Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Orädd forskare med integritet

Som tidigare meddelats har professor Arnulf Merker, 65 år, Malmö, avlidit. Hans närmaste är hustrun Ann-Charlotte, sönerna Emil och Pål samt bonusdottern Rebecca med familjer.

Merker disputerade 1973 vid Lunds universitet med en avhandling inriktad mot kromosomstudier i rågvete. Härefter följde en post-doc-period vid det internationella veteforskningsinstitutet CIMMYT i Mexiko som blev mycket betydelsefull för hans fortsatta gärning. Merker blev docent i genetik vid Lunds universitet 1982.
Merker anställdes 1974 vid Sveriges Utsädesförening i Svalöv, sedermera Svalöf AB, som rågveteförädlare och 1987 fick han växtförädlarrätt till den första svenska rågvetesorten ’Uno’.
Merker knöts till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som adjungerad professor vid institutionen för växtförädling 1986 och utnämndes 1990 till professor i växtförädling med placering vid SLU i Ultuna, och sedermera i Svalöv och Alnarp.
År 1990 fick Merker Skånska Lantmännens utmärkelse för att ha etablerat rågvete som ny gröda i Sverige. Han utnyttjade ofta olika vildarter i förädlingen av vete, råg och korn. Han arbetade också med att framställa ett nytt flerårigt sädesslag genom korsningar mellan vete och perenna vetesläktingar.
Hans arbete med introduktion och domesticering av nya lantbruksgrödor har fått stor uppmärksamhet. Genom urval i vildpopulationer fick han fram material av stort potentiellt värde som nya oljeväxter, till exempel sommargyllen (Barbarea) och framförallt fältkrassing (Lepidium).
Merker var under senare år starkt engagerad i internationellt utbyte och hade flera stora projekt med doktorander från Afrika, Mellan-amerika och Asien. De sista åren ledde han ett stort Sida-projekt i Centralasien för att där bygga upp en modern växtförädling och utsädesverksamhet.
Merker engagerade sig mycket i grundutbildningen inom genetik och växtförädling vid SLU och han var en mycket uppskattad lärare. Han handledde tretton doktorander fram till doktorsexamen, men tyvärr fick han inte uppleva att alla hans nuvarande doktorander blev färdiga med sin examen.
Merker invaldes i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund och han fick 2002 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för föredömliga insatser inom forskningsinformation. Frågan om genteknikens användning och möjligheter låg Merker varmt om hjärtat och under flera år var han ledamot av Gentekniknämnden.
Arnulf var en mycket omtyckt och uppskattad vän och kollega. Han var en ödmjuk, men orädd och skicklig forskare med stor integritet. Arnulf hade mycket kvar att ge såväl inom forskningen som inom de internationella projekt han var engagerad i.
Vi saknar honom mycket.
Roland von Bothmer
Tomas Bryngelsson
Tomas Lundborg
LTJ-Fakulteten vid SLU i Alnarp
Gå till toppen