Annons

Annons

Annons

Malmö

Chatt inför Earth Hour

Idag svarade Malmö stads energi- och klimatrådgivare
Kerstin Rubenson på frågor inför Earth hour.


PR: Ett rejält lyft för miljön borde vara att en dag låta bilen stå och inte köra till/från jobb/dagis/skola utan cykla. Att släcka några lampor som numera är lågenergi verkar minst sagt futtigt. Kan inte ni som påverkar politikerna ändra inriktningen på earth hour? Fast det syns ju inte på satelitfoto.
Kerstin Rubenson: Du har helt rätt i sak. Att alla ställde bilen en dag skulle vara ett bättre sätt att spara energi och minska miljöpåverkan än att alla släcka lamporna hemma under en timme. Men Earth hour är inte en energisparkampanj. Det är en kampanj för att uppmärksamma beslutsfattare på klimatfrågan och visa hur många vi är som bryr oss om frågan. Därmed är synliggörandet av effekten av åtgärden viktig.

Roy: Hej. Är det verkligen energismart att släcka och sen tända? Är det inte smartare att låta ljuset vara på?
Kerstin Rubenson: Hej! För att det ska vara mer energismart att låta en lampa lysa i en timme i stället för att släcka den och sen tända den igen efter en timme krävs det att det går åt mer energi för att tända lampan än vad den använder under en timmes lysande. Så är inte fallet för någon typ av lampor. Kanske tänker du på den uppvärmning som framför allt en glödlampa kan ge? Då är det mer energismart att ha ett väl injusterat värmesystem, som levererar den temperatur du vill ha. Då ökar även komforten, eftersom belysning och uppvärmning frikopplas från varandra och kan justeras separat.

Sofia: Hej! Hur mycket energi sparar Sverige och hela världen under en timme med Earth Hour? Det hade varit bra om människor släcker onödiga ljus inte bara under Earth Hour men alltid! :)
Kerstin Rubenson: Hej! Javisst hade det varit bra om alla alltid släckte onödiga ljus! Den billigaste kilowattimmen är ju alltid den som inte används. Hur mycket energi som sparas under denna timme har jag ingen uppgift på. men Earth Hour är ingen energisparkampanj, utan en manifestation för att uppmärksamma makthavar jorden runt på klimatfrågan och att den ska tas på allvar.

LCD: Hej, Jag har hört att vi kommer behöva minska utsläppen till 1 ton CO2 per person för att hindra global uppvärmning. Är det ens realistiskt? /Mvh
Kerstin Rubenson: Hej! För att få ner våra utsläpp till den nivån måste det göras insatser inom alla områden och nivåer. Flera aktörer måste samarbeta. Dels finns det en stor potential att minska utsläppen genom effektivisering. Det handlar om att effektivisera processer, flöden och maskiner samt att bygga bättre hus, som klarar sig med mindre uppvärmning. Dels måste vi ställa om vårt beteende till ett som är mer anpassat efter de resurser som vi faktiskt har, det kontot övertrasserar vi ju varje år. Slutligen handlar det om vilka politiker vi väljer. De enskilda medborgarna kan göra mycket, framför allt i grupp. Men om inte den politiska viljan finns kommer vi aldrig komma ner tillräckligt med utsläppen. Så, det är realistiskt, men det är mycket arbete som måste göras för att nå dit.

Johnny: Hur ska Malmö få visionen 2030 om helt koldioxidfri energi när Öresundsverket sista året fördubblat utsläppen, från 4 till 8 ton per person - värst i Sverige!
Kerstin Rubenson: Hej! Naturgasen i Öresundsverket släpper mycket riktigt ut fossil koldioxid. Kommunen arbetar för att på sikt fasa ut denna mot (ickefossil) biogas. Det hör också till bilden att även om verket står i Malmö försörjer det en mycket större geografisk yta än så, och det blir inte riktigt rättvist att tillskriva Malmö alla utsläpp. Malmö arbetar även på många andra sätt för att nå visionen. I juni behandlar kommunstyrelsen ett handlingsprogram för miljöprogrammet tom 2014, med konkreta insatser inom tex bioenergi och effektivisering.

