Malmö

Patienter missnöjda med vårdcentraler

Både privata och offentliga vårdcentraler i Malmö ligger dåligt till i den så kallade patienttoppen. Med ett undantag finns inga bland de 40 bästa i Skåne.

MALMÖ. I botten finns den nationella patientenkät som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort. Den visar att över 4 000 slumpvis utvalda personer i Malmö har svarat på frågor efter sitt besök på vårdcentralen. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, information till patienten, tillgänglighet, upplevd nytta och om man kan rekommendera vårdcentralen till någon annan.
Nätsajten OmVård har sedan räknat ut snittet för patientenkäten och gjort sin patienttopplista, det är siffrorna som redovisas i tabellen nedan.
Nya, privata vårdcentralen Victoria vård & hälsa ligger på tredje plats, vårdcentralen Törnrosen i botten, plats 152, av Skånes samtliga vårdcentraler.
– Trots den låga svarsfrekvensen tar jag enkäten på stort allvar och jag är såklart väldigt intresserad av varför patienterna tycker som de tycker. Vi kommer att ställa samman en enkät med öppna frågor för att ta reda på vad som efterfrågas och vad man önskar av sin vårdcentral för att se hur vi kan bli bättre, säger Cecilia Persson, Törnrosens chef.
Ytterligare en förklaring till den låga svarsfrekvensen och låga betyget kan vara att enkäten är på svenska och att en stor del av patienterna på Törnrosen har utländsk bakrund, säger hon vidare.
Ett mycket stort ras visar det som förr hette Limhamns läkargrupp och som numera heter Carema. En förklaring kan vara att många läkare sade upp sig efter övertagandet som Sydsvenskan tidigare skrivit om.
Privatmottagningen Ellenbogen som ingår i Praktikertjänst har förbättrat sitt resultat något sedan förra mätningen liksom till exempel vårdcentralerna Fågelbacken och Örestadskliniken.
– Patientenkäten är mycket viktig för oss, den är ett förbättringsinstrument, säger Benny Ståhlberg, primärvårdschef i Skåne.
Victoria vård & hälsa i Limhamn ligger i topp av vårdcentralerna i Malmö och ingår i koncernen Förenade Care. Rolf Jönsson, regionchef för koncernens medicinska del, tillmäter inte listan någon större betydelse.
– Det är inte säkert att resultatet speglar verkligheten eftersom endast ett urval av patienterna har svarat på enkäten. Skillnaden mellan enheter är inte statistiskt säkerställda. Det är därför svårt att uttala sig om exakt vilken vikt denna undersökning skall tillmätas, säger han i ett mejl.
Patienttoppen är en lista över vilket snittbetyg vårdcentralerna i Sverige har fått i den nationella patientenkäten.
Nedan listas samtliga vårdcentraler i Malmö. Rankingen gäller listan för hela Skåne (totalt 152 vårdcentraler).
Totalt har 4 084 personer i Malmö svarat.
Placering (förra mätningen) Nöjda patienter antal svar
3 (ny) Victoria vård & hälsa 93 % 128 svar
41 (16) Capio Citykliniken Västra hamnen 87 % 153 svar
55 (38) Vårdcentralen Bunkeflo 85 % 138 svar
72 (75) Örestadklinikens vårdcentral 84 % 173 svar
78 (68) Vårdcentralen Lundbergsgatan 83 % 179 svar
88 (85) Lindeborgs vårdcentral 82 %181 svar
94 (107) Fågelbacken 81 %167 svar
95 (128) Hälsocentralen Ellenbogen 81 %177 svar
97 (63) Vårdcentralen Limhamn 81 %156 svar
103 (84) Capio Citykliniken Centrum, Malmö 80 %161 svar
104 (41) Limhamns läkargrupp Måsen 80 %158 svar
105 (42) Limhamns läkargrupp Tärnan 80 % –
109 (77) Vårdcentralen Eden 80 %125 svar
111 (116) Vårdcentralen Fosietorp 80 %176 svar
117 (124) Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen 80 %150 svar
128 (130) Capio Citykliniken, Malmö 78 %87 svar
130 (108) Borgmästaregårdens vårdcentral 77 %179 svar
131 (113) Vårdcentralen Husie 77 %189 svar
132 (140) Vårdcentralen Lunden 77 %151 svar
136 (143) Hindby vårdcentral 75 %118 svar
139 (129) Vårdcentralen Oxie 75 %176 svar
140 (120) Vårdcentralen Södervärn 74 %123 svar
144 (138) Vårdcentralen Kroksbäck 72 %115 svar
145 (134) Kirsebergs vårdcentral 70 %156 svar
147 (144) Vårdcentralen Lindängen 69 %132 svar
148 (132) Vårdcentralen Granen 67 %126 svar
150 (147) Vårdcentralen Rosengården 64 %90 svar
151 (142) Vårdcentralen Gullviksborg 63 %121 svar
152 (145) Vårdcentralen Törnrosen 63 %99 svar
Källa: www.omvard.se
Gå till toppen