Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Chatt om läxor

Rektorn på läxfria Rotundaskolan och generalsekreteraren
för läxhjälpsföreningen Mattecentrum chattade i dag.


Malin: Min dotter går i fjärde klass och får 3-4 läxor i veckan, jag tycker det är för mycket när de är så små. Jag tycker barnen borde få 2-3 timmar på lektionstid att sitta och göra sina läxor. vad anser du om det?
Johan Wendt: Hmm.... låter som lite väl mycket kanske, kring 3 läxor i veckan hade varit bättre men det vikigaste är att de får någon form av hjälp med sitt pluggande (av lärare, förälder, syskon eller helst av Mattecentrum ;) ). Inom matematiken så har forskning visat att sitta själv och mekaniskt räkna t o m är skadligt.

Malin: Min dotter går i fjärde klass och får 3-4 läxor i veckan, jag tycker det är för mycket när de är så små. Jag tycker barnen borde få 2-3 timmar på lektionstid att sitta och göra sina läxor. vad anser du om det?
Linda Lindahl: Hej Malin! Hos oss lägger vi på mer tid av undervisning, så att eleverna ska hinna göra färdigt sina uppgifter på skoltid, tycker alltså som du!

Douglas: läxfritt, är det ens möjligt utan att man tappar en massa? Hur gör man sen när man börjar högskolan och inte vet hur man läser "läxor"?
Linda Lindahl: Douglas, vad är det du tappar? På universitetet handlar allt om att planera sin tid så att du kan det du bör kunna inför din tenta, eller hur? Om vi lär barnen att planera sina uppgifter själva och sedan ger dem tid att på skoltid genomföra dessa så att de kan lämna in uppgiterna när det är deadline, vad tappar vi då?

Douglas: läxfritt, är det ens möjligt utan att man tappar en massa? Hur gör man sen när man börjar högskolan och inte vet hur man läser "läxor"?
Johan Wendt: Hallå Douglas. Ja jag håller med dig. När jag gick i mellanstadiet så hade vi väldigt få läxor. På ett föräldramöte sa min mamma (som är högstadielärare) att vi borde få fler läxor så att vi inte blev helt shockade. Att inhämta kunskap utanför skolan tycker jag inte är något orimligt krav.

H: Jag tycker att för mycket läxor leder till stress vilket i sin tur leder till sämre inlärningsförmåga, tror du att det är sant?
Linda Lindahl: Stress är aldrig bra, tror att alla människor presterar och lär sig sämre under press. Att lära sig planera och genomföra sina uppgifter utifrån en given tidsram tror jag mycker mera på!

H: Jag tycker att för mycket läxor leder till stress vilket i sin tur leder till sämre inlärningsförmåga, tror du att det är sant?
Johan Wendt: Hallå H! Kanske lite väl mycket men 3 läxor i veckan är väl inte helt orimligt förutsatt att de kan få hjälp av någon med läxan (lärare, förälder, syskon eller Mattecentrum) - inom matematiken så visar forskning att det t o m är skadligt att mekansikt sitta och räkna själv. Det borde vara lätt att mäta genom att ge jämföra två grupper med lika förutsättningar där endast läxorna skiljer. Samtidigt ger ju övning färdighet. Zlatan blev ju inte grym på fotboll genom att spela tv-spel och käka chips.

Kalle: Samhällsperspektiv eller skolperspektiv Skolan ska förebereda eleverna för att fungera i samhället och arbetslivet mm. Ett problem med dagens situation med mycket skolarbete utanför skoltid är att andra saker i elvens värld måste prioriteras bort. Detta fast eleven faktiskt redan är en del av samhället och därför också bör ges möjlighet att delta i samhällslivet. Barn & ungdomar har också ett liv utanför skolans värld. Där ska de bl a ges möjlighet till ett aktivit fritidsliv, vilket många till stor del får välja bort idag beroende på just läxläsning, förberedelse inför prov etc. Att redan vid skoldagens slut, i stort sett, ha läxorna avklarade bör ge en mindre stressfull fritid där fokus kan lilgga på idrott, hobbyintressen, familjen mm. Detta leder förhoppningsvis till färre konflikter mellan olika särintressen och måsten, med resultatet mera harmoniska individer som kommer tillbaka till skolan. Det Rotundaskolan gör, förutom utbildning i skolan, är kanske ett sätt att skapa goda förutsättningar för elevernas övriga del av vardagen, en känsla av att räcka till och där de utan samvetskval kan vara aktiva inom olika utbildande, fostrande och ansvarslärande miljöer. Ett sådant helhetsperspektiv är en viktig aspekt, som allt för ofta negligeras. Ur detta perspektivet får Rotundaskolan MVG
Linda Lindahl: Underbart Kalle! Du har slagit huvudet på spiken för hur vi som skola, och del av samhället, resonerar!!!Tack!!

