Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Studentkåren förlorade nästan alla medlemmar

Studentkåren Malmö har förlorat 95 procent av sina medlemmar sedan medlemskapet blev frivilligt. Enligt kåren har tiden inte räckt till för den stora omställningen.

Guido Guidos, ordförande i Studentkåren Malmö.
En månad efter skolstart har drygt 1 300 av skolans 25 000 studenter gått med i kåren.
– De struntar i att betala, de tänker att det kvittar, att vi kommer att företräda dem ändå, menar Guido Guidos, ordförande i Studentkåren Malmö.
I princip har studenterna rätt.
– När kårobligatoriet försvunnit innebär det att studenterna slipper vara med i en kår om de inte vill, men eftersom det finns ett lagstadgat krav på student­representation i exempelvis högskolestyrelsen och fakultetsstyrelserna kommer de att bli representerade oavsett om de vill eller inte, säger Peter Arvebro, planeringskoordinator på Malmö högskola.
Det är framförallt tidsbrist som gjort att antalet medlemmar rasat i antal. Introduktionsaktiviteter, ordinarie kåruppgifter i kombination med att rekrytera studenter och utveckla ett nytt system blev för mycket för Studentkåren Malmö att hinna med.
Nu väntar en kraftsamling för att locka fler studenter till kåren. Beslutet att spara in de 70 000–80 000 kronorna det kostar att skicka ut en pappersfaktura till studenterna visade sig slå hårt mot medlemstalen. Därför kommer fakturan snart att skickas ut, trots allt. Andra förändringar har redan skett: pubverksamheten har stängt eftersom den, enligt Guido Guidos ”blödde” pengar och antalet ombud har fördubblats för att ha tid med rekryteringsbiten.
– Vi är inga professionella rekryterare. Det tar tid att strukturera om systemet. Sen måste vi alla börja dra åt samma håll, ombuden måste hitta strategier för hur de ska jobba och jag som ordförande måste ha koll på övergripande strategier.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats och kårens verksamhet kommer att behöva anpassa sig. Hur vet man inte än. Förhoppningen är att de föreningar, som idrottsföreningen och muslimska föreningen Alhambra, som idag står under kåren, ska kunna få ekonomiskt stöd även framöver. Däremot kan det under de närmsta åren bli svårt att få pengar till en nystartad förening. För Guido Guidos är de närmsta tre åren avgörande, men han är hoppfull.
– Jag hoppas verkligen att vi klarar det. Det kommer hela tiden studenter och frågar hur de ska göra för att bli medlemmar och medlemstalet stiger hela tiden, men det går väldigt långsamt.
För att underlätta övergången har staten gått in med 1,4 miljoner kronor till Studentkåren Malmö. Malmö högskola har stött upp detta med ytterligare 1,5 miljoner kronor den här terminen. Det är dock inte helt problemfritt, menar Guido Guidos.
– Det känns sådär. Hur ska vi kunna kritisera dem vi får pengar från?
Kårobligatoriet avskaffades 1 juli 2010, efter beslut från Sveriges riksdag. För att kårerna ska kunna leva vidare ger staten ett bidrag på 105 kronor per helårsstudent. Det är sedan upp till enskilda lärosäten om de vill öka stödet. Malmö Högskola har skjutit till 1,5 miljoner kronor under den kommande terminen. Därefter finns inget säkert besked, men eftersom högskolan gett Malmö studentkår och Odontologiska studentkåren kårstatus de kommande tre åren tyder mycket på att stödet kommer att fortsätta.
Gå till toppen