Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sport

Åke Svanstedt frias av hovrätten

Åke Svanstedt kan fortfarande straffas av
travsporten, trots dagens friande dom.

Travstjärnan Åke Svanstedt (tv) med sin advokat Leif Silbersky.Bild: Arkiv: Anna Hållams
Svanstedts advokat, Leif Silbersky, anser att Göta hovrätts dom är glädjande.
– Hovrätten har till 100 procent köpt min argumentation, och framförallt tagit fasta på den omfattande bevisning vi lagt in, typ veterinär, hästägare och hästskötare. Alla kunde vittna om att man inte iakttagit någonting som tydde på att man använde el i samband med träningen, säger Silbersky till TT.
Även de två travtränarna som åtalats i målet frias från anklagelsen om brott mot djurskyddslagen. Den ene frias också från den del av åtalet som gällde olaga hot.
Hovrätten anser att de berättelser som åklagarens vittnen lämnat inte räcker för en fällande dom.
I sin dom påpekar hovrätten också att de påstådda brotten anmäldes långt efter den tid då de påstods ha skett, och att vittnena berättat om händelser som låg minst fyra år tillbaka i tiden.
Hovrätten anser att det inte kan uteslutas att vittnenas minnesbilder påverkats av det stora massmediala intresset för målet. Rätten framhåller också att åklagaren inte åberopat någon "teknisk, medicinsk eller annan objektiv bevisning" för att grisfösare med elström använts.
Kammaråklagare Anders Gustafsson, som själv sitter i en annan rättegång, meddelar genom en kollega TT att han ser Göta hovrätts dom som "obegriplig".
Gustafsson kommer dock troligen inte att överklaga till Högsta domstolen. Han anser att målet inte har något intresse intresse som prejudikat, utan handlar om hur man värderar bevis.
Åke Svanstedt kan fortfarande straffas av travsportens egen organisation, trots den friande domen.
"Vi ska nu studera domen mycket noggrant och i nuläget kan jag inte utesluta att vi, inom ramen för sportens rättsorgan, kommer att vidta åtgärder mot de eventuella travsportsliga regelöverträdelser som ändock kan ha genomförts", skriver Svensk Travsports generalsekreterare Ulf Hörnberg i ett pressmeddelande.
Svanstedt blev polisanmäld i december 2008. Samtidigt uppgav två tidigare anställda hos honom i ett TV 4-program att de sett hästar få elstötar på Svanstedts anläggning utanför Vara.
Åke Svanstedt åtalades tillsammans med två medarbetare. I Skaraborgs tingsrätt dömdes alla tre, mot sitt nekande, till 60 dagsböter.
En av medarbetarna, som ansågs ha gett hästar elstötar, dömdes för brott mot djurskyddslagen. Svanstedt dömdes för anstiftan till hästskötarens brott. Den andre medarbetaren dömdes för medhjälp till brott, samt för olaga hot.
Gå till toppen