:
Testamentet kan skrivas så att barnens arv halveras. Sedan är det en ekonomisk fråga om den efterlevande har råd att lösa ut barnen. Om boendet är den enda tillgången innebär detta att den som bor kvar får betala 25 procent av bostadens nettovärde.


Robin Eriksson:
Vad kostar det att upprätta ett testamente? MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR Robin Eriksson

Jonas Gosenius:
Hos oss kostar ett "normalt" testamente från 2 500 kr.


Dr Bunsen:
Hur lång tid efter ett arvsskifte kan en "bubblare" komma och utkräva sin rätt?

Jonas Gosenius:
När inom och utomäktenskapliga barns arvsrätt likställde i början på -70 talet införde övergångsregler som säger att om ett barn inte finns med i faderns personakt, så preskriberas arvsrätten tre månader efter bouppteckningen. Detta gäller givetvis endast om delägarna inte visste om barnen.


Ingemar:
Min "dotter" är 40 år. All kontakt är bruten och modern är avliden. Jag har anledning att befara att jag inte är far till barnet. Kan man göra något åt detta så här sent - via DNA till exempel?

Jonas Gosenius:
Ansök om stämning hos tingsrätten. Det kallas negativ fastställelsetalan.


moderator:
Intresset har varit stort. Tack för alla frågor. Hoppas att även ni som inte har fått svar får nytta av andras svar.


Gå till toppen