Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Regeringen vill bygga barnhem

Regeringen vill bygga barnhem i Afghanistan dit ensamma flyktingbarn kan skickas – istället för att få stanna i Sverige.

Förra året kom 2 250 ensamma barn under 18 år till Sverige och sökte asyl. Hittills i år har 525 barn anlänt, de flesta från Afghanistan och Somalia, samt några få från Irak.
Enligt Tobias Billström får en del av dessa barn uppehållstillstånd i Sverige, inte på grund av att de är förföljda i sitt hemland, utan enbart för att det inte finns någon som kan ta emot dem om de skickas tillbaka till hemlandet.
Därför vill regeringen bekosta särskilda omsorgscenter i ursprungsländerna.
– Om enda grunden för att ett barn skulle få stanna i Sverige är ett det är ensamt, då är det bättre de bor i hemlandet medan man letar efter deras föräldrar, säger Tobias Billström.
Förslaget innebär att en del av de barn som i dag får stanna skulle kunna avvisas.
– Det viktigaste för de här barnen är ju att underlätta familjeåterföreningen, anser Billström.
Han har redan gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram underlag för dessa omsorgscentra. Ett samarbete har också diskuterats inom de nordiska migrationsministrarnas råd NSHF.
– Det är bra om Sverige kan samarbeta med andra länder om det här, säger Billström.
Som Sydsvenskan berättade igår planerar även Norges och Danmarks regeringar för omsorgscentra för ensamkommande barn. Norge överväger också att införa ett kontroversiell metod för att fastställa barnens ålder: Undersökning av könsorganen.
Tobias Billström är tveksam till den metoden.
– De barnläkare jag pratat med säger att det inte finns något tillförlitlig metod att fastställa ett barns ålder. Jag vill inte införa en metod som inte är rättssäker i Sverige, säger han.
Handlar det enbart om metodens tillförlitlighet eller har du även betänkligheter som handlar om barnets integritet?
– Det görs en rättslig utvärdering i Norge av metoden att undersöka genitalier just nu. Den ska visa dels om det är en säker metod, dels om det är förenligt med kraven på integritet. Jag vill avvakta den utredningen.
Om ett europeiskt land inför strängare regler för asyl tenderar flyktingströmmarna från Afrika och Mellanöstern till Europa att ändras.
– De människor som det handlar om följer utvecklingen och gör kalkyler över var de har störst chans att få asyl, säger Tobias Billström.
Just därför, menar han, är det så viktigt att EU samordnar sin asyl- och migrationspolitik.
Under Sveriges ordförandeskap i unionen i höstas beslutade stats- och regeringscheferna om det så kallade Stockholmsprogrammet, en femårsplan för unionens politik på området. Enligt planen ska EU-länderna dels skärpa gränskontrollerna för att förhindra illegal migration, dels samordna flyktingmottagandet bättre.
Under våren ska EU-kommissionen ta fram en handlingsplan för hur det ska gå till. Ansvarig kommissionär är Cecilia Malmström.
– Vi vill att det här arbetet forceras. Siffrorna över antalet asylsökande ökar och det är viktigt att vi får det här på plats så fort som möjligt, säger Tobias Billström.

Gå till toppen