Kalle: Samhällsperspektiv eller skolperspektiv Skolan ska förebereda eleverna för att fungera i samhället och arbetslivet mm. Ett problem med dagens situation med mycket skolarbete utanför skoltid är att andra saker i elvens värld måste prioriteras bort. Detta fast eleven faktiskt redan är en del av samhället och därför också bör ges möjlighet att delta i samhällslivet. Barn & ungdomar har också ett liv utanför skolans värld. Där ska de bl a ges möjlighet till ett aktivit fritidsliv, vilket många till stor del får välja bort idag beroende på just läxläsning, förberedelse inför prov etc. Att redan vid skoldagens slut, i stort sett, ha läxorna avklarade bör ge en mindre stressfull fritid där fokus kan lilgga på idrott, hobbyintressen, familjen mm. Detta leder förhoppningsvis till färre konflikter mellan olika särintressen och måsten, med resultatet mera harmoniska individer som kommer tillbaka till skolan. Det Rotundaskolan gör, förutom utbildning i skolan, är kanske ett sätt att skapa goda förutsättningar för elevernas övriga del av vardagen, en känsla av att räcka till och där de utan samvetskval kan vara aktiva inom olika utbildande, fostrande och ansvarslärande miljöer. Ett sådant helhetsperspektiv är en viktig aspekt, som allt för ofta negligeras. Ur detta perspektivet får Rotundaskolan MVG
Johan Wendt: Självklart ska barn och ungdomar ha ett aktivt liv efter att skolan är slut - att detta inte går att kombinera med kunskapsinhämtning håller jag inte med om. Om man slutar skolan kl 15.00 så har man iaf 5 timmar att leka, härja, utöva sitt intresse och göra sina läxor.

Peggie: Varför är matematik så viktigt?
Linda Lindahl: Matematik är viktigt, liksom många andra ämnen, för att vi ska klara av att delta i dagen samhälle. Utmaningen för skolan är att hitta nya vägar att lära sig matematik då de traditionella sätten med bara matteböcker uppenbarligen inte fungerar tillfredsställande för alla individer i skolan

Peggie: Varför är matematik så viktigt?
Johan Wendt: Många anledningar.... det mesta i samhället bygger på matematik eller logiskt tänkande. Även för att kunna ta del av den demokratiska vardagen så behövs en grundläggande kunskap i matematik. Jobben som kommer att finnas kvar i Sverige kommer i större utsträckning vara högkvalificerade. Läste en artikel om att svenska företag har svårt att hitta tillräckligt många ingenjörer samtidigt som så många ungdomar går arbetslösa. Det många faller på när de ska bli ingenjörer är just kunskapen i matematik.

Khaled: Hej, Hur förbereder man dessa studenter inför högre studier när de inte besitter kunskaperna och kompetensen, men också disciplinen att studera? Det kommer med all sannolikhet att bli problematiskt när eleverna kvalificerar en högre utbildning och inte har den självklara rutinen att studera utanför skolan. Det är inte hållbart i längden att låta elever enbart studera i skolan.
Johan Wendt: Håller med dig - klart ungdomar ska plugga själva efter skolan. Viktigt dock att de samtidigt får stöd. Föräldrar borde engagera sig i större utsträckning - det är ett ansvar man får ta. De som tyvärr inte har föräldrar som kan eller vill engagera sig måste också få stöd - av Mattecentrum, skolan eller någon annan.

Khaled: Hej, Hur förbereder man dessa studenter inför högre studier när de inte besitter kunskaperna och kompetensen, men också disciplinen att studera? Det kommer med all sannolikhet att bli problematiskt när eleverna kvalificerar en högre utbildning och inte har den självklara rutinen att studera utanför skolan. Det är inte hållbart i längden att låta elever enbart studera i skolan.
Linda Lindahl: Vi betonar eget ansvar väldigt mycket hos våra elever, att de ska använda tiden i skolan till att göra sina arbeten färdiga. Det är absolut inte så att det står en pedagog och berättar exakt frågorna och svaren till en uppgift, utan utifrån från våra Lokala Pedadogiska Planeringar finns det oftast flera sätt att genomföra uppgiften fram till ett slutdatum. För oss är detta väldigt likt det sätt man arbetar på både i gymnasieskolan idag, men även hur studier går till på högre nivå.

