Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Rektorsgranskningen klar: "Felen försumbara och ursäktliga"

Granskningen av Lunds universitets rektor är klar. Summering: Några oriktiga uppgifter har påträffats, men de anses försumbara och ursäktliga. Det finns inga skäl att ompröva Per Erikssons befordran till professor - eller utnämnandet till rektor.

Bild: Foto: Lars Brundin
Jurist Anders Stening slår fast att de uppgifter som inte är helt korrekta är oavsiktliga. Per Eriksson har inte medvetet fört någon bakom ljuset när han framhållit meriter han inte haft belägg för.
Sammanfattningsvis konstaterar Anders Stening att ett lärosäte har stort utrymme i sina regelverk när de tillsätter en rektor.
– Det behöver inte nödvändigtvis vara exakt likadana kriterier som ska gälla överallt. Det kan skilja stort mellan olika fakultetsområden, och det gör det också.
Per Eriksson själv är lättad:
– Det har varit en pressande tid. Men det ingår i mitt arbete att bli granskad av media. Det måste jag acceptera och jag tycker att det är bra.
– Självfallet är jag ledsen att mina meriter har ifrågasatts och därigenom min trovärdighet, men jag är samtidigt väldigt glad att felen anses vara av den karaktären att de är oavsiktliga och ursäktliga.
Universitetets styrelse tänker inte vidta några ytterligare åtgärder.
– Granskningen ger oss ingen anledning att ändra eller ifrågasätta utnämningen, säger styrelseordförande Allan Larsson.
Under hösten har Sydsvenskan i flera uppmärksammade artiklar berättat om felaktigheter i Per Erikssons befordran till professor. En befordran som sedan låg till grund för att han kunde bli Lunds universitets rektor.
Frågetecken har rests kring jävsituationer vid tillsättningen, men också kring Per Eriksson handledarskap och patent.
Det var mot den bakgrunden det tillsattes en granskning av hela befordringsprocessen av Per Eriksson. Granskningen utfördes av juristen Anders Stening som är expert på högskolejuridik.
När det gäller jävsituationen vid tillsättandet av Per Eriksson, anmärker Anders Stening på att det användes en svensk sakkunnig.
– Det hade räckt med de två internationella som stod helt fria från eventuellt jäv. Men anmärkningen är på formella grunder inte av det slag att beslutet av tillsättandet skulle kunna omprövas.
När det gäller ansökan till professor konstaterar Anders Stening att det förekommit två oriktiga uppgifter. Den ena gäller handledningen. En av de doktorander Per Eriksson hänvisar till har inte haft honom som handledare.
– Det är naturligtvis inte är bra att en sådan felaktig uppgift förekommer i en ansökningshandling. Men det kan inte ha påverkat utgången av ärendet och föranleder därför ingen omprövning. Det handlar om ett missförstånd och är ursäktligt.
Den andra uppgiften rör ett patent som Eriksson ansökte om med en partner. Patentansökan fullföljdes aldrig och uppgiften om beviljat patent är därför felaktig. Dock anses Per Eriksson ha förlitat sig på sin partner och av denne fått felaktig information om hur det förhöll sig.

Granskningen

Anders Stening skriver så här i sammanfattningen:
Jag har konstaterat att det förekommit två oriktiga uppgifter i ansökan. De förekommande sakfelen kan inte ha påverkat utgången av ärendet och kan på inga villkor föranleda en omprövning. Felen är till sin karaktär försumbara och ursäktliga."
Hela rapporten går att ladda hem som pdf här.
Gå till toppen