Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Ändra kraven på bidragstagare"

Lagen bör ändras så att alla kommuner kräver motprestationer från arbetsföra mottagare av socialbidrag, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) och fem folkpartistiska kommunpolitiker i Skåne.

Höstens val kommer att stå mellan två tydliga alternativ:
Oppositionens löften om höjda bidrag och alliansens satsningar för att hjälpa fler att gå från bidragsberoende till arbete och egen försörjning.
Det finns många skäl för fortsatta reformer, inte minst samhällsekonomiska. Men det viktigaste är att de flesta människor vill och kan försörja sig själva. Det handlar om självrespekt, värdighet och frihet.
Folkpartiet vägrar acceptera att människor glöms bort i byråkratiska bidragssystem. Socialbidraget skall vara ett skyddsnät för de sköraste och mest utsatta i vårt samhälle. Det måste utformas för att hjälpa arbetsföra människor tillbaka till arbetsmarknaden. Inte för att permanenta ett bidragsberoende.
Kommuner som har försökt bryta långvarigt bidragsberoende genom att ställa krav på motprestation för arbetsföra socialbidragstagare har haft goda resultat. Studier visar att aktiveringskrav leder till att färre hushåll tar emot socialbidrag, att fler börjar arbeta och att den genomsnittliga löneinkomsten i stadsdelarna ökar.
Socialtjänsten i Landskrona stad har tillämpat krav på motprestationer för att få socialbidrag. Alla arbetsföra bidragssökande måste delta i 30 timmars praktik i veckan.
Den inställningen har stött på hinder och problem. Under den socialdemokratiska regeringen infördes ett antal regleringar av hur praktik skall kombineras med socialbidrag: inga krav skall ställas på dem som uppbär försörjningsstöd och aktiva insatser skall vara ett undantag. Enligt lagen måste socialnämnden ha särskilda skäl för att kräva att personer över 25 år skall delta i praktik.
Socialstyrelsen har riktat hård kritik mot Landskrona och staden kommer att tvingas ändra på kraven på motprestation.
Vi ifrågasätter inte Socialstyrelsens beslut, det är lagen som måste ändras. Det skall tydligt framgå att kommuner kan ställa krav på motprestation för alla arbetsföra socialbidragstagare, oavsett ålder.
Eftersom effekterna av krav på motprestation är så positiva bör lagen dessutom ändras så att alla kommuner är skyldiga att ställa sådana krav.
Socialbidraget får inte vara en fattigdomsfälla. Enligt dagens system räknas varje intjänad krona av från socialbidraget, det ger knappast några incitament att ta ett arbete. Därför skall den som uppburit socialbidrag under mer än sex månader få behålla upp till 1 500 kronor per månad från förvärvsarbete, utan att detta påverkar biståndsbedömningen.
Det är vår övertygelse att de allra flesta människor vill och kan försörja sig själva. Det är också utifrån de grundvalarna våra välfärdssystem är uppbyggda. Genom att fler är med och bidrar till vår gemensamma välfärd blir det mer för alla att dela på. Det är så vi rustar Sverige för framtiden och skapar möjlighet och förutsättningar för alla som kan och vill arbeta och försörja sig själva att också göra så.
Nyamko Sabuni
Integrations- och jämställdhetsminister
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
Eva Bertz
Lommunalråd i Malmö
Maria Winberg Nordström
Kommunalråd i Helsingborg
Pierre Månsson
Gruppledare för Folkpartiet i Kristianstad
Tove Klette
Kommunalråd i Lund
Gå till toppen