Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nyanlända lämnas i sticket

Människor som kommer hit genom anknytning saknar ofta rätt information om det svenska samhället. Konsekvensen blir att de som far illa inte vågar söka hjälp.

Håkan Jonsson.
Flera utländska kvinnor som Sydsvenskan har kommit i kontakt med berättar om hur de blivit hotade av sina män med att de vid en separation kommer att förlora rätten till sina barn. De berättar att männen sagt att Migrationsverket kommer att avvisa dem.
– Vem som får vårdnaden om barnet måste lösas i en familjerättslig process. Det är ingenting som vi har med att göra. Har de ett gemensamt svenskt barn beviljas mamman normalt förlängt uppehållstillstånd grundat på barnet, säger Håkan Jonsson, expert på anknytningsinvandring hos Migrationsverket.
När en asylsökande person beviljas uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen och kommunerna ansvar för att ge personen information om hur myndigheterna fungerar och vart man kan vända sig för att få stöd.
– Kvinnorna som kommer hit på anknytning hamnar mellan stolarna. Det är ingen som tar ansvar för deras information, säger Håkan Jonsson.
På invandrarservice i Malmö stad konstaterar enhetschefen Barbara Asplund att det är omöjligt att veta vilka som kommer hit på anknytning eftersom beviljade uppehållstillstånd inte meddelas till kommunerna där personerna bosätter sig.
– Vi erbjuder information och stöd, men det är frivilligt, säger hon.
Lösningen skulle, enligt henne, vara att kvinnan som beviljas uppehållstillstånd får information på ambassaden i hemlandet. Barbara Asplund menar att det räcker med en enkel broschyr med betoning på familjerätt.
– Då får man redan från början en bild av hur Sverige fungerar, istället för att den informationen kommer enbart från anknytningen, säger hon.
Gå till toppen