Lund

Regionen köper inflytande i ESS

Region Skåne köper sig stor makt i ESS-anläggningen i en markaffär på 74 miljoner kronor. Affären innebär att familjen Gyllenkrok går miste om mångmiljonintäkter.

LUND
I november 2009 uppenbarade sig ett gyllene tillfälle för Region Skåne att få inflytande i ESS-anläggningen. Familjen Gyllenkroks mark i Odarslöv skulle bytas mot mark i Hoby (se faktaruta).
Kruxet var att ägaren till Hobymarken krävde att få sälja innan årsskiftet och så snabbt kunde Lunds universitets Stiftelsen Akademihemman, som hade riggat markaffären, inte genomföra den. Men det kunde Region Skåne.
Regionens ekonomidirektör Harald Lindström insåg det unika läget och lade fram markaffären för regionstyrelsen som den 15 december tog beslut om att köpa in marken i Hoby.
I mars ska hela markaffären klubbas i regionfullmäktige. Efter det har Region Skåne ett mycket, mycket bra förhandlingsläge när detaljerna och villkoren kring ESS-anläggningen ska utformas.
– Affären kom väldigt lämpligt. Om regionen inte varit markägare hade den bara blivit en bidragsgivare till ESS. Det är ganska troligt att det blir ett europeiskt aktiebolag för ESS och då kan vi gå in som delägare i ESS och få ett inflytande, säger ekonomidirektör Harald Lindström.
Han tror inte det finns några lagliga hinder för affären.
– Nej, regionen har ett stort ansvar för tillväxt och regional utveckling och det tar vi genom att säkra marken för ESS. Och kostnaden 68 miljoner kronor är liten i förhållande till hela kostnaden för ESS på 14–15, kanske 20 miljarder kronor, säger Harald Lindström.
Redan i början av 2000-talet tecknade Gyllenkrok ett avtal med Lunds universitet om att man var redo att upplåta sin mark för ESS.
Gyllenkroks utgångspunkt var då att hyra ut marken till ESS. Men under 2008 visade det sig att detta inte var möjligt.
– Man kan inte bygga en sådan stor anläggning på så kallad ofri grund. Av lagliga skäl måste det vara en kommun eller region som äger marken, säger Harald Lindström.
Ett annat problem var att fideikommissreglerna, vilka inte tillåter Gyllenkrok att sälja mark. Därför återstod bara en bytesaffär.
Att Gyllenkrok byter 75 hektar mark mot 190 hektar kan vid första tyckas var en bra affär. Men den innebär i praktiken att Gyllenkroks missar mångmiljonintäkter från att hyra ut marken till ESS. Friherre Nils Gyllenkrok har fört förhandlingarna kring hans fars mark.
Är du missnöjd med affären, Nils Gyllenkrok?
– Jag vill absolut inte använda ordet missnöjd, det är inte min typ av ord. Jag har förståelse för att man inte kunde fullfölja avtalet med tomträtt. Vi är nöjda för att ESS hamnar i Lund. Men det är klart att det är väldigt stor skillnad på intäkter från en tomt och jordbruksverksamhet, säger Nils Gyllenkrok.
Fideikommiss: Egendom som till följd av förordnande, fideikommissbrev eller testamente för alltid skall stanna inom viss släkt. Källa: NE

FAKTA/Affären i detalj

77-årige Thure-Gabriel Gyllenkrok har 75,7 hektar mark i Odarslöv som ESS-anläggingen ska byggas på. Jordbruksmarken är av klass 10, det vill säga av högsta kvalitet.
Gyllenkrok byter den marken mot 190 hektar mark i Hoby som Region Skåne köpte för jul. 70 hektar är klassad som klass 10, 100 hektar är klass 7 och 20 hektar är klass 6.
Region Skåne betalde 74 miljoner kronor för marken och Gyllenkrok ska betala 6 miljoner kronor i mellanskillnad.
Källa: Region Skåne/Harald Lindström
Gå till toppen