Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skolinspektionen ger kritik

Roligt och utvecklande eller innehållsfattigt och tradigt. Skillnaderna mellan fritidshemmen i Hyllie måste utjämnas, uppmanar Skolinspektionen.

HYLLIE. Skolinspektionen gjorde tillsyn på alla skolor, fritidshem och förskolor i Hyllie i våras.
I slutrapporten som kom i fredags lägger de fram kritik mot en rad områden som stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet måste förbättra.
Fritidshemmen i stadsdelen har för stora skillnader sinsemellan. Hänsyn tas inte till barnens ålder, mognad, behov och erfarenheter på alla fritidshem. Barn med särskilda behov får inte alltid den hjälp de har rätt till.
På Lindeborgsskolan, som är en av två skolor i stadsdelen med klasser upp till nian, varierar resultaten i slutbetygen kraftigt. Så ser det även ut i yngre klasser.
Det är en oroväckande trend anser Skolinspektionen, som ordinerar åtgärder för att alla elever ska uppnå målen. Handledning och uppföljning av hur det går för eleverna är två sådana åtgärder.
– Vi kände redan till att kunskapsresultaten i stadsdelen är ojämna, genom att förändra vår organisation har vi skapat större möjligheter för likvärdighet, säger Marie-Louise Andersson, barn- och ungdomschef i Hyllie.
Också förskolorna får kritik. De senaste åren har de satsat på matematik och genuspedagogik, medan språkundervisningen har blivit lidande.
Stadsdelens förskolor gör inte tillräckligt för att barn med ett annat modersmål än svenska ska lära sig språk. Både modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska brister för de här barnen, menar Skolinspektionen.
Nu har stadsdelen på sig till den 25 februari 2012 att visa vilka förändringar de gjort. Men redan under sommaren har stora omorganiseringar lett till en förbättring enligt Marie-Louise Andersson.
– Vår nya organisation bidrar till att komma till rätta med de brister som Skolinspektionen har uppmärksammat, säger hon.
Gå till toppen