Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Hans initiativ räddade grekiskan

Stig Y Rudberg, professor emeritus i grekiska språket och litteraturen vid Lunds universitet, har avlidit i en ålder av 90 år. Hans närmaste är hustrun Inger, född Norborg, samt barnen Maria, Signe, Cecilia, Brita och Johannes med familjer.

Stig Rudberg föddes i Vänersborg men kom redan i tonåren till Uppsala. Där tog han studenten och fortsatte vid universitetet med studier i klassiska språk. De avslutades med disputation för doktorsgraden 1953. Därefter tjänstgjorde han som lärare och forskare i Uppsala och Stockholm, tills han 1966 tillträdde professorsbefattningen i Lund. Där verkade han fram till pensioneringen 1986.
Inom sitt vetenskapsfält, den antika grekiskan och dess litteratur, framträdde Stig främst som handskriftsforskare och textutgivare. Han arbetade särskilt med skrifter av kyrkofadern Basileios den store och utgav flera av dem, bland annat de nio predikningarna över Guds skapelseverk (Hexaemeron), som han också översatt till svenska.
Men Stig behärskade mycket mer än sin specialitet. Hans vetenskapliga skrifter har skiftande innehåll, och hans populärvetenskapliga föredrag, till exempel i radioprogrammet ”Värt att veta”, kunde behandla högst disparata ämnen.
Stigs tjugo år som professor innebar stora förändringar för skolväsende och universitet. Det gällde att anpassa den akademiska undervisningen i de klassiska språken till nya förhållanden.
Vid mitten av 1970-talet var grekiskans existens hotad inom hela undervisningssystemet. På Stigs initiativ infördes då nybörjarundervisning i ämnet vid universiteten. Åtgärden blev en framgång; antalet studenter ökade markant, och det nya systemet visade sig kunna leda fram till både doktorsexamen och professorskompetens.
Sina doktorander tog Stig väl hand om, och grekiskan i Lund hade en påfallande hög disputationsfrekvens, även i jämförelse med mera resursstarka språkämnen.
Stig blev högt skattad som akademisk lärare. Mot elever och kolleger var han generös med sin tid, sin lärdom och sin rika erfarenhet, alltid rakryggat korrekt, ärlig och hederlig. Han hade förmågan att sprida lugn och värme omkring sig. Saknaden efter honom är stor.
Jerker Blomqvist, professor emeritus i grekiska språket och litteraturen Lunds universitet
Gå till toppen