Olle: Hej Jag jobbar med utbildning i Malmö och tycker att läxfria skolor är bra. Det går inte idag att lämna över ansvaret på hemmet vad gäller inlärning, inte så som Malmö ser ut med de olika förutsättningar för stöd i skolarbetet där. Det tråkiga är att kommunikationen mellan skolan och hemmet vanligtvis är just läxor och har vi inga läxor så måste skolan bli bättre på att lösa detta uppdrag. Hur ser ni på detta?
Johan Wendt: Malmö har en speciell situation med många föräldrar som inte har pluggat i Sverige. Detta ger så klart orättvisa förutsättningar för att eleverna ska kunna inhämta kunskap efter skolan. Det var en av anledningarna till att det var viktigt för oss att starta Mattecentrum i Malmö.

Olle: Hej Jag jobbar med utbildning i Malmö och tycker att läxfria skolor är bra. Det går inte idag att lämna över ansvaret på hemmet vad gäller inlärning, inte så som Malmö ser ut med de olika förutsättningar för stöd i skolarbetet där. Det tråkiga är att kommunikationen mellan skolan och hemmet vanligtvis är just läxor och har vi inga läxor så måste skolan bli bättre på att lösa detta uppdrag. Hur ser ni på detta?
Linda Lindahl: Vi anser, precis som du, att vi inte ska lägga skolans uppdrag på hemmen . Vi arbetar kontinuerligt med en skoldagbok/loggbok som går hem till föräldrarna flera gånger i veckan. Däri kan man följa det vardagliga arbetet då eleverna både planerar och utvärderar i denna. Vidare har vi ett internetbaserat verktyg, UNIKUM, där vi bloggar med både föräldrar och elever. Hemsidan försöker vi använda för allmän information, men där kan vi alltid bli bättre. Sedan förekommer det så klart mycket mail mellan pedagogerna och hemmet.

Mats: Många barn (och vuxna) får inte tiden att räcka till. Det är så mycket som ska hinnas med, alla tv-program, Facebook och träffa alla vänner. Att läsa böcker går för långsamt liksom, det är bättre att se filmer och få allt serverat anser många. Ingen hinner med något vettigt. Jag tycker utvecklingen går åt fel håll. Hur kan det finnas utrymme i skolan att lära sig "allt" utan att öva hemma? Är målen lägre än tidigare? Är de elitskolor vi talar om? Har inte eleverna tid med läxor? Den erfarenhet jag har från skolans vardag är stökiga klassrum där många gånger halva lektioner går till att lösa konflikter och uppfostra elever i hur de ska uppföra sig. I dessa miljöer är det omöjligt att lära sig någonting utan att studera även hemma.
Johan Wendt: Förhoppningsvis så lär man sig något även när man är på facebook, leker med sina vänner eller ser på TV (byt kanal annars). Dessvärre så uppstår klasskillnader mellan de familjer där studier är mer eller mindre viktiga - tiden finns alltid handlar bara om prioriteringar.

Mats: Många barn (och vuxna) får inte tiden att räcka till. Det är så mycket som ska hinnas med, alla tv-program, Facebook och träffa alla vänner. Att läsa böcker går för långsamt liksom, det är bättre att se filmer och få allt serverat anser många. Ingen hinner med något vettigt. Jag tycker utvecklingen går åt fel håll. Hur kan det finnas utrymme i skolan att lära sig "allt" utan att öva hemma? Är målen lägre än tidigare? Är de elitskolor vi talar om? Har inte eleverna tid med läxor? Den erfarenhet jag har från skolans vardag är stökiga klassrum där många gånger halva lektioner går till att lösa konflikter och uppfostra elever i hur de ska uppföra sig. I dessa miljöer är det omöjligt att lära sig någonting utan att studera även hemma.
Linda Lindahl: Hej Mats! Varför ska detta vara hemmets roll? Att göra skolans uppgifter? Det finns en fastställd timplan, och jag tror att om man går efter denna som ett maxantal timmar eleven ska gå i skolan mellan åk 1-9, så tror jag att det blir svårt att hinna med allt. Vi lägger ut ca 1200 timmar mer än vad timplanen förespråkar för att ge eleverna möjlighet att nå målen.

P: Hej Johan! Jag är oerhört tacksam för att du har underlättat min skolgång genom gratis mattehjälp, hur ska man gå tillväga om man vill vara med som hjälplärare hos er?
Johan Wendt: Hallå! Riktigt kul att höra, hoppas att vi även har väckt ett intresse för ämnet!Om man vill vara med som volontär och plugga med ungdomar så börja med att gå in och läsa här!

