Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Trevande start för stalkerlag

Lagen börjar gälla i oktober, men polisen får inte den nödvändiga utrustningen förrän om ett halvår.

Stalkning, det vill säga olaga förföljelse, blir ett brott från och med den 1 oktober. Beslutet togs av riksdagen så sent som i maj. Den snäva tidsramen innebär att polisen inte kommer att få fram den nödvändiga utrustningen i tid.
– Vi kunde inte börja en upphandling förrän beslutet var taget. Däremot har vi gjort en förstudie där vi tittat på vad för slags utrustning vi kommer behöva, säger Inka Wennerberg, handläggare för brottsofferfrågor inom Rikspolisstyrelsen.
Hon bedömer att utrustningen kommer att finnas på plats först under våren 2012.
I den skärpta lagstiftningen byts termen besöksförbud mot kontaktförbud, vilket innebär ökade möjligheter att få beslut om elektronisk fotboja. Åklagare kan även besluta om så kallat utvidgat kontaktförbud där en person kan bli tvungen att bära en särskild typ av fotboja med gps. När bäraren går in i en förbjuden zon larmas polisen som direkt kan se var överträdaren befinner sig. Gps-funktionen är inaktiv så länge personen håller sig utanför det förbjudna området. Den som vägrar att bära fotbojan eller som manipulerar utrustningen kan dömas för hindrande av elektronisk övervakning – ett brott som kan ge fängelse i upp till ett år.
Inka Wennerberg ser positivt på den skärpta lagstiftningen.
– Den nya lagen ger möjligheter att nå notoriska överträdare och möjligheter till teknisk bevisning för de överträdelser som ändå sker.
Hur fungerar tillämpningen av den nya lagen innan den nödvändiga utrustningen är på plats?
– Enligt lagen är det möjligt att besluta om särskilt utvidgat kontaktförbud utan elektronisk övervakning, om det finns praktiska eller personliga skäl. Det är upp till åklagare att göra den bedömningen i varje enskilt fall, säger Inka Wennerberg.
Om ett kontaktförbud inte verkar vara tillräckligt som skydd för en förföljd person kan polisen ta till andra skyddsåtgärder på samma sätt som redan sker idag. Det kan till exempel handla om larmtelefon, skyddade personuppgifter eller skyddat boende.

Stalkning

"Med begreppet stalkning, eller olaga förföljelse, menas att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen. Det innefattar även att gärningsmannen tar upprepade kontakter med sitt offer som är oönskade och uppfattas som störande, kränkande eller skrämmande. Gärningsmannens agerande måste innefatta brottsliga handlingar för att kunna dömas för olaga förföljelse."
Citat från www.polisen.se.
Gå till toppen