Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Malmös entreprenörer satsar på att skapa nya jobb"

Malmö är en stad med framtidstro, men också en segregerad stad med hög arbetslöshet. Därför lanserar ett antal av Malmös ledande entreprenörer och företagare idag en ny stiftelse som skall stödja personer som har idéer och förmåga att skapa nya jobb, särskilt i stadsdelar med hög arbetslöshet. Det skriver Dan Olofsson, företagare och ordförande för stiftelsen Uppstart Malmö, och Luciano Astudillo, S-riksdagsledamot och vice ordförande för den nya stiftelsen.

Dan Olofsson och Luciano Astudillo.Bild: Foto: Hussein El-Alawi
Malmö är en stad med självförtroende, en stad som växer och andas framtidstro och möjligheter. Samtidigt, vid sidan av allt det positiva, är Malmö en mycket segregerad stad, med hög arbetslöshet, där många barn växer upp i fattigdom.
Under många år har Malmö stad gjort mycket för att utveckla staden, men utmaningarna är fortsatt stora. Kommunen kan inte och skall inte ta hela ansvaret för att göra en bra stad ännu bättre. Det är något vi som bor i Malmö måste göra tillsammans.
Därför har ett antal av Malmös entreprenörer och företagare gått ihop kring satsningen Uppstart Malmö som kommer att drivas av entreprenörer för entreprenörer. Bland de entreprenörer och företagare som går in som investerare återfinns många av Malmös ledande företagarprofiler.
Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler jobb skapas i vår stad. Vår grundinställning är nämligen att ett segregerat Malmö blir ett bättre Malmö om fler av dem som inte har jobb får jobb.
Vi är också övertygade om att många goda affärsidéer aldrig blir av på grund av bristande nätverk och resurser. Med vårt initiativ vill vi bidra till att överbrygga några av dessa hinder.
Det kommer vi att göra genom att stödja entreprenörer som har idéer och förmåga att skapa jobb genom successiv tillväxt. Dessa personer vill vi stimulera och hjälpa att hantera både de risker och de möjligheter som ligger i att bygga upp något eget.
Stiftelsen kommer att erbjuda räntefria lån på minst 50 000 kronor – vilket motsvarar det aktiekapital som krävs i ett aktiebolag – till de ”uppstartare” som våra investerare tror på och som bedöms kunna nå framgång i sitt företagande. Befintliga bolag som ser expansionsmöjligheter är också mycket intressanta.
Engagemanget grundar sig primärt på tilltron till entreprenören och dennes idé om att tillgodose ett behov som marknaden är beredd att betala för. Då kan ganska snabba beslut tas utan omfattande affärsplaner.
Utvecklas satsningen positivt tas efter första året en diskussion upp om det fortsatta engagemanget, som kan leda till allt ifrån att lånet omvandlas till ägande till att det återlöses. Ytterligare kapital för tillväxt är en viktig komponent.
Lyckas inte bolaget avvecklas det, varvid lånet skrivs av.
Syftet med stiftelsen är att inspirera, få igång och löpande coacha de företag som Uppstart Malmö engagerar sig i. Här finns ett antal välrenommerade partners, både offentliga och privata, som var och en med sin kompetens kan ge sitt stöd till entreprenören.
Tanken är att jobben till betydande del skall komma i stadsdelar som har hög arbetslöshet. Vi kan gå in såväl i befintliga bolag som i nya oberoende av var de är lokaliserade eller vem som är entreprenör, förutsatt att de har en ambition och förmåga att skapa tillväxt och jobb.
Vi tänker oss icke kapitalkrävande branscher, där tjänstesektorn i vid mening är naturlig.
Den som inte provar får inga svar. Vad denna satsning från företagsamheten i Malmö kan leda till vet ingen. Dock vet vi att den höga arbetslösheten inte bara är ett stort problem för de individer som drabbas, utan också för hela stadens utveckling. Många olika initiativ är därför nödvändiga.
Uppstart Malmö är ett öppet initiativ och välkomnar fler företagare som vill investera, fler rådgivare som kan följa en entreprenör på resan och fler partners som med sin kompetens kan ge ett bidrag.
DAN OLOFSSON
LUCIANO ASTUDILLO
Gå till toppen