Emilia och Latiffa: Vad kan man göra för att få en läxfri skola?
Linda Lindahl: Jag tror att det hela måste börja med en stor diskussion på skolan där samtliga inblandade parter har en gemensam grundsyn på varför man inte ska ha läxor, samt hur man ska göra istället. Kontakta skolledningen och börja diskutera!

Tony: Trotts att det finns så mycket forskning och även rent "bondförnuft" som visar på läxornas nackdelar, verkar det vara väldigt kontroversiellt att avskaffa läxor, hur kan det vara så på 2010-talet?
Linda Lindahl: Idag blir vi inte ifrågasatta speciellt ofta, men för 10 år sedan möttes vi av mycket stor skepcism, men inte idag. Nu är det snarare så att vi får mycket positiv feedback tillbaka från allmänheten och många ringer hit och undrar hur vi gör. Föräldrar som ställer sina barn i kö hos oss vet vad som gäller från första början.

Tony: Trotts att det finns så mycket forskning och även rent "bondförnuft" som visar på läxornas nackdelar, verkar det vara väldigt kontroversiellt att avskaffa läxor, hur kan det vara så på 2010-talet?
Johan Wendt: Jag saknar nog bondförnuftet isf, har inte heller sett tillräckligt mycket bevis för att läxor skulle skada mer än gör nytta.Jag tycker inte det är konstigare att räkna matte efter att skolan är slut än det är att spela fotboll. Det bästa är väl att göra lita av båda....

My: Jag tycker inte man ska ha läxor i låg och i mellanstadiet pga att många barn lever i så stressad värld .Och i högstadiet borde man inte ha läxor i matematik och i kemi och fysik för många barn kan inte få rätt hjälp av sina föräldrar . Och min önskan är att barnens arbete ska skötas i skolan med hjälp av lärare som är utbildade att lära ut.Och en tanke hur många av oss vuxna tar hem sitt arbete och fortsätter att arbeta hemma?
Linda Lindahl: Nej, jag tror inte att någon av oss vill jobba övertid varje dag! Det finns en stor rättviseaspekt i det hela, det finns faktiskt många elever som inte kan få hjälp hemma och undervisning är ju skolans uppgift!

My: Jag tycker inte man ska ha läxor i låg och i mellanstadiet pga att många barn lever i så stressad värld .Och i högstadiet borde man inte ha läxor i matematik och i kemi och fysik för många barn kan inte få rätt hjälp av sina föräldrar . Och min önskan är att barnens arbete ska skötas i skolan med hjälp av lärare som är utbildade att lära ut.Och en tanke hur många av oss vuxna tar hem sitt arbete och fortsätter att arbeta hemma?
Johan Wendt: Självklart ska all form av undervisning ske i skolan av utbildade lärare. Precis som du skriver så är det många elever i högstadiet och i gymnasiet som inte kan få hjälp i fysik och matematik. Att totalt ge upp på dessa ämnen är fel väg att gå - rätt väg är att se till att det finns ett stöd.

Johanna: Kommer det att bli längre skoldagar om man tar bort läxorna helt?
Linda Lindahl: Jo, vi har lagt mer tid speciellt i tidig ålder för att läs- och skrivinlärningen ska automatiseras och pedagogerna är väldigt duktiga på den här biten. Vi lägger som sagt ca 1200 timmar mer om man går hos oss från åk 1-9. Just nu diskuterar vi om vi ska föränga dagen lite till för åk 7-9. Vi har långa arbetspass, en rast på fm, samt lunchrast. På schemat har vi även pass som heter EA, eget arbete, där eleverna utifrån sina individuella mål och planeringar väljer vad man vill/behöver jobba med.

Johanna: Kommer det att bli längre skoldagar om man tar bort läxorna helt?
Johan Wendt: Det måste det onekligen bli. Vi kan inte gå emot ett samhälle där man lära sig mindre och mindre.

Jocke: Läxorna bör man ha kvar, men jag tror samtidigt det är viktigt att man ka få möjlighet att få sitta i skolan med tillgång till hjälp om man hemma inte har dessa förutsättningar. Har man inte haft läxor på grundskolan så kommer gymnasiet bli en väldigt stor krock med verkligheten.
Linda Lindahl: Hallå! Vi upplever att våra elever klarar gymnasiet bra! Många gymnasieskolor arbetar som vi, mycket i projektform med deadline. Våra tidigare elever vittnar om att de tycker att de inte har så mycket läxor på gymnasiet heller, då de lärt sig att jobba hela skoldagen, och även utnyttja håltimmarna till arbetspass.

