Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Framstående kvantkemist

Professor emeritus Björn Olof Roos, Lund, 72 år, har avlidit. Hans närmaste är livs-kamraten Ingela och fem barn från två äktenskap.

Efter en fil kand 1960 vid Stockholms universitet disputerade Björn Roos vid institutionen för teoretisk fysik 1968.
Kontakten med professor Inga Fischer-Hjalmars grundlade ett tidigt intresse för kvantkemi, och efter några månader i USA återvände han med det första effektiva datorprogrammet för fleratomiga molekyler.
Som företrädare för noggranna kvantkemiska beräkningar blev Björn och hans grupp av unga doktorander internationellt välkända genom att utveckla och använda allt kraftfullare metoder.
Under 1970-talet var han forskare vid naturvetenskapliga forskningsrådet 1972–1978, och biträdande professor 1978–1983. Han tillträdde en professur vid Lunds universitet 1983, där han var verksam till sin död.
Som en följd av metodutvecklingen har han även uppmärksammats för de forskningsresultat som han därmed kunde uppnå inom kemin. En långvarig insats var arbetet med ett programbibliotek som numera används av ett par hundra forskargrupper. Han grundade och drev en internationell forskarskola som lärt ut avancerad kvantkemi till nära tusentalet forskarstuderande och disputerade forskare. Han umgicks okonstlat med unga forskare och internationellt lysande stjärnor, och mycket av hans styrka låg i hans många och produktiva samarbeten. Internationellt anses han vara en av de allra största inom sitt fält.
Björn Roos var verksam som medlem i vetenskapsakademin, Nobelkommittén, kemistsamfund i de nordiska länderna med flera organ. Han har vidare fått ett antal fina priser och utmärkelser, och utsågs till hedersdoktor i Valencia.
Björn gick i pension 2002, men återgick i tjänst på deltid några år.
En gradvis förvärrad sjukdom tvingade honom att begära avsked och att avsluta sina uppdrag, men han fortsatte forska och publicera artiklar in i det sista.
Vi saknar honom djupt som forskare, inspirationskälla och kamrat.
Per E M Siegbahn, professor
Ulf Wahlgren, professor
Gunnar Karlström, professor
Roland Lindh, professor
Gå till toppen