Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Föräldrakurser ger ökad familjefrid

Föräldrakurser ger lugnare hemmiljö och färre konflikter mellan barn och vuxna. Det visar en utvärdering som gjorts av kommunala föräldrautbildningsprogram i bland annat Malmö, Lund och Staffanstorp.

Gratis utbildning i gott föräldraskap har blivit allt populärare i Sveriges kommuner.
Men hittills har man inte vetat hur verkningsfulla de olika programmen är och om något eller några är bättre än andra.
– Internationella studier visar att föräldrautbildningar i allmänhet är effektiva. Men i Sverige har vi importerat en rad olika program utan att veta effekten av just dessa. Den undersökning vi nu gjort visar på starka och goda effekter oavsett vilket av de undersökta programmen det handlar om, säger Håkan Stattin, som är professor i psykologi vid Örebro universitet och har lett undersökningen där flera universitet och högskolor samarbetat.
– Det här är positiva nyheter för många kommuner. Programmen medför små kostnader i förhållande till de resultat de ger, säger han.
Utbildningarna går ut på att göra föräldrarna medvetna om sitt beteende och hitta alternativa sätt att hantera konflikter, olydnad och andra problem. Budskapet är att så långt det är möjligt undvika bestraffningar och att bli arg. Att vägleda barnet med beröm, belöningar och positiv kritik är vad som förespråkas.
– Vi märkte en nedgång i stress hos föräldrarna. Självförtroendet växte och de blev mer nöjda med sig själva som föräldrar, säger Håkan Stattin.
Minskningen av problem tycks ske oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund, inkomst och var i landet de bor. Lindrigare eller svårare relationsproblem tycks spela mindre roll. De goda effekterna är lika stora.
Hittills har forskarna mätt effekterna upp till sex månader efter påbörjad utbildning. Om några veckor ska resultaten för effekterna på längre tid – ett och ett halvt år – vara klara.
– Hittills har vi räknat på resultaten från ungefär två tredjedelar av de undersökta kommunerna. Efter vad vi kan se tycks effekterna av föräldrautbildning finnas kvar även på längre sikt, säger Håkan Stattin.
Cope: Lomma, Vellinge, Svedala, Trelleborg, Malmö
Komet: Staffanstorp, Burlöv, Lund
Aktivt föräldraskap: Kävlinge
De vanligaste programmen för föräldrautbildning i Sverige är Cope, Komet, Connect och De otroliga åren.
Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Programmen bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet, att det är den vuxne som i första hand måste hitta nya sätt att minska problem i relationen med barnen.
Undervisningen ges i grupper där man tar upp och diskuterar föräldraskap utifrån olika synvinklar.
Målgruppen kan vara föräldrar med både större och mindre problematik i relationen till barnen.
Undersökningen genomfördes i 27 kommuner. 1 200 föräldrar med barn i åldrarna 3–12 deltog.
En tredjedel fick en bok om gott föräldraskap. Övriga föräldrar deltog i något av de undersökta utbildningarna.
Vid tre tillfällen under utbildningen fick de svara på frågor om stressnivå och om hur relationen till barnen fungerade.
Resultaten visar klart positiva effekter oavsett program. Även för den grupp som tilldelats en bok märktes positiva effekter, men inte lika starka.
Föräldrarna har även fått lämna salivprov för att mäta stressnivån. Resultaten av de mätningarna är ännu inte klara.
Gå till toppen