Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Medborgarförslagen
går sällan igenom

Elin Ax är en av de fyra som fått igenom sitt medborgarförslag.

Elin Ax föreslog att kommunen skulle backa upp siste-aprilfirandet i stadsparken.
LUND. Elin Ax studerar på juristlinjen och skrev sin uppsats om medborgarinflytande. Hon beslöt sig för att testa systemet i praktiken och skickade in ett förslag om att kommunen ska backa upp sisteaprilfirandet i Stadsparken på ett bättre sätt. Det föll politikerna på läppen.
Politikerna an tog ditt förslag näs tintill ordagrant. H ur gjorde du?
– Det gäller att lägga förslag i en fråga som fullmäktige förfogar över och absolut inte några personfrågor, säger Elin Ax.
Det hjälpte också till att hon har en bakgrund som politiker, för tio år sedan satt hon i kommunfullmäktige och var vice ordförande i tekniska nämnden.
– Det är bra att kunna formulera sitt förslag i att-satser, säger Elin Ax.
Hon tycker systemet med medborgarförslag är jättebra.
– Det är klart att medborgarna ska ha möjlighet att påverka sin kommun. Medborgarförslaget har lett fram till en attitydförändring hos politikerna, säger Elin Ax.
De flesta får nej på sina förslag. Kan man då säga att med borgarförslagssystem et fungerar bra?
– Kanske det vore mera optimalt om det fanns hjälp eller handledning för de som vill lägga förslag. Eller kanske borde tjänstemännen vara mera välvilligt inställda till förslagen. Det tog tog två år innan mitt förslag bifölls.
Du gör just nu j uridikpraktik hos Lu nds kommun och handl ägger medborgarförsl ag. Är du välvilligt inställd till försl agen?
– Jag har just fått in ett förslag om att vitalisera pensionärsrådet men jag har inte hunnit titta på det än, säger Elin Ax.

Förslagen

Elin Ax: Lunds kommun ska inkluderar sista aprilfirandet i sin marknadsföring och inta en positiv attityd till firandet.
Göran Dieterle: ha två till tre timmars gratis kundparkering i parkeringshusen.
Nils Ax: behåll biodlingen på Solhällans odlingslottområde.
Alf Bengtsson: undersök hur vårdnadsutredningar görs i Lunds kommun.
Emil Resmann: anlägg en fungerande öst-västlig cykelbana genom centrum.
Ingvar Jönsson: verka för att det byggs en tvätthall i Genarp.
Britta Hesslow: förbättra trafiksituationen/bullernivån vid Fjelievägen.
Elisabeth Antell: ersätt Folkets Park med en kinesisk paviljongbyggnad.
Helén Liljekvist: bygg livsmedelsbutik på Gastelyckan och flytta trafikfarliga övergångsställen på Skiffervägen.
Roland Jönsson: riv vänthallen i Veberöd och ersätt med vanligt väderskydd.
Boende vid Malmövägen, Fjelievägen och Fasanvägen: bygga en ny infartsväg från väg 108 för att avlasta Fjelievägen och Malmövägen.
Claus K Berntsen: kommunens flaggor är inte heraldisk korrekta, köp in nya.
Bengt Karlsson : köp in eldrivna minibussar och kör dem mellan Lund C och Stortorget och inrätta en kulturell mötesplats, Kulturoteket, i Systembolagetslokaler vid Mårtenstorget.
Ulf Berggren: byt namn på Folkets park och uppför två pelare framför huvudingången och stoppa byggandet av domkyrkans besökscentrum genom att inte bevilja bygglov.
Mirja Markkula: ansök om deltagande i förvaltningsområdet för de nationella minoritetsspråken.
Göran Johansson: utred hur kommunal rehabilitering av förbrytare ska bli effektivare och utred vilka samarbeten med Lunds universitet som är till gagn för kommuninvånarna
och ange närpolischefen anges som högste chef för Lunds kommun på kommunens hemsida
och utred i vilken utsträckning kolonistugor kan omvandlas till bostäder och informera om att klienter Lilla Caféet har hygienproblem
och utred hur husockupanterna ska få en opartisk rättegång
och se avtalet med IK Eos så att föreningen inte kan komma ifrån sina skyldigheter om Eos-hallen blir obrukbar på grund av att någon blivit ombedd att bränna ner den
och höj inkomsterna för de av kommunens klienter som har lägre inkomst än kommunalrådetMats Helmfrid.
och ge kommunens statistikkontor i uppdrag att samla in och publicera uppgifter om klagomål
och öka nyttjandegraden av de bostäder kommunen äger
och att kommunen på sin hemsida redovisar alla förtroendevaldas relationer
och om att kommunen installerar porrfilter på de datorer som har internet
Göran Johansson: bjud in de personer som berörs av ett kommunalt beslut till det sammanträde då beslut tas
och använd LSS-pengarna så att personer med funktionsnedsättning kan arbeta med ideella föreningar
och utred hur de som utnyttjar kommunal verksamhet ska få bestämma vilka kvalitetskriterier som ska gälla.
Helén Liljekvist: bygg en ny bowlinghall i Lund
Klas Rydhmer: köp inte in burägg.

Så många var förslagen

31 nya förslag inkom under året

16 förslag är under utredning

35 nya och gamla förslag behandlades

Ja: 4 st

Nja: 3 st

Avslag: 23

Det föreslagna finns redan: 5

Gå till toppen