Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Allt fler kvinnor döms för våldsbrott

Antalet kvinnor som tar till våld har nästan tredubblats
på tio år, visar Sydsvenskans granskning.

Personlighetsstörning och psykossjukdom är vanligt bland kvinnor som slår. Men kunskaperna om kvinnor som förövare är få.
– Forskningen har fokuserat på män för att det är män som begår flest brott, säger Jenny Yourstone, en av de forskare som fördjupat sig i våldsbrott bland kvinnor.
Ökningen gäller det Jenny Yourstone definierar som lättare brott, som misshandel, olaga hot och grov fridskränkning.
– Det mest allvarliga våldet med dödlig utgång har inte ökat bland kvinnor, snarare tvärtom om, sett ur ett längre tidsperspektiv. Varför lättare brott blivit vanligare bland kvinnor vet vi inte så mycket om än, men det pågår forskning just nu, säger Jenny Yourstone.
För några år sedan kom hennes avhandling Violent female offenders. Facts and preconceptions (på svenska Våldsamma kvinnliga brottslingar: Fakta och fördomar). Idag forskar hon om vad som skiljer grövre våldsbrott från lättare våldsbrott bland kvinnor, och om kvinnors hälsa i anstalt utifrån psykisk ohälsa.
Vad vet du idag om kvinnors våld mot män i nära relationer?
– I undersökningar där tjejer i årskurs nio själva svarar på om de brukat våld kan man se att tjejer skiljer sig mindre från killar än vad den officiella statistiken visar när det gäller att använda lättare våld. När det gäller skadebilden skiljer det sig däremot, mäns våld är grövre än kvinnors visar internationell forskning.
Vilka är det som slår?
Det kan vara unga tjejer som har problem med aggressivitet. Vi ser också att tjejer i större utsträckning rör sig i samma miljöer som killar, som på krogen, och använder alkohol i högre grad. Det är en stark faktor när det gäller våldsbrott. Ökningen kan också förklaras med lägre tolerans mot kvinnors våld och därmed större anmälningsbenägenhet; en angripen dörrvakt eller en tjänsteman som utsätts för våld anmäler oftare.
Kvinnor har ofta en nära relation till offret, vid brott med dödlig utgång i stort sett alltid. Det skiljer dem åt från män. Kvinnor som använder våld med dödlig utgång har i större omfattning varit utsatta för sexövergrepp och psykisk sjukdom i familjen, än män. Det finns också en tydlig koppling mellan våldsbrott och psykisk sjukdom.
Vid tiden för brottet, däremot, är män och kvinnor ganska lika när det gäller den psykosociala situationen, enligt Jenny Yourstone.
– Generellt är de arbetslösa, missbrukar alkohol och har haft kontakt med psykiatrin, både öppen och sluten. Men under uppväxten är killar mer utagerande, tjejer mer deprimerade med självskadande beteende.
I sin avhandling visade Jenny Yourstone att kvinnor i mycket större utsträckning än män döms till rättspsykiatrisk vård som straffpåföljd. Varför det är så finns det inga entydiga svar på.
– Vi ser en tendens att kvinnor som begår våldsbrott oftare sjukförklaras. Lagen medger egentligen rättspsykiatrisk vård bara vid särskilda sjukdomstillstånd, som psykoser och risk för självmord. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att kvinnors och mäns beteenden uppfattas systematiskt olika, säger hon.
Gå till toppen