Nyheter

Är handstilen på väg att suddas ut?

Från snirklig skrivstil, via 70-talets utskällda SÖ-stil, till dagens pedagogik där många barn lär sig att skriva på dator. En sak är säker – handstilen väcker känslor. Men är den på väg att försvinna?

Carl Jonas Love Almqvist gick 1851 i landsflykt till USA misstänkt för att ha bedragit och försökt förgifta sin gamle vän Johan Jacob von Scheven. Fallet Almqvist utgör en av 1800-talets största svenska krimi­nalgåtor.
Men bedrog verkligen Almqvist Scheven genom att stjäla sina egna skuldbrev, skriva ut nya med falsk namnunderskrift och sedan försöka förgifta honom?
Antagligen, säger Frank Leander, som var ansvarig för undersökningen när skuldbreven analyserades för andra gången på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL).
Frank Leander har vigt i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv åt att analysera handstilar. 1973 började han på handstilsgruppen på SKL och har genom åren sett tusentals olika handstilar, penntryck, lutningar och former på bokstäverna.
Idag mailar vi, twittrar, bloggar och skickar elektroniska kalas­inbjudningar istället för att skriva för hand.
När en undersökning i Italien visade att bara hälften av barnen behärskade handskriftens konst författade Umberto Eco förra hösten en hyllning till handskriften. Han menar att handstilen förlorade sin själ redan när kulspetspennan infördes.
Forskaren Anne Trubek är av motsatt ståndpunkt. Hon är trött på det romantiska tjafset kring handstilen och tycker att det är dags att sluta drilla barnen i att skriva perfekta bokstäver. I Good Magazine skriver hon att pennan bör slängas i papperskorgen tillsammans med lertavlor, röksignaler och andra mer eller mindre mystiska tekniker.
Handstilen rör upp känslor. 1975 skulle Sveriges alla skolor gå över till en ny skrivstil: SÖ-stilen, eller Skol­överstyrelsestilen, som i efterhand anklagats för att förstöra en hel generations handstil.
I den nya stilen skulle bokstäverna vara fria från utsmyckningar och likna tryckbokstäver, funktionella och enkla utan snirklar, öglor och andra krångligheter.
Det var en stil med pretentioner. ”En skrift, som är representativ för tiden”, som det stod i SÖ:s lärarhandledning från 1972.
Men SÖ-stilen stötte på hårt motstånd. En anledning var att den skapades av kända kalligrafer och lärarna, som lärt ut den gamla skrivstilen i decennier, kände sig överkörda. Framförallt var det tre bokstäver som ställde till problem. Små g, j och y bands inte samman med nästa bokstav, vilket retade upp lärarna som ansåg att eleverna fick svårt med skrivstilen.
Kerstin Kärnström, som gick Lärarhögskolan i slutet av 70-talet, minns det prov i den nya stilen som alla blivande lärare skulle göra. Provet skrevs på ett blädderblock, och bedömdes sedan av läraren. Som ung, radikal student kändes det mossigt att så mycket energi skulle läggas på att skriva rätt.
– Vi tyckte det var väldigt fånigt. Min kompis Britta lyckades inte med sitt prov, så vi fuskade, och jag gjorde hennes prov.
Man fick skriva vad man ville på blädderblocket. Kerstin Kärnström skrev: ”Upp till kamp emot kvalen”, i perfekt SÖ-stil.
Reformen fungerade inte. Många lärare trotsade myndigheten och lärde ut den gamla skrivstilen. 1981 backade Skolöverstyrelsen. Detaljkontrollen skulle minska över skolorna och skrivstilsobligatoriet plockades snart bort.
På SKL peakade antalet handstils­ärenden runt 1995 då 950 ärenden undersöktes. Nu ligger antalet på runt 350 om året, men eftersom skriftmängderna har ökat är arbetsinsatsen ganska konstant.
Att vara handstilskännare är ett riktigt nördjobb, som dessutom kan vara ganska ensamt.
– Det krävs ett väldigt tålamod. Och en förmåga att kunna se detaljer, mönsterseende, säger Frank Leander.
En persons handstil är knappast huggen i sten. Vi ändrar stilen efter humöret, om vi är stressade eller har gott om tid, skriver en arg lapp i tvättstugan eller en inbjudan till ett bröllop. Sjukdom eller alkohol påverkar hur vi skriver. Den som har begått ett brott kan ha förställt sin handstil.
Allt detta vet naturligtvis en handstilskännare. Men det finns såklart tricks som kan avgöra om två handstilsprov är skrivna av samma person.
– Vi tittar på penntryck, stillutning, hur skribenten disponerar skrivytan och var man gör uppehåll om det är skrivstil, säger Frank Leander.
