Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Unga vill bo i Malmö

De unga i Malmö stortrivs och de flesta kan tänka sig att bo kvar eller flytta tillbaka efter en tid på annan ort eller i annat land.

MALMÖ. Viktigt för Malmö är att samarbetet med Lund och Öresundsregionen blir än större.
Två gånger per år undersöker Malmö stad trender och tendenser i förhållande till befolkningsutvecklingen. Årets rapport som presenteras i dag innefattar även ett fördjupat samarbete med Lunds kommun.
Det är den tidiga vuxenvärlden för dem som i dag är fyra till fjorton år det handlar om. Var vill de bo år 2025? Och vad är viktigt för val av bostadsort?
Det är svaren på sådana frågor som presenteras i denna utredning.
Först och främst tror utredarna att de unga även då vill bo i städer och att Malmö kommer att stå för den största ökningen.
Bra skolor, jobb, bostäder och bra kollektivtrafik är en förutsättning för att locka kvar de välutbildade lika väl som att attrahera inflyttare.
Men det är också viktigt med spännande och innovativa miljöer.
Som exempel nämns Media Mötesplats Malmö, Lunds universitet, Malmö högskola och Ideon.
När Lund får materialforskningsanläggningarna Max IV och ESS blir området än mer spännande, sägs det.
Utredarna pekar även på att Malmö och Lund kompletterar varandra och att det för framtiden är viktigt att samarbetet fördjupas.
För att kommunerna ska hinna bygga ut kommunal service, infrastruktur och bostäder bör det inte flytta in fler än en till en och en halv procent per år. Malmö ligger redan nu däröver, Lund är på gränsen vilket redan skapar hög belastning på kommunerna.

5 dåliga saker med Malmö

1. Otrygghet/hög brottslighet.
2. Att folk pratar illa om varandra.
3. Att det är skräpigt och smutsigt.
4. Dåliga ungdomsgårdar.
5. Att det inte är lugnt.
Källa: Undersökning av unga vuxna (15–19 år) i Malmö av Kairos Future.
Gå till toppen