Jocke: Läxorna bör man ha kvar, men jag tror samtidigt det är viktigt att man ka få möjlighet att få sitta i skolan med tillgång till hjälp om man hemma inte har dessa förutsättningar. Har man inte haft läxor på grundskolan så kommer gymnasiet bli en väldigt stor krock med verkligheten.
Johan Wendt: Håller helt och hållet med dig Jocke. Precis som du skriver så måste man dock få stöd. Mattecentrum finns i 12 städer (bland annat i Malmö och Lund) och är tänkt att vara ett efterskolstöd. Kika på vår hemsida för schema eller på Matteboken.se för onlinehjälp.

Månika: Jag har fyra barn, då hinner jag inte hjälpa dem alla med läxorna som jag skulle vilja, tiden räcker inte till och kvällarna går enbart åt till läxor och inget annat. Önskar att de gjorde det de skulle i skolan istället så fritiden kunde gå till annat
Linda Lindahl: Förstår dig precis! Din uppgift är att vara mamma, vår att ta hand om utbildningen under den tid eleverna befinner sig i skolan.

Månika: Jag har fyra barn, då hinner jag inte hjälpa dem alla med läxorna som jag skulle vilja, tiden räcker inte till och kvällarna går enbart åt till läxor och inget annat. Önskar att de gjorde det de skulle i skolan istället så fritiden kunde gå till annat
Johan Wendt: Hallå Månika.När de har läxa i matte så skicka dem till oss - www.mattecentrum.se !

Kalle: Till Johan: Ett stort antal barn befinner sig i den situationen att de när skolan slutar är ensamma hemma utan någon vuxen, som kanske behövs för att hjälpa till med läxorna. Dessutom ska en vuxen göra sina övriga daglia sysslor mm. Så dessa fem timmar du nämner är i verkligheten inte fem produktiva timmar. Der är just denna, ev. brist på, insikt i hur samhällslivet fungerar som jag ifrågasätter. /Kalle
Johan Wendt: Det är sant Kalle - vi har tusentals ungdomar på våra räknestugor runt om i landet. Det hade vi såklart inte haft om de hade haft ett fullgott stöd från annat håll. Jag menar att tiden finns men kanske inte stödet.

Coolkille_97: Är det inte så att inlärningsförmågan är relativ i proportion till individens egna drivkraft? Vart tar drivkraften vägen om eleven i fråga aldrig får chansen att utföra ett arbete individuellt, och därmed inte får en försmak av känslan att känna sig givande för samhället? Skäms.
Linda Lindahl: Hej! Tror inte riktigt att jag förstår? Hos oss arbetar eleverna mycket individuellt efter sin egen IUP och alla har individuella mål.

Coolkille_97: Är det inte så att inlärningsförmågan är relativ i proportion till individens egna drivkraft? Vart tar drivkraften vägen om eleven i fråga aldrig får chansen att utföra ett arbete individuellt, och därmed inte får en försmak av känslan att känna sig givande för samhället? Skäms.
Johan Wendt: Klart att alla ska få chansen att utöva individuellt arbete. Osäker på om du skäms eller tycker att jag ska skämmas?Jag är skitstolt över att jag har skapat en organisation som hjälper 45.000 barn och ungdomar att bli bättre på matte.

Anon Bast: Möjligheten att ostört kunna göra läxor hemma kan bero på hur trångbott man har det. Kan möjligheten att göra läxor hemma vara en klassfråga?
Johan Wendt: Inte att det "kan" vara - det är en klassfråga. Dessvärre.Vi har några elever som kommer till oss mest för att få lugn och ro - något som de inte får hemma.

Anon Bast: Möjligheten att ostört kunna göra läxor hemma kan bero på hur trångbott man har det. Kan möjligheten att göra läxor hemma vara en klassfråga?
Linda Lindahl: Hallå! Tror i alla fall att du är inne på ett spår som jag tidigare skrev om: rättviseaspekten. Alla barn har inte samma förutsättningar till hjälp hemma pga av olika skäl.

Hektor: En viktig (sido-)effekt av läxa är att föräldrar vet var i undervisningen barnet befinner sig och att man kan hitta och träna på vardagsuppgifter i nivå med barnets utveckling. Utan denna kanal krävs, tycker jag, mer och tydligare information från läraren till föräldrar.
Linda Lindahl: Hallå! Hos oss gör vi som så att eleverna skriver loggbok/skoldagbok praktiskt taget varje dag. I denna kan föräldrar följa med i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Vidare använder vi UNIKUM på nätet, hemsidan och mail som informationskanaler. Vi är övertygade om att detta ger en tydligare bild av ditt barns skolsituation, än om det finns 20 mattetal som ska räknas, vad tror du?

