Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Opinion

”Invandring ger tillväxt”

När problem för invandrare i Sverige synliggörs borde reaktionen inte vara att kritisera invandringen, utan att dra lärdom av de platser och de sammanhang där invandringen lyckats väl – och sedan införa dessa principer överallt. Det skriver Clara Sandelind, statsvetare och ansvarig för migrationsinfo.se, och Martin Ådahl, VD för tankesmedjan Fores.

Idag lanserar tanke­smedjan Fores boken Lyckad invandring, där tio av Sveriges främsta experter skriver om hur man når framgångar med invandring.
Det slående när man samlar expertkunskapen är hur lite framgångsexemplen debatteras och lyfts fram i debatten. Det är som om vi rutinmässigt utgår från att invandring måste vara problematisk och att det är invandrares otillräcklighet som är problemet.
Av denna samling forskningsstudier står en sak klar. Det går alldeles utmärkt att lyckas med invandring.
För varje berättelse om hur invandringen misslyckats finns åtminstone en om hur den har lyckats.
Invandringens framgång beror inte på hur många, eller ens vilka som kommer, utan på hur vi tar emot dem som kommer till Sverige.
Hur skall man annars förklara att sysselsättningen bland invandrare som kommit från samma land vid samma tidpunkt skiljer sig så markant beroende på var de hamnat?
Bland somalier som kommit till Minneapolis – i USA:s svenskbygd – är sysselsättningen den dubbla jämfört med somalier i Sverige, enligt Benny Carlsons uppmärksammade studie.
Man behöver inte ens gå utanför landets gränser. Medan de bosniska flyktingar som hamnade i Malmö 1993–1994 hade mycket låg sysselsättning fem år senare, 32 procent, hade de som hamnade i småföretagardistriktet i västra Småland nästan tre gånger så hög sysselsättning som i Skåne, 86 procent, högre till och med än snittet bland infödda svenskar.
Lärdomen är att om invandringen inte leder till hög sysselsättning beror det varken på språk eller kultur, utan på brist på jobbfokusering och effektivitet i mottagandet.
Att vi bara talar om dem som är arbetslösa gör dessutom att vi glömmer den mycket stora majoritet som jobbar eller driver företag. Många unga svenskar har till exempel invandrarföretagare att tacka för att de får in en fot på arbetsmarknaden.
Martin Klinthäll och Susanne Urbans studie visar att invandrarföretagare sysselsätter 200 000 personer i Sverige. I genomsnitt har utlandsfödda företagare fler anställda än företag som drivs av svenskfödda. Invandrare tvingas ofta starta företag för att det är enda sättet att ta tillvara sin kompetens på en stängd arbetsmarknad. Det är ofta företag i tjänstesektorn – ofta, men inte bara, restauranger. Det är den typ av företag som ofta ger ungdomar och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden jobb.
I flera branscher i Sverige har man insett vilket slöseri det är att fokusera på konstiga namn eller brytningar istället för personens sakkunskap. En sådan bransch är sjukvården, där bland annat läkarbristen resulterat i att över var fjärde svensk läkare nu är född utomlands. Frågan är vad som skulle hända med svensk sjukvård utan invandring.
En annan bransch där invandringens potential tas tillvara är bemanningsföretagen, enligt Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö. Genom sin vana att rekrytera har bemanningsföretagen lärt sig att se bortom fördomar.
Fokus på invandringens kostnader gör också att vi glömmer bort att invandring på många sätt är lönsam. Om till exempel invandringen från ett specifikt land ökar med 10 procent, ökar Sveriges export till det landet med 6 procent, enligt en skattning av Andreas Hatzi­georgiou.
Tvärtemot den gängse mediebilden visar många studier att invandring allmänt bidrar till tillväxt och jobbskapande.
I länder såsom USA och Kanada, där man ser invandring som naturligt och något i grunden positivt, jobbar invandrare i lika stor utsträckning som infödda. Invandring och jobb hör ihop, arbetsmarknaden är öppnare och introduktionen okomplicerad och jobbfokuserad.
När vi ser problem för invandrare i vårt land borde reaktionen därför inte vara att kritisera invandringen, utan att försöka dra maximal lärdom av de platser och de sammanhang där invandringen uppenbarligen har lyckats väl, och sedan försöka införa dessa principer överallt.
Forskningen visar att invandringen är bra för Sverige. Nu är det upp till politiker, civilsamhälle samt var och en att agera utifrån dessa fakta.
Gå till toppen