Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fosieskolor får skarp kritik

Malmö stad och stadsdelen Fosie får kritik.

Bild: Arkivfoto: Scanpix
Även förskolan får kritik, på vissa förskolor finns inte en enda förskollärare.
Det finns stora skillnader mellan skolorna i stadsdelen. På Munkhätteskolan når endast hälften av eleverna behörighet till gymnasiets nationella program medan 80-90 procent av eleverna på Söderkullaskolan och Augustenborgsskolan når behörighet.
Stadsdelen måste därför bättre följa upp både enskilda elever, grupper och skolor. Sådana system saknades även år 2005 då den förra inspektionen gjordes.
Även när det gäller värdegrundsarbete sticker Munkhätteskolan ut på ett negativt sätt. Eleverna säger att stök och bråk hör till vardagen och att skolmiljön inte ökar tryggheten. Ett sätt att minska bråken har varit att anställa trygghetsvärdar från företaget Trygga skolan som ingår i bevaknings- och säkerhetsföretaget Bevakningsgruppen AB.
Skolinspektionen kritiserar även bristen på stöd till de barn och ungdomar som inte har svenska som modersmål. Personalen vittnar om maktlöshet och om att många barn är alltför dålig rustade när det gäller språket. Än värre är, skriver Skolinspektionen, att det finns en okunnighet om elevens odiskutabla rätt till stöd.
De över 2 000 barnen i förskolan har det rätt bra, vittnar både föräldrar och personal om. Om ordinarie personal är på plats, vill säga. Många vikarier hoppar in, inte alltid utbildade sådana, enligt granskningen. Föräldrar säger att det helst av allt inte skulle vilja lämna sina barn på dagis när de och barnen inte känner personalen. På vissa förskolor talar personalen varken svenska eller något språk som barnen kan.
– Ansvariga för skolan, både i stadsdelen Fosie och i Malmö kommun, måste nu ta sitt fulla ansvar för att både vända utvecklingen och säkra att eleverna får en god och likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går i, säger Lena Godin på Skolinspektionen och som ansvarat för tillsynen.
Gå till toppen