Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Ta inte efter Danmark"

Den hårda attityden mot islam i den danska debatten är djupt bekymmersam och inget som Sverige skall ta efter, skriver Erik Ullenhag, integrationsminister (FP), som idag deltar i ett seminarium på Malmö högskola om främlingsfientlighet.

De flesta svenskar är positivt inställda till invandring. I ett europeiskt perspektiv är vi i Sverige mycket toleranta mot människor av annan härkomst eller religion. Samtidigt finns det oroväckande tecken i tiden där människor även i Sverige utsätts för rasism och främlingsfientlighet.
Jag kommer därför att fördjupa regeringens arbete mot intolerans. Som ett led i detta genomförs idag ett seminarium på Malmö högskola om hur främlingsfientlighet bäst bekämpas.
En färsk undersökning av gymnasieungdomars attityder, utförd av Forum för levande historia, visar att negativa attityder mot judar och muslimer ökar. Det finns också en stor andel ungdomar som är negativa till romer. Även Integrationsbarometern pekade för ett par år sedan på ökade negativa attityder till judar.
Skåne har en speciell situation med starkt stöd för Sverigedemokraterna, flera små populistpartier på mindre orter och fler synliga tecken på motsättningar mellan grupper än resten av landet. Till exempel ökade antalet anmälda hatbrott mot judar kraftigt under 2009, framför allt i Malmö. Journalisten och författaren Niklas Orrenius har i ett par artiklar i denna tidning skildrat rena förföljelser mot judar och muslimer i Skåne.
En avgörande utmaning under de närmaste åren är att fortsätta stå upp för ett öppet och tolerant Sverige. Mot den bakgrunden är jag stolt över den uppgörelse om migrationspolitiken som alliansen och Miljöpartiet presenterade förra veckan. Uppgörelsen följer en tradition av human flyktingpolitik i kombination med en öppenhet för arbetskraftsinvandrare.
I flera andra länder i Europa har under senare år attityderna blivit hårdare gentemot invandrare och invandring. Exempelvis har Danmark valt en annan väg än Sverige i migrations- och integrationspolitiken.
Självfallet måste vi respektera att den danska regeringen landar i andra slutsatser än den svenska. Det är frågor som jag gärna diskuterar, så länge det sker i ett sansat debattklimat. Det som är djupt bekymmersamt i den danska debatten är den hårda attityden mot islam, med politiska kampanjer som varnar för ett diffust hot från muslimska våldtäktsmän och burkaklädda bidragstagare. Vi har alla ett ansvar att se till att vi inte får ett motsvarande debattklimat i Sverige.
Religionens roll i samhället skall självklart diskuteras. Men skräckpropaganda kan inte vara en del i en seriös politisk debatt. Där kan staten inte vara neutral mellan åsikter. Främlingsfientlighet och intolerans skall alltid bekämpas.
Just nu är det kanske mest muslimer som är i fokus för främlingsfientlighet i Europa. Men måltavlan kan skifta snabbt. Nästa gång blir det någon annan grupp som målas ut som annorlunda och skadliga för samhället. Vi kan se utvecklingen i europeiska länder, där romer och judar beskrivs som stora hot.
Sverige skall inte bli som Danmark, eller Holland, eller Ungern. Men vi skall inte vara självgoda och tro att vi saknar rasism och främlingsfientlighet. Vi har ett arbete att göra på hemmaplan och måste bekämpa intoleranta attityder i vårt eget land. Min vision är ett land där människor kan vara olika och ändå vara välkomna på arbetsmarknaden, i skolor och i det sociala livet, samtidigt som vi drar en tydlig gräns vid traditioner och religiösa uttryck som strider mot individens rättigheter.
Vi skall inte tolerera hets mot religiösa eller etniska grupper, men vi skall inte heller ducka för de konflikter som uppstår i ett samhälle med olika religioner och traditioner.
Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet behöver fördjupas mot bakgrund av de attityder vi ser i undersökningar och den offentliga debatten. Därför har jag haft möten med muslimska företrädare om islamofobi tidigare i år och jag mötte judiska företrädare för att diskutera antisemitism i måndags.
Dagens diskussion på Malmö högskola är en viktig del i att ta ut riktningen för det fortsatta arbetet. Jag vill inleda en diskussion om vilket debattklimat vi skall ha i Sverige och fördjupa arbetet mot rasism och intolerans.
En lyckad integration, där människor som flyr eller invandrar till vårt land snabbt får jobb och lär sig svenska kan vara en av våra riktiga framgångsfaktorer framöver. Men en förutsättning för att integrationen skall fungera är att Sverige fortsatt står upp för öppenhet och tolerans. Klarar vi det kommer Sverige att vara ett mer spännande land och vi kommer att stå starkare i den globala konkurrensen.
ERIK ULLENHAG
Gå till toppen