Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Cirkeln sluten för ölet

En gång i tiden fanns det 25 ölbryggare i Malmö. Efter ett antal uppköp i jakt på storskalig lönsamhet återstod till sist bara Pripps, som försvann 1993. Sedan dess har det varit torrlagt i staden. Nu öppnar Malmös första moderna mikrobryggeri med tillhörande pub.

Vikingatiden förknippas med mjöd.
Medeltiden dominerar överjäst öl till vardag och fest, och som gåva och betalningsmedel.
1487 är handeln med öl starkt reglerad, som i alla danska städer. Alla medborgare får sälja danskt öl men tyskt öl kan bara säljas i borgerskapets ”stadskällare” (i Rådhuset) eller mot avgift till gäster i eget hus.
1516 beslutar magistraten i Malmö att öka kvantitet och kvalitet av inhemskt öl.
1517 finns åtta ”brygger” i Malmö.
1554 säljs 4 400 potte ”pryssning” (preussiskt öl), 650 potte mumma, 41 350 potte ”rostocks” (från Rostock) samt 700 potte ”sundest” (från Stralsund). 1 potte = cirka 0,97 liter.
1548 stadfästs Malmö bryggarlag, med uppdrag utöver bryggandet att också hålla staden med krut och lod (kulor). Medborgarna får fortfarande brygga hemma, men all försäljning utomdörrs förbehålls bryggarna.
1658, freden i Roskilde.
1660, en del fruktlösa försök att reglera ölförsäljningen genomförs under kommande år.
1683 finns det 25 bryggare i Malmö.
1687 förbjuds krogarna att servera soldater efter ”tappenslag”, då deras öldrickande har blivit ett problem.
1694 finns det nitton bryggare i Malmö.
1717 finns det nio bryggare i Malmö.
1732 återupprättas Malmös bryggarlag.
1811 blir Jöns Malmquist bryggare med bryggeri mellan Södergatan och Hjulhamnsgränden.
1820 brygger tio bryggare öl till 6 723 invånare i Malmö.
1839 startar ett svagdricksbryggeri vid Stortorget, i anslutning till den fastighet som senare kom att kallas Fougstedtska huset (Étage och Café Mäster Hans idag). Några år senare byter det ägare och får namnet Thoméeska bryggeriet.
1843 introducerar adelsmannen Fredrik Rosenquist af Åkershult ett underjäst bayerskt öl i Sverige. (En uppgift gör dock gällande att det första bryggeriet av detta slag startade i Ystad redan året före.) Från det bayerska ölet utvecklas en svensk variant, sött men ljusare än det tyska och mildare humlat.
1846 drar dansken Hedeman-Gade igång det första Malmöbryggeriet att tillämpa den bayerska ölbryggningsmetoden, vid sockerbruket i kvarteret Svanen. I hörnet av Adelgatan och Göran Olsgatan inrättas en tillhörande ölstuga. Samma år avskaffas skråväsendet.
1856 säljs Hedeman-Gades bryggeri till Christian Mattsson i Göteborg. Bryggeriet byter sedermera namn till Mattssonska bryggeriet och krogen heter än i dag Mattssons (nuvarande lokal togs i bruk 1886).
1858 grundar handlaren Carl A Richter ett bryggeri på Djäknegatan.
1862 öppnar nöjesprofilen David Lenander värdshuset Davidshall mittemot Södertull.
1864 är näringsfriheten genomförd och industrialismen märkbar bland bryggerierna.
1866 blir källarvalvet i hörnet av Adelgatan och Kansligatan restaurang Tunneln. Kryssvalvskällaren räknas som stadens äldsta bevarade byggnad med anor från 1300-talet och hyste ett värdshus i slutet av 1500-talet, idag hotellets frukostlokal och steakhouse.
1867 ombildar Carl A W Fougstedt det Thoméeska bryggeriet till Malmö bryggeri AB.
1873 övertar Johan Edvard Malmquist (son till Jöns, se 1811) Åkermarks bryggeri på Södra Förstadsgatan 2 och bildar Malmquists bryggeri.
1876 introduceras ett pilsneröl, torrt med tydlig humlebeska.
1880 finns det tio bryggare till 38 054 invånare i Malmö.
1883 flyttar Mattssonska bryggeriet till Maltgatan i Kirseberg och blir strax kunglig hovleverantör.