Bajkson: Bra idé med Earth hour! Speciellt med tanke på den senaste tidens kärnkatastrofer m.m. Idén ska kanske utökas till en gång i månaden? Eller vad tycker ni? För radikalt? En timme på kvällen den första dagen i varje månad!
Kerstin Rubenson: Hej! Frågan om just Earth hour ligger inte i mina eller mina kollegors händer. Den ägs av WWF, och vi är med som en deltagare bland andra eftersom vi anser att klimatfrågan är viktig att uppmärksamma. Jag kan se en risk med tätare arrangemang i lägre deltagande. Å andra sidan arbetar jag som energi- och klimatrådgivare med att alla ska släcka lampor som lyser i onödan, men det är egentligen en annan fråga än Earth hour.

PR: Varför bygger man ett nytt lastbilsbaserat återvinningssystem för matavfall istället för att använda det befintliga? Jag menar avloppsnätet med biogasproducerande rötkammare på reningsverket? Är det nån som är emot avfallskvarnar som bestämt?
Kerstin Rubenson: Hej! För att få svar på denna fråga måste jag hänvisa till VA Syd, som är de som har hand om avfallshanteringen i Malmö.

Per-Gunnar Andersson: God middag. Enligt uppgift från min leverantör av elenergi omsätter jag cirka 7300 kWh om året vilket blir 0,8 kWh per timme. Det kommer att göra en mycket stor effekt på det globala klimatet om jag släcker ner en (1) timme i morgon. Eller hur?
Kerstin Rubenson: Hej! Naturligtvis går det lätt att argumentera för att en persons insats inte gör någon skillnad. Hela poängen med Earth Hour är dock att vi gör något gemensamt för att visa att klimatfrågan är viktig. Syftet är inte att spara energi eller att under just den timmen rädda världen från miljöproblem. Helheten i manifestationen blir större än summan av de enskilda individernas insatser.

Christopher Fredriksson: På företaget jag jobbar på sägs det att det drar mer energi om man släcker och tänder all el i byggnaden. Varför ska man då delta i EarthHour? Borde man inte straffa de länder som använder mest energi? Ligger inte problemet hos Staten i diverse länder?
Kerstin Rubenson: Hej! Möjligen har företaget där du arbetar någon mycket speciell konstruktion på sin belysningsinstallation, men generellt drar det inte mer energi att tända och släcka än att ha det tänt i en timme. (Ni kan ju ha processer som måste stannas och startas, då är det naturligtvis problematiskt.) Dessutom är inte Earth Hour en energisparkampanj, utan en manifestation för att uppmärksamma politikerna på att klimatfrågan måste tas på allvar. De privatpersoner och företag som deltar i Earth hour visar att de tycker att frågan är viktig. Visst vore det önskvärt med politiker jorden runt som bryr sig om klimatfrågan. Om man kan komma dithän genom bestraffning vet jag inte.

Anna: Man får ofta veta att man bör byta till lågenergilampor, men det finns fortf. många problem med dessa. Färgtemperaturen inte lika behaglig som vanliga lampor, dessutom går de inte att dimma. Hur lång tid tror du det tar innan vi har lågenergilampor som är ett fullvärdigt alternativ till halogen?
Kerstin Rubenson: Hej! Det finns lågenergiampor som går att dimma. Både lågenergi och ledbelysning finns i många olika färgtemperaturer. Kanske hittar du inte rätt till myslampan, men i kök, badrum, hall är färgtemperaturen inte viktig. Även till huvudbelysningen i sovrum och vardagsrum ska det gå att hitta bra alternativ. Titta noga på färgtemperaturen på förpackningen! Vad som är ett fullvärdigt alternativ är ju en subjektiv fråga. Det pågår produktutveckling av både lågnergilampor och ledbelysning, så det bästa är nog att du själv håller koll på marknaden!

