Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Rent vatten mänsklig rättighet

FN:s generalförsamling fastslår att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter.

Bild: Arkiv: Tom Wall
Efter över en över 15 år lång debatt antogs på onsdagen den icke bindande resolutionen av 122 nationer, ingen var emot. 41 länder lade dock ned sina röster. Sverige och Danmark ned sina röster.
– Vi anser självklart att varje människa ska kunna ha tillgång till rent vatten, säger miljöminister Andreas Carlgren (C), sedan Sverige tillsammans med ytterligare 40 länder lagt ned sin röst i FN:s generalförsamlings omröstning.
USA, Storbritannien, Kanada, Australien och flera EU-länder lade också ned sina röster. Däremot välkomnade Kina, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Spanien och Brasilien resolutionen.
I den icke-bindande resolutionen slås det fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter.
– Vad vi har vänt oss emot är själva principen, att man formulerar det som en mänsklig rättighet.
– Om man börjar formulera sådana rättigheter som människor har, då ska det också ha en full juridisk verkan, och det är därför vi inte tycker att det här är rätt metod att uppnå ett väldigt viktigt och gott syfte, säger Carlgren.
I resolutionen uttrycks djup oro över att närmare 900 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten och ytterligare 2,6 miljarder saknar basal avträdesteknik.
Varje år dör 1,5 miljoner barn under fem år till följd av sjukdomar orsakade av förorenat vatten och brist på sanitär utrustning.
Resolutionen pekar också på löftena från världsledarna 2000, att som en del i FN:s millenniemål för fattigdomsbekämpning fram till 2015 halvera antalet invånare som saknar tillgång till dricksvatten och godtagbar sanitet.
Den uppmanar länder och internationella organisationer att ge ekonomiskt och tekniskt bistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att "snabba på ansträngningarna att få fram säkert, rent, tillgängligt vatten till överkomligt pris och sanitära anläggningar till alla".
Gå till toppen