Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Kyrkan kan bli del av köpcentret

Caroli kyrka är tänkt att bli en del av köpcentret Caroli City.

Bild: Foto: Emma Larsson
Det finns redan ett färdigt köpeavtal från den 30 september. Avtalet godkändes nyligen av Malmös kyrkofullmäktige, men alla detaljer hålls fortfarande hemliga med hänvisning till sek-retessregler i Kyrkoordningen.
Sydsvenskan har dock från ett antal oberoende källor lyckats utröna att köparen är Profi, den fastighetsfond som sedan 2006 äger Caroli köpcenter.
Det har också förts diskussioner med både kommunen och länsstyrelsen, främst då med de enheter som ska övervaka kulturarvet.
– Det har förts förtroendefulla samtal om vad som är möjligt, säger enhetschef Mats Riddersporre på länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
– Vad jag vet handlar det om förberedande diskussioner.
Från Profis sida vill man i dagsläget varken bekräfta eller dementera köpet av Caroli kyrka.
– Vi har som konsekvent princip att inte kommentera andras eller egna pågående affärer, säger Gustav Björkman.
Redan 2006, när Profi köpte Caroli City från fastighetsbolaget Wihlborgs, var planen att rusta upp och förnya köpcentret. I september förra året presenterades skisser och idéer till Sleeping Beauty, den stora ombyggnaden som skulle öppna upp centret och göra det mer lockande.
Ett par veckor senare kom finanskraschen.
Och skönheten somnade in.
– Finanskrisen gör att allt tar längre tid. Det krävs bättre projektunderlag för att kunna göra rätt avvägning mellan risk och avkastning, säger Gustav Björkman.
– Men vi fortsätter arbetet efter de långsiktiga planerna och hoppas att kunna bli tydligare före slutet av året.
Enligt det förslag som har tagits fram av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen (samma som ritat nya Hovrätten) ska köpcentret få nya gångar som ett kors och entréer i alla väderstreck. Ingångarna ska få större dörrar med mycket glas, där en vetter direkt mot Caroli kyrka.
Men hur kyrkan ska anpassas till köpcentret vill Gustav Björkman inte alls kommentera.
– Det är en spännande fråga, som jag inte kan kommentera närmare. Men vi har givetvis ett stort intresse av hur hela området uppfattas.
Avvecklingen av kyrkor har blivit ett mycket aktuellt och omdiskuterat ämne hos både regering och övervakande myndigheter. Frågan är vad som ska hända med alla de kyrkor som Svenska kyrkan inte längre anser sig behöva.
– Det gäller att hitta positiva sätt att använda det kyrkliga kulturarvet på andra sätt än som kyrkor, säger Mats Riddersporre på länsstyrelsen.
Alla kyrkor byggda före 1940 är skyddade på motsvarande sätt som byggnadsminnen. Alla förändringar och ombyggnader måste därför godkännas av länsstyrelsen. En annan fråga är hur man ska handskas med kyrkor som legat i anslutning till begravningsplatser, som Caroli kyrka.
Gå till toppen