Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Läraren helt avgörande för eleverna

John Hattie heter en man. Han är professor på Nya Zeeland och har ägnat femton år av sitt liv åt att…

Anders Wahlén, biträdande rektor, och Birgitta Jönsson, rektor, på Lunds montessorigrundskola. – Vi har en betygsfri skola, och det hoppas vi absolut att vi får fortsätta med. Men vi kommer att behöva bli mer specifika i fler ämnen i våra kommentarer när våra niondeklassare söker till gymnasiet, säger Birgitta Jönsson. – Men det gör vi redan i de skriftliga omdömena om eleverna som vi gör varje termin, säger Anders Wahlén. Rektor får ansvar för fler beslut i den nya lagen. Hur ser ni på det? – Jag kan inte se att det är någon större skillnad för mig. Vi tar redan de besluten, det är kortare beslutsvägar här än i en kommunal skola, säger Birgitta Jönsson. Lunds montessorigrundskola: F–9-skola med 195 elever. Ägs av en ideell förening.
John Hattie heter en man. Han är professor på Nya Zeeland och har ägnat femton år av sitt liv åt att göra den största forskningsgenomgången någonsin om vad som gör att elever lär sig. Han har studerat forskningsrapporter från hela världen som tillsammans täcker tiotals miljoner elever, och ställt sig frågan: vad är det som faktiskt fungerar i skolan?
Ett mycket kort svar – som han själv formulerar det – är: Läraren. Läraren!
Så här sade han på en föreläsning till skolledare:
”Ja, du får dig tilldelat en hand – eleverna, föräldrarna, resurserna – och du kan och ska öka värdet. Och de som åstadkommer detta är lärarna. Lärare med höga förväntningar, som uppmuntrar elever att nå utmanande och värdefulla mål, och som gör det på ett omtänksamt och respektfullt sätt.”
Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där hur:et. Det är läraren som har en bra relation med eleven och ger rätt feedback så att eleven förstår vad som behövs för att utvecklas. Det är läraren som håller ordning i klassrummet och lär eleven rätt studieteknik. Allt detta är saker som Hattie har identifierat som bland det mest avgörande för att en elev ska lyckas i skolan.
Därför har lärarnas arbetsvillkor intresse för en betydligt större grupp än de själva. Starka elever behöver lärare som kan sitt ämne. För svaga elever betyder det mest att läraren kan konsten att lära ut. Alla elever vinner på att bli undervisade istället för att ”forska” själva. En bra lärare kan kompensera alla möjliga andra dåliga förutsättningar i ett barns liv.
Därför är det rätt att debatten kring skolan handlar om lärarna och deras förutsättningar för att göra sitt jobb. Många andra förslag som handlar om hur skolan ska bli bättre – mindre klasser, mer pengar till skolan eller tidigare betyg – kan så lätt hamna i skyttegravskrig där ingen kan bli enig om vad som egentligen hjälper eleverna till bättre kunskap.
Alla är överens om lärarnas betydelse. Och när lärarna, politikerna, arbetsgivarna och näringslivet har den gemensamma utgångspunkten, så är det åtminstone en lovande början.
Gå till toppen