Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nutida mystiker

Hans Hof, 89 år, Stockholm, har avlidit. Hans närmaste är tre systrar med familjer.

Hans Hof föddes 1922 på Gullholmen, Orust. Fadern var sträng schartauansk präst.
Efter studentexamen i Halmstad tog han en fil kand och utbildade sig i teologi i Uppsala. Efter prästvigningen för Luleå stift 1946 arbetade han som präst i Tornedalen. Här kom han i kontakt med laestadianismen som han integrerade med schartauanismen; en gjuten klangbotten.
Han disputerade i Lund 1952 med en avhandling om Mäster Eckhart.
1972 grundade han Rättviks meditationscentrum och ledde kurser i zenmeditation in på 1980-talet; han introducerade zen­meditationen i Sverige.
1974 utkom hans bok ”Mer människa” (reviderad 2000 med titeln ”Bli mer människa”).
1984 bildade han Föreningen Zenvägen. Han grundade även Eckhart-stiftelsen. Hans Hof var professor i religionsfilosofi i Uppsala 1969–87, emeritus 1987.
Han står för att självförverkligandet utgår ifrån människans eget upplevda inre och han visar att det mänskligas väsen i självförverkligandets process är ”som ett träd planterat nära vatten ... som bär sin frukt i rätt tid”.
Hans Hof var något så ovanligt och sällsynt som en nutida mystiker. På ett förunnat sätt var han samtida kollega i Uppsala med Kristi dåre Fritz Olofsson. Båda hade erfarit, ”maximalupplevt”, den djupaste kunskapen.
För Hans Hof stod denna människans möjlighet till det andligt själverfarna i centrum; han blev en bärare och förmedlare av den sedan ökenfäderna levande kristna traditionen.
Han ställde generöst hela sin mystika livshållning till förfogande för andra i spontan kommunikation/dialog. Han gav sig själv helt och fullt när han sökte hjälpa andra med sin kropps gester som instrument (i livslång kamp mot ohälsan) och i ord formulerande det andliga i ett sant frigörande språk mot ett medvetandets genombrott till ett ”tillstånd av ingenting” (upplevelse av en odifferentierad Helhet). I dessa djupa och livsavgörande ”nu-möts-vi”, flera personer förunnade, andades hans egen genuint upplevda erfarenhet av mysteriet som en förmedlad gåva.
Flera med oss känner stor tacksamhet och djup vördnad inför minnet av Hans Hof. Hans ande lever vidare.
Dr António, Barbosa da Silva
professor i systematisk teologi och psykiskt hälsoarbete, Ansgar teologiska högskola, Kristiansand
Marianne Granat, meditations- och retreatledare, Uppsala
Fil dr Åke Åredal, Stockholm
Gå till toppen