Inte sällan finns det någon form av skrift att analysera när ett brott har begåtts. När Siba-vd:n Fabian Bengtsson blev kidnappad 2005 ägnade sig handstilsgruppen åt att analysera om det verkligen var Fabian Bengtsson som skrivit de brev som han påstods ha skrivit. Vid Malexander-morden undersöktes vägbeskrivningar och kludd på kartor och efter Palme-mordet satt handstilsgruppen och granskade de brev som olika tipsare skickat till polisen. Det låter onekligen ganska spännande.
– Man tänker inte så. Visserligen vill vi veta allt som kan ha påverkat handstilen, om den misstänkte till exempel varit berusad, men man kan också bli störd om man vet för mycket om ärendet.
Allmänna stildrag är minst lika viktiga som enskilda bokstäver. Bäst är det om det går att få in spontanskrift som den misstänkte skrivit – vykort, brev eller lappar. I andra fall finns bara särskilt upptagna skriftprov som ska jämföras med den omstridda skriften.
– Men en stor fördel med handstilsundersökningar är att vi kan jobba relativt snabbt.
Vissa återfallsförbrytare har med tiden blivit lätta att känna igen, alla kan helt enkelt inte, fast de försöker, ändra sin handstil. Men för att komma dithän, att känna igen en återfallsförbrytare på stilen, krävs både fallenhet och många år av övning.
Att lära barn skriva alfabetet har länge varit något av det mest grundläggande barnen lär sig i skolan. Men öglor eller inte är en pseudofråga när allt färre skriver för hand.
Sedan några år har en ny metod spridits i svenska skolor – barnen får lära sig skriva och läsa med hjälp av datorn. Först i andra eller tredje klass börjar de skriva för hand. Bakom metoden står den norske professor Arne Trageton som anser att handstil bromsar barnens skrivglädje. Många sex- och sjuåringar har inte tillräckligt utvecklad motorik för att skriva fina bokstäver och särskilt pojkar brukar ha problem.
Det blir fult, och barnen tappar sugen. Genom att börja skriva på dator kan barnen fokusera på innehållet istället för att skriva fina bokstäver.
Alla gillar inte utvecklingen. I Sverige är bildläraren Hans Presto en av dem som stått upp för handstilens bevarande. År 2000 skrev han sitt examensarbete på Konstfack – ”Det räcker inte att kunna texta. Kräv handstil i skolan!”
Dessutom skrev han brev till regeringen i frågan.
– Pennan är ovärderlig när det gäller att förmedla en viss typ av information, som inköpslistor, marginalanteckningar och föreläsningsanteckningar, säger han.
Idag, tio år efter att han skrev uppsatsen, när minidatorer och Iphone gjort entré på marknaden, tycker Hans Presto fortfarande att det är viktigt att alla får möjligheten att utveckla en rationell handstil. Fast han är inte längre aktiv i frågan.
– Det där har jag nästan gett upp.
Frank Leander ska snart gå i pension. Just nu letar SKL efter hans efterträdare. Men Frank är inte särskilt orolig för att jobbet som handstilundersökare ska försvinna. Vissa ärendetyper kommer att minska drastiskt, visst. Men så länge vi lär oss skriva kommer handstilen att kunna användas till att fria eller fälla.
– En bankrånare kommer in på en bank och väntar på att det ska bli tomt. Han är nervös och kladdar lite på en lapp. Sedan river han sönder lappen och slänger den i papperskorgen. Det kan vara ett fällande bevis.

Handstil som bevis

På SKL i Linköping jobbar fyra personer med jämförande handstilsundersökningar.
Jämförande handstilsundersökningar ska inte förväxlas med grafologi, utan är en kriminalteknisk verksamhet för att undersöka om två handstilprov är skrivna av samma person.
Det som oftast ifrågasätts är uttagshandlingar, testamenten, lånehandlingar, borgensförbindelser och anonyma brev.

Otäck stil

Zodiac Killer var en seriemördare som härjade i trakterna kring San Francisco. Han gav sig själv namnet i ett antal brev som skickades till olika dagstidningar. Mellan 1968 och 1969 mördade han fem personer.

Zodiac är mest känd för sin lek med polisen när han skickade brev till dagstidningar där han hånade polisen. Med dessa brev kom fyra koder, varav tre är olösta.

I ett av sina brev skickade han med en kod som han uppgav skulle avslöja hans namn. Ingen har hittills lyckats lösa koden. I filmen ”Zodiak” (David Fincher, 2007) är handstilsexperterna nästan viktigare för utredningen än poliserna.

Bilder på zodiakhandstil: http://zodiackiller.com/Letters.html

Gå till toppen