Hektor: En viktig (sido-)effekt av läxa är att föräldrar vet var i undervisningen barnet befinner sig och att man kan hitta och träna på vardagsuppgifter i nivå med barnets utveckling. Utan denna kanal krävs, tycker jag, mer och tydligare information från läraren till föräldrar.
Johan Wendt: Ja och ett aktivare deltagande från föräldrar i sina barns studier.

Khaled: Under min barndom gick jag på en likartad skola som ni idag bedriver. Ert sätt att bedriva skolverksamheten är utan tvekan välvillig och ideerna till en bättre skola är inte helt obefogade. Vad jag dock försöker poängtera är att man ofta får studera ofantligt mycket och i stora kvantiteter på högskolan. Det går snabbt framåt och man får inte heller någon hjälp med sina studier. Bör man inte låta eleverna få studera själva utan stöd och se hur väl de klarar sig? Jag blev någorlunda chockad när jag blev student på min byggingenjör-utbildning och fick reda på att det inte fanns så mycket hjälp till hands. Och under gymnasietiden hade jag tid med annat, aktiviteter och snarlikt, men nu på högskolan har jag knappt tid. Att gå från att ha mycket aktiviteter och fritid hos studenter som på er skola till att börja på högskolan och inte ha någon fritids alls kan slå väldigt hårt på studenterna, men jag kanske misstar mig. :)
Linda Lindahl: Då kanske det borde finnas mer handledning på universiteten? Jag tror inte att bara för att du har läxor så blir du automatiskt bättre på att studera på egen hand. Tror nog att vi kan hjälpa eleverna att utveckla sin studieteknik genom att planera, genomföra och följa upp sina arbeten på det sätt som vi gör.

Pulmonate: Jag gick själv på en läxfri montessoriskola i Australien när jag var ung och har sedan utbildat mig till Arkitekt. Jag har aldrig haft några problem med skolan på högre nivåer. Själv ser jag läxor som en lärares oförmåga att kunna lära ut allting under skoltid. Dessutom behöver barn vara just barn och inte behöva sitta och göra läxor flera timmar om dagen när man redan varit i skolan i många timmar.
Johan Wendt: Intressant. Själv hade jag ganska dålig studieteknik efter gymnasiet eftersom det var först när jag började på högskolan som jag tog andra ämnen än matte på allvar.

Pulmonate: Jag gick själv på en läxfri montessoriskola i Australien när jag var ung och har sedan utbildat mig till Arkitekt. Jag har aldrig haft några problem med skolan på högre nivåer. Själv ser jag läxor som en lärares oförmåga att kunna lära ut allting under skoltid. Dessutom behöver barn vara just barn och inte behöva sitta och göra läxor flera timmar om dagen när man redan varit i skolan i många timmar.
Linda Lindahl: Håller med!

Hans: Både inlärningsförmågan och och viljan är som störst när barnen är små. Är det inte en bra idé att maximera kunskapsinhämtning tidigt, alltås både i skolan och i hemmet, för att sedan slå av lite på takten?
Johan Wendt: Jo men om inte stöd finns i hemmet så måste någon annan ta det ansvart. Det är fina med Sverige är att alla iaf i teorin har samma möjligheter. Med mycket studer hemma så blir det orättvist om man inte kan få någon hjälp.

Hans: Både inlärningsförmågan och och viljan är som störst när barnen är små. Är det inte en bra idé att maximera kunskapsinhämtning tidigt, alltås både i skolan och i hemmet, för att sedan slå av lite på takten?
Linda Lindahl: Hej! Vi vet ju dock att det inte ser ut så för alla barn i Sverige idag. Alla får inte hjälp hemma pga av olika orsaker och då tycker vi att det ska vara vår uppgift i skolan.

Siv Frögren: Det är tyvärr så att inte alla barn kan få eller får den hjälp hemma som skulle behövas . Inte ska det vara riktigt att barnen redan från start i skolan kör med ett handikapp .Känns som att mycket av lexionstid går åt att hålla ordning och lösa konflikter som har uppstått under raster . Är det orsaken till att det finns så mycket läxor borde resurserna sättas in redan där . Har suttit och kämpat med barnbarn och läxor men inte så lätt när metodiken inte är den samma som på vår tid . Kan inte va så roligt när helgen går åt till läxor eftersom det är den ända tid som inte både barn och föräldrar är trötta och kommer på kollisionskurs med varandra .
Johan Wendt: Nej det ska inte vara så att vissa barn har ett handikapp. Lösningen är inte att ta bort läxorna utan se till att det finns ett stöd.

Siv Frögren: Det är tyvärr så att inte alla barn kan få eller får den hjälp hemma som skulle behövas . Inte ska det vara riktigt att barnen redan från start i skolan kör med ett handikapp .Känns som att mycket av lexionstid går åt att hålla ordning och lösa konflikter som har uppstått under raster . Är det orsaken till att det finns så mycket läxor borde resurserna sättas in redan där . Har suttit och kämpat med barnbarn och läxor men inte så lätt när metodiken inte är den samma som på vår tid . Kan inte va så roligt när helgen går åt till läxor eftersom det är den ända tid som inte både barn och föräldrar är trötta och kommer på kollisionskurs med varandra .
Linda Lindahl: Hallå! Tror att du ar helt rätt, läxor är ett upphov till många konflikter, helt i onödan.

Mats: "Varför ska detta vara hemmets roll? Att göra skolans uppgifter?" Min fråga blir då. Varför ska det vara skolans roll att sköta hemmets uppgifter - att uppfostra elever? Jag tror du lever i en drömvärld, eller så är din skola helt olik övriga skolor.
Linda Lindahl: Hallå igen! Jag menar att det är skolan uppgift att genomföra det som står i läroplanen. Det står ingenstans i vår läroplan att det ska finnas läxor. Nej jag menar absolut inte att det är skolan uppgift att fostra eleverna, det är föräldrarnas!

Mamma: Som förälder till tre barn, varav ett med en lättare diagnos, är eftermiddagarna en ren kraftansträngning för oss alla. Läsa läxor med det barn som inte klarar det själv, få de andra två att inte störa under tiden eftersom koncentrationen är ett problem. Ett barn får klara sig helt själv eftersom det är så "duktigt". Dagisbarnet får titta på TV under tiden. Känns inte helt rätt, men det enda sättet. För att få tid för idrott som är en förutsättning för harmoni i ett aktivt barn, blir det en massa måsten: Vi måste göra läxan nu så att vi hinner äta innan träningen!! Det är inte roligt att driva på det här sättet. Och jag är ändå hemma och kan hämta barnen kl 15. Om barnen kunde ha jobbat klart i skolan skulle det vara ett helt annat lugn. Och till Johan som påstår att det finns 5 timmar kvar efter skolan att utnyttja på olika sätt; de barn jag känner orkar inte göra läxorna efter 18 på kvällen. Jag tycker Rotundaskolan har en mycket sympatisk och realistisk syn på hur världen fungerar. Skolan ska ta ansvar för barnens lärande, så kan jag vara förälder istället och välja hur och med vad jag ska fylla eftermiddagarna och kvällarna med, tillsammans med alla mina barn, samtidigt om jag så vill.
Linda Lindahl: Tummen upp!!!!

Mamma: Som förälder till tre barn, varav ett med en lättare diagnos, är eftermiddagarna en ren kraftansträngning för oss alla. Läsa läxor med det barn som inte klarar det själv, få de andra två att inte störa under tiden eftersom koncentrationen är ett problem. Ett barn får klara sig helt själv eftersom det är så "duktigt". Dagisbarnet får titta på TV under tiden. Känns inte helt rätt, men det enda sättet. För att få tid för idrott som är en förutsättning för harmoni i ett aktivt barn, blir det en massa måsten: Vi måste göra läxan nu så att vi hinner äta innan träningen!! Det är inte roligt att driva på det här sättet. Och jag är ändå hemma och kan hämta barnen kl 15. Om barnen kunde ha jobbat klart i skolan skulle det vara ett helt annat lugn. Och till Johan som påstår att det finns 5 timmar kvar efter skolan att utnyttja på olika sätt; de barn jag känner orkar inte göra läxorna efter 18 på kvällen. Jag tycker Rotundaskolan har en mycket sympatisk och realistisk syn på hur världen fungerar. Skolan ska ta ansvar för barnens lärande, så kan jag vara förälder istället och välja hur och med vad jag ska fylla eftermiddagarna och kvällarna med, tillsammans med alla mina barn, samtidigt om jag så vill.
Johan Wendt: Skumt, jag har alltid orkat göra läxor efter kl 18.00. Jag var definitivt inget underbarn när jag var liten :)Klart att skolan ska ta ansvar för barnens lärande - men det måste även föräldrar göra. Glöm inte det! Skaffa barn är inte en lek utan ett livstidsuppdrag. Du är väldigt viktig i dina barns kunskapsinhämtning.