Anna: Fortfarande finns enormt mycket för Malmö Stad att göra om cykeln ska vara ett attraktivt färdmedel för gemene man. När får vi cykelbanor på hela Regementsgatan/Drottninggatan, Amiralsgatan, osv? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske inte ditt bord, men ändå..
Kerstin Rubenson: Hej! Nej, detta är dessvärre inte mitt bord. Malmö är ju på många ställen en bra cykelstad, men vänd dig till Gatukontoret så kanske du får svar på dina frågor.

0,2%: Jag tycker att det hela är ett meningslöst jippo för att ge medborgaren ett dåligt samvete. Ge pekpinnen till dom stora utsläppsländerna istället. Vad gör du åt det Kerstin? Hur trycker just du på USA, Kina och Indien t.ex?
Kerstin Rubenson: Hej! Det finns ingen anledning att som medborgare få dåligt samvete av Earth hour. Manifestationen är riktad mot globala makthavare, och om någon ska få dåligt samvete är det de, för att deras medborgare/anställda osv uppmärksammar klimatfrågan, som många makthavare inte tar på fullt allvar. Så pekpinnen är riktad mot de stora utsläppsländerna, bland annat, även de små utsläppsländerna får gärna ta till sig budskapet. I mitt dagliga arbete som energi- och klimatrådgivare på kommunen har jag mycket små medel att trycka på dessa makthavare, deltagande i Earth hour är ett sådant verktyg som finns. Jag får i stället arbeta med att skapa ett engagemang underifrån.

lägenhetsboende: Om man ska göra EN åtgärd för att spara energi i hemmet, vilken är den mest effektiva förändringen?
Kerstin Rubenson: Hej! Det som brukar vara mest kostnadseffektivt är att tilläggsisolera taket.

Johann: Bör vi satsa på kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen?
Kerstin Rubenson: Hej! I Sverige bör vi klara oss utan kärnkraft, om vi ser till att bli energieffektiva. Om vi ovanpå det bygger ut vår förnyelsebara elproduktion kan vi bli nettoexportör av el och dämed underlätta för andra länder att minska på de smutsigare källor som kan tänkas finnas där.

Anna: Återvinning är lite knivigt för oss som saknar bil, eftersom återvinningsstationerna ligger så otillgängligt. Har Malmö någon hämtservice för t ex elavfall och liknande, eller hur kan man annars enkelt återvinna större avfall?
Kerstin Rubenson: Hej! Det är VA syd som ansvarar för sophanteringen i Malmö, det är bättre att du ställer din fråga till dem.

Mattias igen: Om nu alla stänger av alltid imorgon så borde ju elen vara superbillig... Det betyder ju att man borde dra igång allting och värma upp som fan under den timmen eller?
Kerstin Rubenson: Hej! Detta förutsätter att du har ett mycket tätt och dåligt ventilerat hus, så att den värme du brassar på med under Earth Hour kommer dig till godo under många timmar framöver. Annars får du bara olidligt varmt under en timme, och sen har Earth hourvärmen ventilerats bort. Undantaget är om du har ett mekaniskt ventialtionssystem med värmeväxling, då kommer värmen dig till godo under en längre tid.

Per-Gunnar Andersson: God middag igen med en replik till Kerstin R’s svar till mig tidigare. Rent generellt gäller att startströmmen för äldre typer av lysrörsarmaturer och elmotorer är större än driftströmmen vilket kan innebära att det man sparar genom att släcka kan ätas upp av startströmmarna. Olika för olika fall.
Kerstin Rubenson: Hej! Det stämer faktiskt inte generellt ens för gamla lysrör. När det gäller elmotorer kan det dock mycket väl stämma.

