Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Skev fuskdebatt skapar flexibel moral

Skattebortfallet bara i Malmö är arton gånger större än summan av alla felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Ändå fokuserar samhället mer på att beivra sjukfusk. Och skattekontoret i Malmö skär ner på personal.

MALMÖ. Sydsvenskan har i en serie artiklar beskrivit olika delar av den svarta marknaden i Malmö. En skuggekonomi med andra regler, andra moraliska principer, där asylsökande och papperslösa exploateras för att vi ska få ett bra pris på frukten, biltvätten, falafeln.
Vad gör samhället för att stävja denna rovdrift på billig arbetskraft?
Inte mycket. De insatser som görs ger framförallt utdelning i statistiken, inte i verkligheten.
Ett exempel:
Skatteverket kommer ofta i kontakt med misstänkt svartarbete. Men har varken resurser eller lagstöd för att göra något annat än att dela ut böter på 10 000 kronor om personalliggare – eller kassaregister inte stämmer. 20 000 om felet upptäcks inom ett år. Struntsummor för företag som sparar miljoner på låga lönekostnader.
Ett annat:
Polisen väljer medvetet att inte gå på arbetsgivarna som anlitar svart arbetskraft för hårt, särskilt inte de stora livsmedelshandlarna. Istället använder de dessa arbetsplatser för att hitta och deportera asylsökande som fått avslag.
Ett tredje:
Migrationsverket godkänner praktikplatser till asylsökande utan att kontrollera arbetsvillkoren. I flera fall skickas asylsökande till arbetsgivare som anlitar svart arbetskraft.
Girighet, högt skattetryck, orimliga krav på kollektivavtalsenliga ingångslöner. Det finns många teorier om varför den svarta marknaden är så utbredd.
Myndigheternas bristande insatser på att ett helt annat fusk står i fokus. Under hela 2000-talet har svenskarna matats med rapporter och opinionsundersökningar om att fusket med bidrag och ersättningar är ett omfattande och samhällsekonomiskt förödande fenomen. Försäkringskassan fick extra resurser för att jaga vab- och sjukfuskare. Regler infördes, tonen skärptes.
Under samma period har Skatte­verket dränerats på resurser. Om tre år kommer Skatteverket södra (omfattar Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar) att ha minskat sin personalstyrka med 600 personer jämfört med 2003. Bara på Malmökontoret har antalet skatterevisorer minskat från 55 till 40 de senaste två åren.
En oundviklig konsekvens är att skattekontrollerna minskar vilket i sin tur leder till att fusket ökar. Slopad revisionsplikt för mindre aktie­bolag lär inte hjälpa. Enligt regeringens utredning kan den eftergiften komma att kosta 1,3 miljarder kronor.
Av insatseroch samhällsdebatten att döma är alltså sjukfusket mer relevant att beivra än skattefusket. Men här haltar logiken.
Förra året återkrävde kassan totalt 320 miljoner kronor i hela landet. 150 miljoner misstänktes vara medvetet fusk och polisanmäldes.
Jämför summan med svartarbetet som varje år kan innebära ett skattebortfall på 2,85 miljarder bara i Malmö (66 miljarder i landet).
Det totala skattebortfallet uppskattas vara dubbelt så högt, 5,7 miljarder, i Malmö (133 miljarder i landet).
Svindlande summor.
5,7 miljardetill exempel ge varje stadsdel i Malmö ett eget akutcentrum. Då skulle det dessutom finnas pengar över för att finansiera hela cancervården i Lund och Malmö.
Ändå är det sjukfusket som alltjämt står i fokus.
Frågan är om svaret finns i vår flexibla moral. Att köpa svarta tjänster och varor anses inte lika stötande som att fuska med sjukpenningen. Det är inte konstigt att gå raka vägen från 1:a majdemonstrationen till jourbutiken och köpa smuggelcigaretter av en asylsökande som jobbar tretton timmar i sträck för 15 kronor i timmen.
2005 kundav de tillfrågade i en stor Demoskopundersökning tänka sig att anlita svart arbetskraft. När undersökningen gjordes om för ett par månader sedan hade acceptansen minskat. Men fortfarande kan nästan hälften av landets befolkning, 42 procent, tänka sig att anlita svart arbetskraft. Trots förmånliga rut- och rotavdrag.
Många som tror på välfärdsstaten legitimerar köp av svarta tjänster med att man ändå betalar så mycket skatt. Ett sätt att skapa en känsla av balans och rättvisa, enligt socialantropologen Lotta Björklund Larsen, som forskat i saken.
Rättvisa.
Det är nog det sista ordet de asylsökande Sydsvenskan följt förknippar med den svenska arbetsmarknaden.

Vad man får för 5,7 miljarder kronor

10 363 platser i särskilt boende för äldre
13 571 lärare
17 014 undersköterskor
38 000 vårdplatser i hemtjänsten
58 818 förskoleplatser
78 082 grundskoleplatser
Skattefelet Enligt Skatteverket uppgår det totala skattebortfallet (skattefelet) till 133 miljarder kronor, cirka fem procent av BNP. Svartarbete står, enligt Skatte­verket, för hälften. En del forskare uppskattar att skattebortfallet är tre gånger större. Någon lokal uträkning har aldrig gjorts. Men genom att ta fram och jämföra med Malmös bruttoregionalprodukt (per kommun) har Sydsvenskan fått fram en siffra. Svarta Malmö innebär enligt denna uppskattning ett skattebortfall på totalt 5,7 miljarder varje år. 2,85 miljarder kronor rör svartarbete. Skatteverket definierar skatte­felet som skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla redovisade alla sina verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som i praktiken fastställs (efter Skatteverkets kontrollinsatser). Hur mycket som rör regelrätt fusk har inte uppskattats. I skattefelet inkluderas både medvetet fusk, skatteplanering som går utanför regelverkens ramar och oavsiktligt uppkomna misstag. Källa: Skatteverket
Gå till toppen