Ekonomi

Jakten efter snabba cash är riskfylld

Numera är det enkelt att hemma vid datorn satsa pengar på att euron ska rasa, guldpriset rusa i höjden eller börserna kollapsa. En möjlighet för den kloke placeraren att fördela sina sparpengar. En risk för den aggressive spekulanten att köra i diket.I tider när börsen är orolig och rör sig upp och ner i kraftiga rörelser ökar intresset för nya typer av placeringar. Aktier är inte det enda alternativet till bankboken eller premieobligationerna.

Det märks hos nätmäklarna, bankerna och andra mäklarföretag som tillhandahåller produkter som certifikat, börshandlade fonder och derivat. En del av dem är lätta att förstå sig på och inte mer riskfyllda än vanliga fonder. Andra kan vara betydligt farligare, om de hanteras fel. Att även de som ska vara experter på att hantera riskfyllda instrument kan trampa fel har inte minst HQ Banks stora förluster visat.
Ett företag som etablerat sig i Sverige med uttalad målsättning att få privatpersoner att investera i högriskpapper är brittiska CMC Markets. Liksom brittiska konkurrenten IG Markets och Saxo Etrade marknadsför de CFD – Contract for Difference i Sverige. Genom att placera i en CFD kan man spekulera i upp- och nedgångar i valutor, råvaror och aktier. En liten insats kan växa sig stor. Men man kan också förlora allt – och mer än insatsen.
CMC Markets lanserade sig i Sverige med en tv-reklam där en man satt i soffan och snabbt blev rik på sina placeringar. Efter kritik fick man tillfoga en varningstext som upplyste om riskerna.
Hur många kunder CMC har vill man inte avslöja. Däremot talar företaget om hur många transaktioner som görs. Normalt handlar det om cirka 90 000 per månad. Den genomsnittliga transaktionen är stor – uppåt 350 000 kronor. Men gränsen för att öppna ett konto går vid 10 000 kronor.
– Våra kunder är oftast män, mellan 25–40 år, som är intresserade av sitt sparande. CFD:er är ett komplement snarare än huvudinvestering för dem. Ofta lägger de sin handel i globala aktieindex, råvaror eller i utländska aktier här, säger Maria Malmqvist, analys- och utbildnings­ansvarig på CMC Markets.
Det är i oroliga börstider som affärerna tar fart.
– I oktober 2008, när Lehman ­Brothers gick i konkurs, small det bara till. Vi hade otroligt mycket affärer. Nu under våren har det tagit fart igen. När vi ser att börsen blir volatil ser vi en ökning i antalet avslut. Det är samma trend som hos nätmäklarna, säger Maria Malmqvist.
I reklamen är det möjligheterna till snabba vinster som framhålls. Men vd Mattias Malmström menar att företagets produkter används på olika sätt.
– En del använder våra konton för att skydda sig mot en stor exponering, exempelvis kinesiska fonder, som man har i sitt pensionssparande. Sedan finns de som använder det för att ta kortare, mer spekulativa positioner.
Mattias Malmströms huvudargument är att CFD ger privatpersoner möjlighet att sprida sitt sparande.
– Sverige är ett aktiehandlande land. Utomlands handlar privatpersoner med index, råvaror och valuta på ett helt annat sätt. Det har börjat ske en förändring. Fler får upp ögonen för att det inte bara är aktier som gäller när man ska se över sin ekonomiska situation.
Han menar att företagets utbildning av kunderna är omfattande och att de förstår vad de ger sig in på.
– Våra kunder vet att man inte kan få avkastning utan att ta en viss risk.
Man kan förlora mer än man satsar.
– Om man väljer den kontotyp som har störst utväxling och använder hävstången fullt ut finns det en sådan risk. Men vi har väldigt få kreditförluster. Vi har lyckats automatisera möjligheten att stänga positioner. På banker och nätmäklare fungerar det ofta manuellt. De hinner inte med, och därför blir kreditförlusterna för kunderna större.
