Lund

Varningar för satsning på spårvagnar

Spårvagnar kan bli ett förhastat, dyrt och teknikföråldrat projekt enligt Per Eriksson och Mats Alaküla.

Detta framförde de båda på söndagen i Sydsvenskan i en debattartikel under vinjetten Aktuella frågor.
Eriksson/Alaküla får omedelbart svar på tal av kommunalrådet Mats Helmfrid (M) och oppositionsrådet Anders Almgren (S).
– Vi vill bygga spårvagnar för att klara kapaciteten. Om det trippelkopplade Pågatåg eller Öresundståg rullar in på järnvägstationen kommer kanske 800 personer att gå av. Då har inte bussarna tillräcklig kapacitet, säger Mars Helmfrid.
I debattartikeln nämner Per Eriksson och Mats Alaküla, expert på eldrivsystem, Sydkorea. Där har den ledande tekniska högskolan tagit fram en lösning kallad Olev – On Line Electric Vehicle:
”Olev är induktiv och osynligt nedgrävd under asfalten i en cirka halv meter bred remsa i mitten av körfilen längs med vägen. Energin överförs magnetiskt till fordonet, till exempel en buss, med tillräcklig effekt för att täcka både framdrift och laddning av batterierna.”
Med sådana nedgrävda ledningar kan all kollektivtrafik i Lund, menar de båda, drivas med el. Samtidigt varnar de för att ett beslut om spårbunden trafik kan visa sig bli ”ett förhastat, dyrt och teknikföråldrat initiativ.”
– Hälften av alla arbetsplatser ligger utmed Lundalänken. När vi nu ska bygga på grund av ännu fler arbetsplatser på Ideon, ESS och Medicon village kan en försening av Lundalänken bromsa och hindra utvecklingen när det gäller forskningen och nya arbetsplatser, säger Mats Helmfrid.
– Skjuter vi på spårvägssatsningen för att utreda ett system som inte har kapacitet, kommer det att skapa kaos när det gäller transporterna till Brunnshög. Dessutom missgynnar det utvecklingen.
Utöver den lägre kapacitet som bussar har i jämförelse med spårvagnar, enligt Mats Helmfrid och Anders Almgren, för Almgren fram ytterligare ett argument för spårvagnar.
– Internationellt visar det sig att servicegraden, komforten och modernitet i resandet med spårvagn inneburit att den tar andelar från bilismen på ett sätt som bussen aldrig lyckats med, säger han.
Liksom Mats Helmfrid poängterar Anders Almgren vikten av att Lunds stad och byarna runt omkring knyts samman med snabba kollektiva transporter.
– Redan i den andra etappen av spårvägsutbyggnaden ska vi ta oss till Dalby. Här talar vi om att susa fram över slätten i 80–100 kilometer i timmen i spårvagnar som i stor grad påminner om tåg. En elbuss med en elslinga ut till Dalby är inget alternativ, säger Anders Almgren.
Sydsvenskan igår.
Gå till toppen