Sverige

Fler skador i extremvädrets spår

Anmälningarna till försäkringsbolagen har strömmat in i samma takt som skyfallen. – Vädret är mer extremt. Skadekostnaderna har ökat dramatiskt, säger Hans Frank på Länsförsäkringar.

MALMÖ. Länsförsäkringar, Folksam och Trygghansa hade vid lunchtid i går fått in närmare 500 anmälningar från skånska villaägare och skaderapporterna fortsatte strömma in. Det är framför allt hus med källare som har drabbats av översvämningarna, ofta byggda under 1930- till 1960-talet.
Och skadekostnaderna har skjutit i höjden under 2000-talet, enligt Hans Frank, skadeexpert hos Länsförsäkringar i Skåne.
– Även antalet skador ökar. Vi har fått mer extremt väder. Det är extra torrt, kallt, blåsigt eller regnigt. Just nu är Skåne drabbat, år 2006 hade vi stora översvämningar runt Vänern.
Även Folksam konstaterar att vädret innehåller mer ytterligheter.
– Istället för storm och regn blir det extrem storm eller extremt regnoväder. Byggkostnaderna ökar för att återställa skadorna och vi har fler översämningsskador i år än normalt, säger Göran Lillberg, byggteknisk chef hos Folksam.
För den enskilda villa­ägaren kan regnovädret bli en dyr historia. Takläckage ersätts exempelvis inte alls. Och även om man får förvara vad som helst i sin källare sjunker ersättningen ju äldre sakerna är och självrisken varierar från 2 000 till över 10 000 kronor.
Ofta tar det flera månader innan källaren är torr, renoverad och kan användas igen.
I många fall är det dessutom samma villaägare som drabbas igen och igen, till följd av avloppssystem som inte fungerar.
– Vi för hela tiden en diskussion med kommunerna och vi hade gärna sett att de hade förbättrat sina avlopp i högre takt, säger Jonas Anderbjer, besiktningschef hos Trygghansa i Malmö.
Nu åker försäkringsbolagen runt och besiktigar skador så snabbt de kan, tillsammans med avfuktnings, sanerings- och byggfirmor.
Hos Ocab Avfuktning i Malmö var telefonbelastningen så hög igår att växeln stundtals klappade ihop.
– Vi är åtta grupper som kör runt och suger vatten dygnet runt. Nu är vi mest i Trelleborg där det står en halvmeter vatten i källarna. Vi försöker begränsa arbetstiden till tolv timmar per person, men ibland blir det några timmar till, säger avfuktningschefen Robin Nilsson.
1Rädda alla föremål du kan. Om du kan, pumpa ut vatten.
2Kontakta försäkringsbolaget.
3Fotografera allt som är vattenskadat. Det hjälper både dig och försäkringsbolaget vid utredningen.
4Släng inte skadade föremål förrän du har fått klartecken från försäkringsbolaget.
5Om kommunen är ansvarig för ett avloppssystem som har svämmat över, begär ersättning för självrisk och andra kostnader hos kommunen.
Gå till toppen