Thomas: Tips! Mythbusters har ett avsnitt där de testar att slå på och av belysning. Både för att se hur mycket energi man sparar resp. ev. förkortad livslängden på lamporna. Slutsats: man tjänar på att släcka även på mycket korta stunder http://www.youtube.com/watch?v=Gdu4wYu48u
Kerstin Rubenson: Tack :)

Kålle: Om det nu är en bra idé, varför inte utöka tiden till 2, 3, 4, 5 o.s.v. timmar? Och göra det oftare, en gång i månaden d.v.s. 12 ggr om året t.ex.
Kerstin Rubenson: Hej! Denna fråga bör du egentligen ställa till WWF, det är de som är ansvariga för det globala evenemanget Earth hour. Men man kan tänka så här: det är makthavare som man vill nå genom manifestationen, och en stor, genomarbetad, världsgemensam händelse en gång om året har större genomslagskraft än flera mindre händelser. Att förlänga manifestationen ger rimligtvis inte mer uppmärksamhet hos politiker och andra.

Mattias: Är inte hela detta konceptet löjlig? Det är ju som du säker vet inte belysningen i hemmet som är boven i energifrågan... Vidare är det märkligt att folk är så antikärnkraft när det är den renaste och effektivaskte tekninken vi har idag, men istället importerar vi kol/oljekraft... Bra?
Kerstin Rubenson: Hej! Earth Hour är inte en energisparkampanj. Det är en manifestation för att uppmärksamma makthavare på klimatfrågan, att den är viktig och att det är många som bryr sig. Att tycka att det är löjligt är naturligtvis fullt tillåtet! I drift är kärnkraft renare än kol och olja. Men eftersom avfallet från kärnkraftverken ska slutlagras under mycket lång tid går det egentligen inte att säga hur ren kärnkraften är förrän många, många tusen år. Kärnkraft är inte renare än tex vindkraft.

Mikael: Vilka länder deltar i Earth hour kampanjen?
Kerstin Rubenson: Hej! Den uppgiften finns förmodligen på WWFs webbplats. Du kan börja med att leta här: http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/historik/1276160-historik-earth-hour

Thomas: Ber om ursäkt, en liten del av länken försvann någonstans på vägen. Här kommer den igen (del 1 och 2): http://www.youtube.com/watch?v=Gdu4wYu48uw http://www.youtube.com/watch?v=qgM0N7GD5Ic
Kerstin Rubenson: Hej och tack igen!

Per-Gunnar Andersson: God middag igen. Visst har gamla lysrörsarmaturer med reaktorer en startström. Man dimensionerade en elinstallation med hänsyn tagen till den strömmen.
Kerstin Rubenson: Hej igen! Ja, visst har de det. Men frågan är hur lång (eller kort) tid lampan kan vara tänd för att samma energi ska ha använts som för en tändning. Dessutom är ju ett lysrör mer lättänt när det alldeles nyss varit tänt.

Nyfiken kille: Vad händer med el-förbrukningen när alla abonnenter slår på strömmen samtidigt efter Earth Hour? Bör inte det bidra till en enorm strömspik i el-nätet?
Kerstin Rubenson: Hej! Det kan bidra till en strömspik, beroende på hur många som varit med och hur snabbt alla kommer igång efter att timmen gått. Något tidigare år har man kunnat se en viss förändring under Earth hour, men det är inte mer än vad som går att hantera.

Stefan: Om nästan alla uppfattar det som en energisparkampanj, är det då inte ganska dåligt förmedlat att det inte är det? Vilka makthavare räknar Malmö Stad med att påverka?
Kerstin Rubenson: Hej! Det är nog ganska lätt att uppfatta det som en energisparkampanj, eftersom energi- och klimatfrågorna går hand i hand. Om WWF ser detta som ett problem utgår jag ifrån att de kommer att agera utifrån det. Malmö stad styrs ju av makthavare. Dessa är med i många olika sammanhang där påverkan kan ske. Exakt vilka dessa är kan jag inte svara på, men det finns goda kontaktytor på regional, nationell, europeisk och global nivå. Malmö är relativt välkänt internationellt för sitt miljöarbete och har därmed goda möjligheter att påverka.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan