Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läxor ständig källa till bråk

Läxor är den vanligaste orsaken till bråk hemma.

Bild: Foto: Scanpix
När ska läxan göras? Nu, innan du gör något annat, tycker föräldrarna. Sen, när jag har gjort allt det andra, tycker barnen.
– Även om föräldrarna hade någon slags medvetenhet om de pedagogiska poängerna med läxor, så handlade samtalen kring läxor ändå inte om innehållet, utan om att de skulle göras. Det var ett ständigt tjatande och påminnelser, säger Lucas Gottzén, forskare i socialt arbete på Linköpings universitet.
Vad har du i läxa? Föräldrarna såg det som sin skyldighet att hålla koll på barnens skolarbete, men för barnen var det inte lika självklart att de skulle avrapportera till mamma och pappa hela tiden.
– Det finns en inneboende idé om att barn ska bli självständiga genom läxor, men barnen måste också handskas med föräldrarnas önskan om att vara engagerade. Barnen upplever det inte som en frigörelseprocess, säger Lucas Gottzén.
Han följde åtta medelklassfamiljer i Sverige för att se vad de gör med sin tid, och såg hur skolan och läxorna indirekt styrde hela familjens tid.
– Läxor är något barn förväntas göra och föräldrarna förväntas finnas till hands, rätta, se till att läxan blir gjord. Läxan ska det hela tiden förhandlas om, det kommer upp nästan varje dag, säger Lucas Gottzén.
De studerade familjerna tyckte inte att det ingick i kvalitetstiden att göra läxor. Det var något som skulle klaras av innan man kunde umgås med sina barn "på riktigt".
Men ingen av föräldrarna ifrågasatte någonsin läxorna, eller den förväntan som kom från skolan att föräldrarna skulle vara engagerade i barnens skolgång och hjälpa till med deras utbildning.
– Föräldraskapet har intensifierats, och läxor och relationen mellan hem och skola är bara en liten del. För medelklassföräldrarna är det likhetstecken mellan att vara en bra förälder och att vara en engagerad förälder, säger Lucas Gottzén.
Ingrid Westlund, docent på Linköpings universitet som forskat kring läxor, menar att läxhjälpsmarknadens tillväxt visar att läxor inte är det harmoniprojekt i hemmet som det kan utges för. – Ett argument för läxor är att skulle vara en slags samverkan mellan hem och skola. Men det visar sig att föräldrar gladeligen öppnar plånboken för att slippa den här samverkan. Så då faller det argumentet, säger hon.
Gå till toppen