Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Barn riskerar utvisas ensamma

Två barn i Lund, fem och nio år, ska utvisas ensamma till Makedonien, där ingen av dem kan språket.

Barnläkaren Lars H Gustafsson har tillsammans med Marie Köhler skrivit ett brev till generaldirektör Dan Eliasson med krav på ändring.Bild: Foto: Lars Brundin
Barnen har vuxit upp i Sverige. De tre senaste åren boende på ett barnhem i Lund. Nästa vecka avvisas de sannolikt till Makedonien - ensamma.
I ett brev Migrationsverket kräver barnens läkare att avvisningen stoppas.
– Så här gör man inte mot sårbara barn, säger en av läkarna, Lars H Gustafsson.
Barnen, en flicka och hennes lillebror, kom med sin mamma till Sverige hösten 2006. Pappan är död och mamman hade stora psykiska problem och var traumatiserad. Familjen bosatte sig i Östra Göinge kommun.
Ganska snart stod det klart att modern inte klarade av att ta hand om dem.
– Östra Göinge kommun hade inget eget barnhem, så placerades på barnhemmet i Lund sommaren 2008.
Barnen har alltså bott på barnhemmet i närmare tre år. Under tiden har mamman hållit nära kontakt med dem, när hon inte hållit sig gömd för att undkomma avvisning.
– Det är en helt oförsvarligt lång tid. Det normala hade varit en kort tid på barnhem, för att sedan slussas vidare till ett familjehem och då kunnat återknyta kontakten med mamman, säger Lars H Gustafsson, docent och barnläkare, som skrivit protestbrevet till Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.
Under åren 2008-2011 har familjens ärende vandrat genom Migrationsverket. Även Migrationsdomstolen har slagit fast att familjen inte har skäl att stanna i Sverige. Det är ett beslut som starkt ifrågasätts av Lars H Gustafsson och hans kollega Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare i Malmö.
De båda har på uppdrag av barnens advokat skrivit ett utlåtande om deras psykiska hälsa. För läkarna står det klart att de skulle ta stor skada av att avvisas till Makedonien.
– Mamman är trots allt deras fasta punkt, även om hon inte klarar av att ta hand om dem ensam. Ska de nu mista henne? Barnen talar inte längre sitt modersmål utan bara svenska.
Situationen - att hamna ensamma i ett nytt land, där de inte kan göra sig förstådda - kommer att skada barnen, menar barnens företrädare, juristen Anci Silfverberg.
– De är redan traumatiserade av vad de varit med om, och detta kommer att skada med ytterligare. De kommer inte att kunna säga vad de varit med om eller att de saknar sin mamma. De blir helt rättslösa, säger hon.
Samma uppfattning har barnens advokat, Peter Henrysson.
– De är för sårbara och ömtåliga för att ge sig ut på ett sådant äventyr, säger han.
I nästa vecka kommer barnen - som ännu inte vet något om den överhängande avvisningen - att informeras av polis. Inom 48 timmar ska de så sitta på ett plan mot Makedonien. Med eller utan sin mamma.
Att barn avvisas ensamma är ovanligt. Än mer ovanligt är det med så små barn och som varit så länge i Sverige, som detta fall. Bakom avvisningen finns en skärpt lagstiftning som ska förhindra så kallade "ankarbarn" - alltså att föräldrar skickar sina barn till Sverige, låter dem rota sig nog för att få stanna, varpå föräldrarna sedan kan komma efter och söka om uppehållstillstånd.
– Vi vill inte se några ankarbarn. Därför måste myndigheterna agera snabbt. Nu har barnen varit i Sverige i över fyra år, säger Anci Silfverberg.
Lars H Gustafsson är upprörd över Migrationsverkets sätt att hantera det läkarutlåtande som han och Marie Köhler skrivit.
– De har helt förbisett vårt utlåtande. De har inte ens redovisat var som står i det. Man bara kör. Det här skiljer sig från alla vanliga rutiner.
Barnombudsmannen, BO, för en dialog med Migrationsverket om hur barn behandlas i avvisningsärenden.
– De menar att de respekterar Barnkonventionen. Men kommer det tillvår kännedom att det finns fall där man handlat i strid konventionen, kan vi förstås agera, säger BO Fredrik Malmberg.
Inte heller han kan kommentera det enskilda fallet med de makedonska barnen i Lund.
– Men rent allmänt är barnkonventionen tydlig: barn får bara skiljas från sina föräldrar om det är till barnens eget bästa, säger Fredrik Malmberg.
Gå till toppen