Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

”Invandring gynnar tillväxt”

Arbetsmarknadens parter är överens om att invandring bidrar till Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Däremot behövs en bättre introduktion för nyanlända och att hinder och svårigheter som utrikes födda möter i arbetslivet slipas bort. Det skriver företrädare för fack och arbetsgivare.

Människor har alltid vandrat till och från Sverige och under det senaste dryga halvseklet har invandringen varit relativt omfattande. Under 1950- och 1960-talen dominerade arbetskraftsinvandringen. Senare har invandringen till stor del utgjorts av människor som kommit för att de själva eller deras anhöriga sökt skydd undan förföljelse och krig.
Efter snart 40 år med i huvudsak flyktinginvandring kan vi konstatera att politiken också varit långsiktigt bra för Sverige. Visserligen är flyktingmottagandet förenat med kostnader, men de långsiktiga vinsterna är långt större. Vår öppenhet mot omvärlden och såväl arbetskrafts- som flyktinginvandring har varit, och kommer att vara, en viktig förutsättning för vårt välstånd.
Invandring ökar andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder och bidrar därmed till snabbare ekonomisk tillväxt. Tyvärr är det en vanlig missuppfattning att det finns ett bestämt antal arbetstillfällen i ett land, och att fler människor innebär större konkurrens om dessa arbetstillfällen. Antalet arbetstillfällen är dock kopplat till hur många människor det finns i ett land. Fler invånare ger större efterfrågan på varor och tjänster, vilket bidrar till ökad tillväxt och större möjligheter att finansiera välfärden.
Det är inte heller så att länder med låg andel utrikes födda har lägre arbetslöshet än länder med hög andel utrikes födda. OECD-länder med låg andel utrikes födda har mycket skiftande arbetslöshet, och länder som har en hög andel utrikes födda har inte särskilt hög arbetslöshet jämfört med andra länder.
Var tredje apotekare, var fjärde läkare och tandläkare, var femte universitetslärare, kemist, fysiker, astronom, historiker och statsvetare samt var tionde ingenjör i Sverige är utrikes född. Över 70 000 utrikes födda arbetar inom vård och omsorg, drygt 30 000 arbetar som lärare på skolor och högskolor.
Det är Sveriges öppenhet mot omvärlden som tagit oss dit vi är idag. Det är även vägen för framtiden. Genom öppenhet kan Sverige ytterligare stärka sin konkurrenskraft och skaffa resurser för att möta de stigande behoven av bland annat vård och omsorg för den åldrande befolkningen.
Det viktigaste är att fler arbetar, men det är också där de största problemen finns. Det tar för lång tid för utrikes födda att få jobb och arbetslösheten är allt för hög bland såväl utrikes födda som personer med utländsk härkomst.
Därför behövs fortsatta satsningar på integration i arbetslivet. Det handlar om allt från förbättrad introduktion för nyanlända till satsningar för att skapa fler arbetstillfällen.
Som arbetsmarknadens parter tar vi vår del av ansvaret och arbetar gemensamt för att ta bort de hinder och svårigheter som utrikes födda möter i arbetslivet, och för att våra arbetsplatser skall präglas av öppenhet och likabehandling.
CHRISTER ÅGREN
Svenskt Näringsliv
HÅKAN SÖRMAN
Sveriges Kommuner och Landsting
STURE NORDH
TCO
ULLA LINDQVIST
LO
GÖRAN EKSTRÖM
Arbetsgivarverket
ANNA EKSTRÖM
Saco
20 juni 2010
Gå till toppen