Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Brandmän rasar mot särbehandling

Orsaken är en förkortad utbildning som ger personer med invandrarbakgrund möjlighet att söka jobb som brandmän.

Kommunals ombud på Räddningstjänsten Syd i Lund, Jonas Härle, kallar utbildningen ”en gräddfil”.
– Vi är naturligtvis inte emot att personer med utomnordisk bakgrund blir brandmän. Det vi vänder oss emot är att de som ingått i den tio månader långa ESF-kursen, har möjlighet till samma jobb som de som gått den officiella tvååriga SMO-utbildningen, säger han.
För att skapa en större mångfald inom Räddningstjänsten Syd, där Lund och Malmö ingår, startade förra året en tio månader lång utbildning för personer med utomnordisk bakgrund. Utbildningen är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och sorterar under EU.
En orsak till att utbildningen drog igång var att brandmän utsattes för stenkastning och störningar vid utryckningar i Rosengård. Räddningstjänsten behöver medarbetare som kan föra dialog med de boende på olika språk.
För närvarande håller Räddningstjänst Syd på att rekrytera tolv till femton brandmän. Kravet som ställs på dem är att de genomgått antingen SMO-utbildningen eller deltagit i ESF-projektet.
– Ska man jobba som brand­man anser vi att man ska gå den officiella tvååriga SMO-utbildningen. Inte slinka igenom i en gräddfil på tio månader för att räddningstjänsten vill ha fler brandmän med invandrarbakgrund, säger Jonas Härle.
Förbundsdirektör Per Widlundh på Räddningstjänsten Syd, bekräftar att det pågår en rekrytering som vänder sig till båda utbildningskategorierna. Däremot tillbakavisar han bilden av att ESF-projektet är en slags gräddfil som gör det enklare för eleverna att bli brandmän.
– Jag känner till att Kommunal haft betänkligheter mot ESF-utbildningen, men uppfattar inte det som om de varit avvisande. Även gräddfilsfrågan har diskuterats – men någon sådan fil finns inte enligt min uppfattning, säger Per Widlundh.
– Personerna som går ESF-utbildningen ska internutbildas för att uppnå samma kompetensnivå som de brandmän har som genomgått den tvååriga SMO-utbildningen, säger han och fortsätter:
– De som genomgår ESF-projektet ska vara anställningsbara som brandmän, informatörer, säkerhetsvärdar eller som brobyggare mellan olika kulturer. Vi är alla överens om att vi måste öka mångfalden och den mångspråkliga förmågan.
Fotnot: SMO står för Skydd mot olyckor.
Gå till toppen