Sverige

Svenska pensionärer har det bäst

Men pensionärsgruppen får det allt bättre, även utan skattesänkningar.

Svenska pensionärer har det bäst i Europa.Bild: Arkiv: Nelly Herzberg
STOCKHOLM. Nu slåss partierna om att bjuda pensionärerna på de största skattesänkningarna.
Men pensionärsgruppen får det allt bättre även utan skattesänkningar.
Och svenska pensionärer har det faktiskt bäst i Europa.
På senare år har pensionärerna som grupp fått det bättre, andelen pensionärer med låg ekonomisk standard har sjunkit stadigt sedan 2000. Då låg andelen på runt sju procent. 2007 hade siffran sjunkit rejält till två procent. Men om man jämför med befolkningen i stort har den däremot ökat under de åren – från åtta till knappt 15 procent, enligt socialdepartementet.
– Gruppen pensionärer är inte så lättbeskriven. Där finns äldre kvinnor som inte har arbetat heltid och som nu lever på garantipension och bostadstillägg. Samtidigt äger pensionärerna en väldigt stor andel av svenska folkets samlade förmögenhet. Så det finns pensionärer som i princip inte äger någonting och som har väldigt låga inkomster och det finns pensionärer som har mycket bra pension och väldigt stora förmögenheter, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.
I ett internationellt perspektiv har svenska pensionärer det riktigt bra. Enligt en sammanställning som pensionsbolaget AMF gjorde 2008 hade svenska pensionärer, tillsammans med de österrikiska, faktiskt de bästa levnadsförhållandena i Europa. Och de svenska pensionärerna var dessutom lyckligare än de österrikiska, enligt undersökningen.
Pensionärernas riksorganisation (PRO) menar däremot att pensionärerna har halkat efter – åtminstone på individnivå.
Enligt en rapport av PRO har löntagarnas reallöner ökat med 40 procent de senaste 15 åren, medan pensionärerna i princip har legat stilla.
– Det här är en utveckling som inte slutar om man inte gör någonting radikalt, säger Maja Fröman, informationschef på PRO.
Gå till toppen