Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Läget akut för tio hus inför höstens stormar

Det är lågvatten och Östersjön är stilla. Men vid en allvarlig storm ligger tiotalet hus riktigt illa till. Innan dess hoppas Ystad ha fått hämta sand ur havet för att bromsa erosionen.

YSTAD. – Den sand vi vill lägga ut kan hålla i tio år eller så håller den bara en vinter, säger Erling Alm. Hur länge den ligger kvar beror på vädret.
Det är tredje gången Ystads kommun vänder sig till högre ort, Sveriges geologiska undersökning (SGU), för att få hämta sand några kilometer österut på Sandhammarens bank ute till havs.
Förhoppningen är att det är tredje gången gillt.
Tanken är att suga sand ur banken och pumpa upp den på stranden. Metoden används på många håll i världen och vid till exempel Jyllands västkust är den närmast rutin.
I Sverige har regeringen dock hittills sagt nej och hänvisat till försiktighetsprincipen.
– Nu har vi gjort alla utredningar och vi kommer att göra en väldigt liten påverkan på växt- och djur­livet Sandhammarens bank, säger Erling Alm. Och det vi gör är att återföra sand som hav och strömmar flyttar från vår kust.
Erling Alm har varit med i decennier och sett kustlinjen ätas upp av havet. Som nyanställd gatu­chef i mitten av 1980-talet kom han i kontakt med ero­sionen och han har fördjupat sig allt mer i problemet.
Havet nöter på kusten lite runtom i landet. Men ingen annanstans sker det så intensivt som vid Löderups strandbad och Sandskogen i Ystad. Totalt är det en sträcka på tre kilometer som erosionen tar särskilt hårt på. Ibland tiotals meter under en vintersäsong.
– Här var kustlinjen hundra meter längre ut när jag kom till Ystad, säger Erling Alm när vi träffar honom vid ändan av Östanvägen i Löderups strandbad.
– Och sedan 1800-talet har 350 meter försvunnit.
Omkring 340 000 kubikmeter sand vill kommunen få lov att suga upp från banken.
Mängderna är tänkta att portioneras ut i fyra omgångar under tio års tid.
Volymen kan tyckas ansenlig men enligt beräkningar handlar det bara om en promille av Sandhammarens bank. Detta vet Erling Alm eftersom kommunen sett till att mäta bankens volym med både båt och ekolod, med flyg och laser och till och med med hjälp av satellit.
Därför är det också känt att banken växer med omkring 100 000 kubikmeter varje år.
Men hur mycket sand som faktiskt kommer att pumpas upp på stränderna är inte klart, trots de volymer som anges. Anledningen är pengar och att Ystads kommun sannolikt får klara finansieringen med egna medel.
I det här fallet bryr sig staten inte om att naturen har sin gång.
Å andra sidan har stranden stor betydelse för Ystad.
– Särskilt Sandskogen har en stor dragningskraft på turismen och där måste stranden finnas kvar. Sanden skyddar också skogen bakom, säger Erling Alm.
Kommunen har i flera år haft tillstånd att återuppbygga stränder där havet eroderar. En plan har varit att vända sig till Danmark som bland annat suger sand i Køgebukten i Öresund.
En annan plan har varit att hämta sanden från landtäkter.
Detta har villaägarföreningen i Löderups strandbad tagit fasta på under lång tid. På sikt hotas hälften av områdets 300 sommarstugor och för tiotalet av dem är läget akut.
Villaägarföreningen har skrivit ett par arga brev till länsstyrelsen och kräver att Ystads kommun gör någonting innan stormen kommer och havet slukar både vägar, hus och ledningar.
– Vi har inte lagt ut sanden eftersom det blir dyrt att hämta den från Danmark och för att vi inte äger marken vid Löderups strandbad, säger Erling Alm.
Att ta sanden från land är ett miljömässigt dåligt alternativ, tillägger han.
Det är myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, som avgör om Ystad får hämta sand vid Sandhammaren. Vi kommunens tidigare ansökningar har SGU bollat frågan vidare till regeringen som sagt nej. Om myndigheten nu själv avgör ärendet – vilket den har mandat till – kan Ystad börja pumpa sand till våren 2011.
Gå till toppen