Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bortgifta flickor söker
hjälp efter lovet

Efter sommarlovet kommer flickor och pojkar tillbaka till skolan som gifta med någon de inte valt själva.

Bild: Bild: Sydsvenskans arkiv/Foto: Lars Brundin
MALMÖ. Under sommaren passar en del föräldrar på att gifta bort sina barn när de semestrar i ett tidigare hemland. Det handlar både om minderåriga och myndiga barn som inte känner att de har något val.
En del återvänder aldrig till skolan. Några ser inget problem i att ha blivit bortgifta, medan andra söker upp skolkuratorn för att prata eller kontaktar social­tjänsten för att få hjälp.
Kuratorerna har flest samtal kring bortgiften i maj då en del känner på sig vad sommaren kan innebära, samt vid skolstarten.
På Embla, ett skyddat boende i Malmö för 16–22-åriga flickor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, är trycket högst under augusti och början av september.
I några fall handlar det om bortgifta tjejer. Ibland blir de också hårt kontrollerade, hotade eller slagna.
– För de flesta kommer giftermålet inte som en överraskning, så många hör av sig redan innan för att försöka komma undan, säger Emblas chef Karin Söderquist.
Under sommaren upphör nästan kontakterna.
– Vår och andras erfarenhet är att familjerna då har ännu strängare kontroll över barnen, särskilt om de reser utomlands. Tillbaka i skolan får de ett handlingsutrymme.
Hennes råd till utsatta unga är att söka hjälp hos skolkuratorer, kriscenter eller frivilligorganisationer.
I Sverige är det inte möjligt att gifta sig om man är under 18 år utan särskilt tillstånd. Äktenskap som nyligen ingåtts utomlands blir i regel heller inte giltiga här utan sådan dispens.
Men reglerna kringgås genom att strunta i svensk registrering. Paret betraktas ändå som gifta av sin närmaste omgivning.
Barn- och tvångsäktenskap är i dag inte särskilda brott. Den som tvingar någon att gifta sig kan däremot dömas för olaga tvång, grov fridskränkning eller människohandel.
För två år sedan föreslog en utredning att föräldrar som tillåter att deras barn under 16 år gifts bort i utlandet ska kunna dömas till fängelse. Men i våras tillsatte regeringen en ny utredning för att ta ett större grepp på frågan.
– Jag tror att det skulle ha en stark symbolisk effekt om det blev uttryckligen straffbart. Föräldrar som står och vacklar skulle få ett moraliskt stöd för att säga nej och även barn skulle få råg i ryggen, säger Monica Nebelius, rådman vid Malmö tingsrätt och sekreterare i den förra utredningen.
Hon är frustrerad över att en lagskärpning drar ut på tiden. Den nya utredningen ska vara klar 2012.

Barn- och tvångsäktenskap

Den som vill gifta sig före 18 års ålder måste ha tillstånd från länsstyrelsen.
2004 stramades reglerna åt genom ett krav på särskilda skäl. Detta gäller alla i Sverige oavsett medborgarskap. Tidigare kunde utländska medborgare gifta sig utomlands vid en lägre ålder och oftast få äktenskapet automatiskt erkänt här.
Skatteverket registrerar heller inte ett äktenskap som ingåtts under tvång i ett annat land. Har det skett under hot eller med våld kan skilsmässa tas ut omedelbart.
Varje år ges ett fåtal dispenser från 18-årsgränsen. Det finns ingen nedre åldersgräns, men i praktiken ges inga tillstånd till barn under 16 år.
Dispensen kan också ges i efterhand om någon gift sig utomlands till exempel under sommaren.
En utredning ska nu bland annat inhämta mer kunskap, se över hela lagstiftningen samt överväga en absolut åldersgräns, om tvångsgifte ska bli ett särskilt brott och om den som är drivande bakom ett barnäktenskap ska kunna straffas.
Fem procent av 16–25-åringarna i Sverige upplever att de inte är fria att välja sin make eller maka. Det visar en rapport från Ungdomsstyrelsen.
Hon vill inte att omgivningen ska veta barnets kön.
Har du egna berättelser, tips på spännande männi­skor eller förslag på ämnen vi bör ta upp så är du välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Kontaktuppgifterna hittar du överst på sidan. Jag ser fram emot att höra av dig!
Gå till toppen