Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Rosengård vill ha avgiftsfritt fritids

Att ha ett barn på fritids kostar upp till 840 kronor i månaden. Men Rosengårds stadsdelsledning vill nu att alla Rosengårdsbarn ska få fritids som en gratisgåva. Trots att det kan strida mot kommunallagen.

ROSENGÅRD. I våras fick skolor och skolbarnomsorg i Rosengård massiv kritik av Skolinspektionen.
I nästa vecka sammanträder stadsdelsfullmäktige i Rosengård. Politikerna ska då ställa sig bakom en redovisning av åtgärder med anledning av kritiken.
Rosengårds stadsdelsledning vill att eleverna ska lära sig mer och förlänga lärande, under rubriken ”Lärande hela dagen”.
Men skoldagen är begränsad tid. Eftermiddagar och kvällar går en del barn på fritidshem eller skolbarnomsorg, medan andra går hem.
Detta vill Rosengårds stadsdelsledning nu ändra på.
Förslaget till politikerna är att fritids i Rosengård ska bli en gratisförmån för stadsdelens barn.
”I ärendet lyfts fram en ambition att skolbarnomsorgen i fritidshemmen borde vara tillgänglig för alla elever F–6 och att den borde vara utan avgift,” står det i politikernas beslutsunderlag.
Därmed utmanar Rosengård hela Malmös centrala regelverk för skolbarnomsorg.
Där är ett första krav för att barn ska beviljas en fritidsplats att föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Undantag från denna regel görs bara för särskilda skäl, till exempel en rekommendation från läkare.
Därtill vill Rosengård alltså lokalt riva upp avgiftstariffen (se faktaruta).
– I dag går vissa hem efter skolan och betalar inte. And­ra går till fritidshem och betalar. Vi vill att alla Rosengårds elever ska kunna gå på fritidshem utan kostnad för föräldrarna, säger stadsdelschef Eva Ahlgren.
Eva Ahlgren är medveten om att förslaget är kontroversiellt.
Kommunallagen kräver nämligen att alla kommuninvånare hanteras lika. Ingen individ eller grupp får ekonomiskt gynnas av kommunen om det inte finns sakliga skäl.
Magnus Ljung är jurist vid Sveriges Kommuner och landsting. Han ser tydliga hinder för en fritidshemstaxa i Rosengård och en annan i resten av Malmö.
– Min preliminära bedömning är att det skulle strida mot likställighetsprincipen, säger Ljung.
Stadsdelschef Eva Ahlgren talar om ett dilemma.
– Egentligen finns den kommunala likställighetsprincipen och då är det här – egentligen – inte möjligt. Men eventuellt är det möjligt i någon form av försöksverksamhet. Det här är en gränsdragning vi måste titta på.
För fritidshem eller skolbarnomsorg skickas en månadsräkning till barnets vårdnadshavare. I dag är taxan samma i hela Malmö. Avgiften styrs av hushållets bruttoinkomster och antal barn i omsorg, med ett tak på 840 kronor.
Barn 1, max 840 kronor, 2 procent av bruttoinkomst.
Barn 2, max 420 kronor, 1 procent av bruttoinkomst.
Barn 3, max 420 kronor, 1 procent av bruttoinkomst.
Barn 4, ingen avgift.
Gå till toppen