Mattias Malmström sticker inte under stol med att CMC Markets lever på att kunderna gör många affärer.
– Vi är intresserade av att nå så hög omsättning som möjligt, att våra kunder gör så många transaktioner som möjligt – givet att de har en bra och balanserad risk. Har de inte en balanserad risk kommer de att sluta handla med oss, eftersom de förlorar pengar. Jag ser hellre att de gör många små affärer hos oss under tio år än några få stora under ett år. Det ligger i vårt intresse att utbilda och stötta våra kunder så att de handlar mycket och länge.
2Börshandlade fonder med hävstång betyder att fonden inte bara investerar insatsen på börsen utan dessutom är belånad. Kan jämföras med att låna för att köpa aktier. Risken är hög. En fond kan ha som mål att gå upp dubbelt så mycket som index rör sig. Det betyder å andra sidan att förändringar åt fel håll urgröper kapitalet desto snabbare.
Vissa fonder, som Handelsbankens Xact Bear eller HQ Fonders Double Short ETF, ska gå upp när börsen går ner.
Hävstångseffekterna är komplicerade. Fonderna måste korrigera sin hävstång – ta nya positioner – varje dag. Effekterna blir inte alltid exakt de förväntade.
Kostnad: Courtage. Skillnad köp och säljkurs. Förvaltningsavgift.
1Är oftast kopplade till börsindex på olika marknader. Fördelen är att man snabbt kan köpa och sälja sina innehav direkt över börsen. En annan fördel är att det är lättare att investera på mindre marknader som man är intresserad av. På den svenska börsen finns drygt 50 börshandlade fonder från Handelsbanken Xact, HQ Fonder och Deutsche Bank. På större utländska börser är utbudet större.
Kostnad: Courtage, precis som vid köp av aktier. Förvaltningsavgift. Det finns en skillnad mellan köp- och säljkursen (spread). Den skillnaden är en kostnad för investeraren.
3Certifikaten är mindre reglerade än fonder. Certifikaten behöver inte sprida riskerna utan kan investera enbart i ett slags tillgång. Nackdelen är att om det företag (emittenten) som ger ut certifikaten går i konkurs är dina tillgångar inte skyddade.
Villkoren för certifikat kan skilja sig mycket åt. Därför är det viktigt att studera prospekten noga.
Det finns även certifikat som ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker. Certifikaten kan också ha hävstång.
Med maxcertifikat går det att tjäna pengar om börskursen står still eller rör sig långsamt uppåt. Däremot går man miste om en del av vinsten om aktiekursen går upp över en viss maxnivå.
Kostnad: Courtage. Skillnaden mellan köp- och säljkursen, spread, är en kostnad för den som investerar. Förvaltningsavgift.
4Gemensamt för derivaten är att dess värde påverkas av ett framtida pris i en underliggande tillgång. Det kan vara en aktie, en råvara, eller en valuta. En bonde kan till exempel försäkra sig om ett framtida pris i den gröda han eller hon producerar. Likadant kan den avancerade investeraren använda dem för att minska risken i sina innehav.
Men det går också att spekulera aggressivt. ­Genom hävstångseffekter kan effekten bli snabb. Men felaktiga positioner kan bli mycket dyra.
Aktieindexobligationer som bankerna säljer bygger på en kombination av ränte­obligationer och optioner.
5Contract for Difference, är en form av derivat. Den underliggande tillgången kan vara råvaror av alla slag, börsindex, enskilda aktier och valutor. Man kan spekulera i upp- och nedgångar i priser och index. Ofta stora hävstångseffekter.
Avslutas inte affären i tid kan effekten bli att mer än insatsen går förlorad. Det finns också konton med begränsad risk, där hävstångseffekten inte är så stor och där man inte kan förlora mer än man satsar.
Kostnad: Man betalar courtage vid köp och försäljning. Finansieringsavgift (ränta) för den belåning som ingår i kontraktet. Skillnad köp- och säljkurs, spread.
Gå till toppen