Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Hamnen är en miljösatsning"

Norra hamnen, som invigs idag, kommer att ge tillväxt och minskad miljöbelastning i Malmöregionen. Nu behövs statliga satsningar på infrastruktur i anslutning till den nya hamnen, skriver Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Johan Röstin, VD för Copenhagen Malmö Port.

Idag invigs Norra hamnen i Malmö, den tredje största infrastruktursatsningen i Malmöregionen efter Öresundsbron och Citytunneln. Färjetrafik, containerverksamhet och tågtrafik har nu flyttats från mer citynära Nyhamnen ut till Norra hamnen.
Malmö stad har satsat en miljard kronor på tre nya terminaler. Utbyggnaden och effektiviseringarna av verksamheten innebär att Copenhagen Malmö Port, CMP, Malmös och Köpenhamns gemensamma hamnbolag, kan ta emot fem gånger så mycket gods som tidigare. Det betyder i sin tur en betydande ökning av intäkterna för CMP och för andra transportföretag i Öresundsregionen.
I och med invigningen av Norra hamnen är det första steget avslutat mot Malmö stads och CMP:s mål att förvandla 1,5 miljoner kvadratmeter hav till ett effektivt och hållbart transportnav. Av fyllnadsmassor från bygget av Citytunneln har ett helt nytt logistikcent­rum skapats, med attraktiva etableringsytor för företag. Den typen av mark är en världsunik resurs idag.
CMP bildades i samband med att Öresundsbron uppfördes. Det som då var ett sätt att möta framtidens utmaningar har också blivit ett bevis på att samverkan över Sundet skapar tillväxt och framgång.
Moderna, effektiva och miljömässigt hållbara logistiklösningar har kunnat byggas från grunden i Norra hamnen. Dessa lösningar ligger i framkant i ett internationellt perspektiv och kan inspirera andra städer som står inför liknande projekt.
Flytten till Norra hamnen är därtill en kraftfull miljösatsning. Kanske har Malmöborna redan märkt av det minskade trafiktrycket i Malmö city i takt med att lastbilstrafiken koncentreras till Norra hamnen. Lastbilarna som kör till och från Norra hamnen utan att passera centrum når nu snabbt det anslutande motorvägsnätet. Färjorna som lägger till i Norra hamnen har femton minuter kortare gångtid än när de lade till vid Nyhamnen.
Marken i Nyhamnen som frigjorts till följd av flytten kan nu användas till havsnära bostäder, marina för fritidsbåtar, kontor och and­ra företag. Området kommer i likhet med Väst­ra hamnen att förstärka Malmös positiva stadsmiljö. Det leder till att allt fler väljer att bosätta sig i Malmö, vilket i sin tur ger ökad ekonomisk aktivitet, och ökad tillväxt och sysselsättning.
Hamnen glöms ofta bort som motor för näringsliv och regional utveckling. Men den spelar en mycket viktig roll för såväl näringsliv som handel i regionen.
Den internationella godstrafiken är i stark tillväxt, inte minst i Östersjöregionen. EU-kommissionen har pekat ut CMP som en av de 40 strategiskt viktigaste hamnarna i Europa. Utbyggnaden är delfinansierad med EU-medel. Norra hamnen har dessutom nyligen klassificerats som riksintresse. CMP är därutöver en stor arbetsgivare vars kunder genererar ytterligare arbetstillfällen och tillväxt.
Under resan från industristad till kunskapsstad har Malmö lärt sig att såväl utbildning och forskning som offensiva industrisatsningar behövs. Vi har också insett värdet av att satsningar matchas med väl fungerande infrastruktur i en region som vill växa och utvecklas.
Därför är det helt avgörande att staten också satsar på infrastrukturen som ansluter till Norra hamnen i takt med att verksamheten växer ytterligare.
CMP är ett av få skandinaviska hamnbolag som får ett tydligt erkännande såväl lokalt som internationellt. Genom fortsatt expansion och medvetna satsningar på omgivande infrastruktur har vi goda möjligheter att göra Malmö till ett av de ledande transport- och logistiknaven i Europa.
ILMAR REEPALU
JOHAN RÖSTIN
Gå till toppen