Familj

Var med och startade Seniorakademin

Kyrkoherde emeritus Åke Runmark, Lund, har avlidit, 96 år gammal. Han var med och startade Seniorakademin i Lund, som håller i studiecirklar för pensionärer.
Åke Runmark var född i Stockholm och prästvigdes i Uppsala 1939. Första tjänsten var vid Svartsjö tvångsarbetsanstalt, där han blev djupt involverad i internernas situation.
Arbetet följdes av kyrkoadjunktstjänst i Iggesund, komministertjänst i Tierp, kyrkoherdearbete i Sävsjö och kontraktsprosttjänst i Västra Njudung.
Åke Runmark var också politiskt aktiv och dessutom som jourhavande präst starkt engagerad i självmordsproblematik.
1982 kom han till Skåne och vikarierade som kyrkoherde i Lunds stift.
Hans närmaste är hustrun Ingrid och barnen Elisabeth, Birgitta, Christina och Svante med familjer.
Gå till toppen