Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Alger ska bli biogas

Nu har Trelleborgs kommun påbörjat upphandlingen för en biogasanläggning. Alger från Östersjön ska bli biogas när ett nytt kretslopp skapas.

Nu kan de stora tångdrivorna användas till energiproduktion om projektet går igenom.Bild: Arkiv: Claes Nyberg
Varje sommar samlas tonvis av illaluktande tång längs med kommunens stränder. Tången förs normalt ihop i stora högar under badsäsongen och släpps sedan ut i havet när de stora höststormarna anländer. Men nu vill kommunen undersöka om de istället kan göra biogas av de fintrådiga alger som gömmer sig i blåtången.
– Projektet kommer att löpa under ett år. Sedan kommer vi att utvärdera resultaten och se om det är något som kommunen kan satsa på också i framtiden, säger Linda Wolski på miljöförvaltningen.
De stora mängderna tång är inte bara till besvär för kommunens badgäster utan också ett stort miljöproblem.
Tången är ett resultat av övergödningen i Östersjön och bidrar till växthuseffekten genom att den släpper ut mängder av metangaser när den börjar ruttna.
– Det finns många miljöfördelar med projektet. Man får bort många onödiga näringsämnen från Östersjön samtidigt som man tar till vara på metangasen som annars hade läckt ut i atmosfären, säger Linda Wolski.
Upphandlingen är påbörjad för att bygga en pilotanläggning någonstans i kommunen. Det har tidigare varit tal om både reningsverket i Smygehamn och att bygga den i anslutning till Eon:s stora biogasanläggning i Jordberga. Men var i kommunen anläggningen hamnar är i dagsläget oklart.
– Eon:s stora biogasprojekt är försenat och om vår pilotanläggning hamnar i Smygehamn eller någon annan stans beror på den entreprenör som får offerten.
Förhoppningen är att anläggningen ska komma igång till algsäsongen som börjar i juni. Men om det blir så är fortfarande osäkert.
– Vi måste vara flexibla efter vad entreprenören kan leverera. Det gäller att de har rätt teknik som kan få bort de giftiga ämnen som tången innehåller. Om någon kan presentera en lösning till sommaren är osäkert.
Anläggningen kommer att byggas inom ramen för ett EU–finansierat svensk-polskt projekt (WAB), vars syfte är att minska övergödningen i regionen.

Fyra frågor till Jessica Cedervall, ansvarig för biogas inom Eon Gas

Hur går det med biogasprojektet i Jordberga?
– Projektet har blivit ungefär ett halvår försenat. Det är en stor investering och det är många bitar som måste falla på plats.
Vilka är de främsta utmaningarna?
– Vi måste hitta en lönsamhet i produktionen. Något som fungerar för alla parter, leverantörer av råvaror, energisektorn och ett gaspris som fungerar för fordonsmarknaden. Ett stort problem har varit att komma fram till den optimala mixen av råvaror. Det gäller att hitta vad som fungerar bäst på Söderslätt.
Hur ser framtiden ut?
– Vår plan är att fatta ett beslut om huruvida projektet ska rulla vidare innan sommaren. Hittar vi en lönsamhet som fungerar för alla parter och bestämmer oss för att gå vidare börjar vi bygga någon gång efter sommaren.
Kan ni komma att återuppta samarbetet med kommunens biogasprojekt?
– Det är svårt att säga. Det har inte varit uppe på bordet på väldigt länge.

Biogas i Jordberga

Biogas är ett förnybart biobränsle som bildas när organiskt material bryts ned.
2008: Eon Gas lanserade ett biogasprojekt som planerades till det gamla sockerbruket i Jordberga.
2009: Håkan Eriksson på Eon gas trodde att de första schaktningsarbetena kunde komma igång i mars 2010.
2010: Projektet fick tillstånd från länsstyrelsens miljöprövnings­delegation och man hoppades komma igång till årsskiftet 2010/2011
Gå till toppen