Kristin: Hej! Är det överhuvudtaget möjligt att förlänga alla klassers skoldag med 45 minuter i den kommunala skolan? Det låter bra med läxfritt och man kan ju ta med sig läxa hem iallafall om man vill det.
Johan Wendt: Men om man inte "får" någon läxa så gör man kanske inte mer.... jag var inte så superambitiös som tonåring. Fick jag ingen läxa så gjorde jag inte något.Ingen aning om det går att förlänga alla klassers skoldag. Misstänker att lärarorganisationer skulle ha något emot det ;)

Kristin: Hej! Är det överhuvudtaget möjligt att förlänga alla klassers skoldag med 45 minuter i den kommunala skolan? Det låter bra med läxfritt och man kan ju ta med sig läxa hem iallafall om man vill det.
Linda Lindahl: Klart att det är möjligt, det är bara en fråga om organisation!

Steve: När jag gick i skolan 96-08 hade jag som mest läxor varje dag och som minst 2 ggr i veckan. Detta gav mig ingen stress. Vad som bidrog till stress var när jag INTE hade läxor i ett ämne och på så sätt inte hade en klar tid att studera för mig själv. Man är inte den bästa på att prioritera själv i den åldern. Jag tror att problemet är att barn inte vet hur man studerar och inte får reda på det heller. Jag kanske hade lyx som hade föräldrar som kunde sitta ner med mig i lugn och ro vilket i sin tur ledde till att jag lärde mig studera på egen hand? Men för mig är det en självklarhet att man som förälder gör. Jag tror absolut INTE på en läxfri skolgång. Jag tror resultatet då blir ett gäng ungdomar som aldrig lär sig prioritera. För det kan man inte förvänta sig att ett litet barn ska lära sig själv.
Johan Wendt: Låter som att vi har precis samma bakgrund. Dock så måste det finnas ett stöd för de elever som inte har den lyxen. I högstadiet och gymnasiet så gjorde jag inte mer än vad som behövdes... med andra ord läxorna. En del press är nyttig.

Steve: När jag gick i skolan 96-08 hade jag som mest läxor varje dag och som minst 2 ggr i veckan. Detta gav mig ingen stress. Vad som bidrog till stress var när jag INTE hade läxor i ett ämne och på så sätt inte hade en klar tid att studera för mig själv. Man är inte den bästa på att prioritera själv i den åldern. Jag tror att problemet är att barn inte vet hur man studerar och inte får reda på det heller. Jag kanske hade lyx som hade föräldrar som kunde sitta ner med mig i lugn och ro vilket i sin tur ledde till att jag lärde mig studera på egen hand? Men för mig är det en självklarhet att man som förälder gör. Jag tror absolut INTE på en läxfri skolgång. Jag tror resultatet då blir ett gäng ungdomar som aldrig lär sig prioritera. För det kan man inte förvänta sig att ett litet barn ska lära sig själv.
Linda Lindahl: Vi förväntar oss inte alls att eleverna bara ska "klara av detta" helt själva. Vi arbetar med studieteknik får det att de går i förskoleklass och de är med redan då och planerar och utvärderar sina arbetsområden. Det handlar absolut inte om att släppa vind för våg på något sätt, utan att guida och vägleda med tydliga ramar.

Akira: självklart så är läxor viktiga för tänk efter utan läxor så skulle vi inte kunna ens hälften utav det som vi kan idag... men de må så vara att ganska så många lever i en mycket svår miljö,vissa elever kan ej få hjälp hemma men trots detta så kan läxor ej avskaffas för så länge vi är unga och friska...så kan det ej skada att ha läxor för vi...vi elever behöver all kunskap man kan få för vi kommer till att behöva det i framtiden.Så Ja.Jag tycker att man ska ha läxor både i låg,mellan och högstadiet.
Johan Wendt: Håller med men ni förtjänar också att få stöd under tiden som ni gör era läxor.

Akira: självklart så är läxor viktiga för tänk efter utan läxor så skulle vi inte kunna ens hälften utav det som vi kan idag... men de må så vara att ganska så många lever i en mycket svår miljö,vissa elever kan ej få hjälp hemma men trots detta så kan läxor ej avskaffas för så länge vi är unga och friska...så kan det ej skada att ha läxor för vi...vi elever behöver all kunskap man kan få för vi kommer till att behöva det i framtiden.Så Ja.Jag tycker att man ska ha läxor både i låg,mellan och högstadiet.
Linda Lindahl: Men om du skulle få mer tid i skolan till att göra ditt skolarbete, så får du ju inte mindre kunskap! Tråkigt att du i så fall upplever att du inte lär dig det du borde i skolan, det är faktiskt en rättighet!
Gå till toppen