1885 bildas branschföreningen Sveriges bryggerier. Malmö bryggeri flyttar ut till Almbacken där det också finns servering.
1886 presenterar Sveriges bryggerier en gemensam flaska – i stort sett samma 33-centilitersflaska som används än.
1890 tillverkar 554 svenska bryggerier 129 miljoner liter öl.
1893 startar bryggeriet Stenbocken på Bangatan vid Södervärn.
1897 blir Richters bryggeri aktiebolag och flyttar året därpå in i nya lokaler i hörnet av Bergsgatan och Möllevångsgatan, i samma byggnad där Malmö Brygghus nu har återupptagit bryggandet.
1890. Malmquists bryggeri har etablerat sig på Ystadvägen i Sofielund.
1899 startar Gustaf Thurén en ölutskänkning på Storgatan, sedermera Wernerssons öl- och biljardsalong. 1970 öppnar puben Bulls Eye i samma lokal och får smeknamnet ”Bullen”.
1900 öppnar Oscar och Mathilda Nestlen en ölhall på Södergatan. Tre år senare flyttas verksamheten till Teschs (Lejonets) passage där de övertar J Regnérs ölhall som sedermera får namnet Deutsche bierhalle och ligger där till slutet av 50-talet.
1912 går de fem Malmöbryggerierna samman i AB Malmö förenade bryggerier. Två av dem läggs ner direkt, kvar blir Malmö bryggeri, Malmquists bryggeri på Ystadvägen och Richters bryggeri som året efter flyttar till Stenbockens lokaler på Bangatan. Ludvig Wilhelm Malmquist (son till J E, se 1873) blir vd.
1913. Apotekarnas vattenfabrik flyttar från Kalendegatan till Richters gamla lokaler, går samman med Malmö förenade bryggerier.
1917. Malmö bryggeri slår igen.
1918. Malmöbryggarnas försäljning halveras sedan ölet försvagats och försämrats på grund av brist på spannmål under världskrigen.
1937 utses Erik Malmquist (son till L W, se 1912) till vd i Malmö förenade bryggerier. Naturkorken ersätts med alkakork.
1938 slår folkrestaurangen Freden på Karlskronaplan upp porten. Blir Tröls Jins kru runt 1960.
1955 avskaffas motboken och ölsorten Malmö special lanseras.
1956 öppnar värdshuset Trånga västen i samma hus som restaurang Druvan, på Engelbrektsgatan 5. Här erbjöds tjo och tjim, bayersk orkester, ölsejdlar och bockwurst. Bytte namn och stängde på 70-talet.
1958 påbörjas avvecklingen av byggnaderna på Bangatan (rivs 1961) och verksamheten koncentreras till Ystadvägen. Samma år går Malmö förenade bryggerier samman med Skånebryggerier. Övriga dotterbolag är nu Apotekarnas vattenfabrik, Vattenfabriks AB Kronan, Lunds bryggeri AB, AB Klosterbryggeriet i Ystad samt dotterdotterbolaget AB Hässleholms bryggeri och maltfabrik.
1960 är huvudartikeln i Malmö pilsnern Skåne Vapen.
1961 går AB Pripp & Lyckholm och Malmö förenade bryggerier samman. En ny fabrik byggs vid sidan om den gamla på Ystadvägen.
1962 inlemmas Trelleborgs bryggeri i bolaget och ledningen för 50-årsjubilaren Malmö förenade bryggerier föreslår ett namnbyte till AB Skånebryggerierna.
1964 går AB Pripp & Lyckholm i Göteborg samman med Stockholms bryggerier och bildar storkoncernen Pripp-bryggerierna AB med säte i huvudstaden, sedermera Pripp-bolagen AB och AB Pripps.
1974 blir Pripps statsägt, säljs sedan till Volvo under 80-talet.
1993 Pripps lägger ner i Malmö.
2010. Malmö får åter ett bryggeri, Malmö brygghus, i samma byggnad där Richters bryggeri låg fram till 1913.
Läs mer: I morgondagens Söndag i Sydsvenskan kan du läsa mer om nyöppnade Malmö Brygghus.
Fakta och bilder bland annat ur: ”Malmö stads historia”, ”Att dricka öl” av Sven T Kjellberg, ”Här har man roat sig” och ”I hjärtat av Malmö” av Bengt Liljenberg.
Gå till toppen